Dobrodruh - Snílek - Romantik - Milovník přírody, historie, záhad a McDonald's

Literatura | Dvanáct let po Hitlerově boku 1933-1945

dvanact_let_po_hitlerove_ boku_1933-1945.gif
Svědectví Hitlerovy sekretářky
Autor: Christa Schröderová
Kategorie: naučné: historie, fakta

Hodnocení (maximálně 10): 9 **********

Kniha nabízí nepropagandistický vhled do Hitlerova soukromí i pozadí jeho rozhodnutí a činů, jak těch notoricky známých, tak těch, o nichž obecná povědomost není nijak vysoká, a provází čtenáře proměnou této nechvalně proslulé výjimečné osobnosti od sice ambiciózní, avšak bezvýznamné figurky přes nejmocnějšího muže Evropy k absolutní lidské trosce, tak jak se během let odehrávala před očima člověka, jenž to díky svému postavení mohl sledovat doslova "z první řady".

Zadní strana knihy:
NEZNÁMÉ A DOSUD NEVYDANÉ SVĚDECTVÍ
12 LET PO HITLEROVĚ BOKU 1933 - 1945
Neuvěřitelný životní příběh stenografky, která se roku 1930 zapojuje do administrativního aparátu nacistické strany NSDAP, kde si jí povšimne Adolf Hitler a v roce 1933 si ji vyžádá výhradně do svých služeb. Christa Schröderová zůstane po Hitlerově boku celých dvanáct let, ve službě ve dne i v noci: v kanceláři, v Berghofu i v berlínském bunkru, až do Vůdcovy smrti. Během internace v táboře v Augšpurku ji kontaktoval francouzský agent. Na jeho žádost mu vyprávěla svůj příběh a často prokázala neobyčejnou vnímavost. Svědectví Christy Schröderové je velmi cenné, neboť jakkoli jsou nám události druhé světové války známé, osobnost, která rozpoutala požár v Evropě, je stále tajemná, skrytá v úryvcích z dobových filmových aktualit, z nichž vyřvává výhrůžky na civilizovaný svět.
KDO BYL ADOLF HITLER?
Obdařený zvláštním a uhrančivým magnetismem a primitivním šestým smyslem, jakousi věšteckou intuicí, často rozhodující. Z těchto stránek poznáváme Hitlera žijícího v trvalém opojení z nových plánů, ohromeného vybojovanými vítězstvími. Poznámky Christy Schröderové demonstrují nemožnost jednoduchého popisu člověka a historické osobnosti. Základní rysy charakteru jsou utvářeny mnohotvárností projevů, postojů, myšlení a reakcí. Tato kniha nám ukazuje Adolfa Hitlera žijícího a jednajícího, odhaluje intimní stránky jeho osobnosti, umožňuje nám vstoupit do nejužšího kruhu jeho rodiny a spolupracovníků.