Dobrodruh - Snílek - Romantik - Milovník přírody, historie, záhad a McDonald's

Historie | Hrad Nowy Dwór (Polsko)

24.1.2014

Alternativní názvy: Neuhaus, Ogorzelec, Waldenburg

Popis místa:
Zřícenina - dochovaly se středně vysoké zbytky zdiva a terénní nerovnosti včetně příčného příkopu a v něm situované cisterny na vodu. Protáhlý, lehce zalomený tvar hradního areálu zabírá celý vrcholek kopce zvaného Zamkowa Góra. Na západní straně se nachází hlavní vstupní brána s k ní přilehlým bastionem. Za vstupní bránou rozprostírá se předhradí se 2 baštami, jednou na severní straně a druhou na jižní. Následuje příčný příkop s cisternou, na který navazuje prostor hlavního hradu. Za ním je pak situován další bastion, jenž celý areál ukončuje.

Historie:
Do kamene jedné z bašt jsou údajně vyryty číslice 1088, avšak jejich styl prý odpovídá 19. století, a tak je nelze brát jako letopočet naznačující, kdy došlo k výstavbě hradu. Ten byl ve skutečnosti založen pravděpodobně někdy na přelomu 13. a 14. století, přičemž první písemná zmínka o něm pochází z roku 1364. Ve své nejranější podobě sídlo sestávalo z objektů v prostoru hlavního hradu a před ním do skály vytesaného příčného příkopu. Koncem 14. století se oblast, do níž hrad spadal, v rámci dědického vypořádání připojila ke Království českému. Na počátku 15. století bylo vybudováno předhradí. O něco později došlo k neúspěšnému obléhání hradu husity. Svému účelu jakožto pevnosti hrad dostál i za války Vladislava Jagellonského s Matyášem Korvínem, během níž úspěšně plnil roli důležitého obranného bodu. Za celou svou historii nebyl nikdy dobyt. V 16. století proběhla přestavba ve stylu renesance, v rámci které se rovněž zesílila obranná schopnost předhradí vybudováním bašt, avšak roku 1581 došlo k požáru vyvolanému zásahem blesku. Poničený hrad nebyl obnoven, neboť jeho funkci měl převzít pohodlnější zámek, vystavěný nakonec na počátku 17. století ve vzdálenosti přibližně 3 km severovýchodovýchodně od hradu. Zhruba se závěrečným obdobím výstavby zámku je spjato ještě jedno upotřebení hradu, a to na způsob ochranného prvku, když v časech třicetileté války byly k němu přistavěny 2 bastiony s cílem zesílit jeho obranu pro případ, že by musel poskytnout útočiště svým majitelům, ale i lidu a dobytku, před v tom období četnými ozbrojenými loupeživými bandami. Po uklidnění situace nebyl již hrad nadále nijak využíván a postupně se měnil v ruiny.

Pozn.: V jedné z vil umístěných v parku u zmíněného zámku zemřela roku 1943 Daisy von Pless, osoba s vzhledem k okolnostem překvapivými rodinnými vztahy, aristokratka, jež měla vazbu na tajemstvím opředený zámek Książ a k níž váže se záhada, kterou se teprve nedávno podařilo alespoň částečně objasnit. Pokud se chcete o této záhadě či Daisy samé dozvědět více, přečtěte si článek Smutný konec Růže Anglie.

Přístup:
Těsně před železničním viaduktem ve Wałbrzychu odbočit ze silnice vpravo (při příjezdu od Unisławu Śląského). Po cca 70 m pokračovat na křižovatce rovně po žluté turistické značce a za zhruba 110 m uhnout na křižovatce tvaru Y po zpevněné cestě se žlutou turistickou značkou vlevo. Za asi tak 270 m, tam, kde se cesta odpojuje od plotu po pravé ruce, se nachází místo, odkud lze pokračovat dvěma způsoby. Pro kratší variantu je třeba uhnout po žluté turistické značce na podél plotu vedoucí pěšinu vpravo. Ta po zhruba 280 m ústí na hranici lesního porostu na lesní cestu. Pokračovat po nyní přímo vzhůru svahem hradního kopce vedoucí žluté turistické značce až na vrchol, kde turistická značka prochází skrz hlavní vstupní bránu. Vydání se delší variantou vyžaduje neuhnout po oné pěšině se žlutou turistickou značkou vpravo, nýbrž pokračovat rovně po zpevněné cestě se zelenou turistickou značkou. Za přibližně 740 m, po projití oblastí s několika staveními, uhnout mezi malou vodní nádrží a stavením po pravé ruce téměř do protisměru na lesní cestu vpravo. Po několika desítkách metrů uhnout po žluté turistické značce na hradním kopcem vzhůru vedoucí pěšinu, která nahoře prochází prostorem mezi východním bastionem a hlavním hradem.

GPS souřadnice: 50°44'5.6"N 16°17'35.0"E

pudorys.gif Obr. 1 - Půdorys

hradni_kopec_1.gif
Obr. 2 - Hradní kopec 1

hradni_kopec_3.gif
Obr. 4 - Hradní kopec 3

brana,_zapadni_bastion.gif
Obr. 6 - Hlavní vstupní brána, západní bastion

predhradi_2.gif
Obr. 8 - Předhradí 2

prikop_1.gif
Obr. 10 - Příkop 1

hlavni_hrad_1.gif
Obr. 12 - Hlavní hrad 1

hlavni_hrad_3.gif
Obr. 14 - Hlavní hrad 3

hlavni_hrad_5.gif
Obr. 16 - Hlavní hrad 5

vychodni_bastion_2.gif
Obr. 18 - Východní bastion 2

hradni_kopec_2.gif
Obr. 3 - Hradní kopec 2

hradni_kopec_4.gif
Obr. 5 - Hradní kopec 4

predhradi_1.gif
Obr. 7 - Předhradí 1

predhradi_3.gif
Obr. 9 - Předhradí 3

prikop_2.gif
Obr. 11 - Příkop 2

hlavni_hrad_2.gif
Obr. 13 - Hlavní hrad 2

hlavni_hrad_4.gif
Obr. 15 - Hlavní hrad 4

vychodni_bastion_1.gif
Obr. 17 - Východní bastion 1

Zdroje informací:
Kniha "O du Heimat, lieb und traut. Bilder aus dem Waldenburger Berglande.", autor Max Kleinwächter, r. v. 1925
Kniha Schlesische Burgen und Schlösser, autor Viktor Schaetzke, rok vydání 1927
cit.walbrzych.pl | kody.poczta-polska.pl | maps.geoportal.gov.pl
www.zamki.pl | www.zamkipolskie.com | cs.wikipedia.org | de.wikipedia.org | pl.wikipedia.org


• Autorská práva ke zdroji obr. 1 na této stránce nenáleží tomuto webu.
• Zdroj kresby z obr. 1:
Kniha "O du Heimat, lieb und traut. Bilder aus dem Waldenburger Berglande.", autor Max Kleinwächter, r. v. 1925