Dobrodruh - Snílek - Romantik - Milovník přírody, historie, záhad a McDonald's

Literatura | (Ne)milostivé léto L. B.

(ne)milostive_leto_l._b..gif
Literární rekonstrukce osudů LÍDY BAAROVÉ V BERLÍNĚ v letech 1934-1938
Podle nalezeného deníku německé předválečné herečky Hildy Körberové
Autor: Vera Vogeler
Kategorie: naučné: historie, fakta

Hodnocení (maximálně 10): 7 **********

Kniha pojednává o úseku života české předválečné herecké hvězdy Lídy Baarové, který tolik poznamenal její další osud. Bývá totiž shrnován v tom smyslu, že se zapletla s nacisty. Informace předkládané čtenáři pocházejí tzv. z první ruky. Jejich zdrojem je tehdejší přítelkyně Lídy Baarové. Není to tedy přímo Baarová, ale to věci nakonec jen prospívá, neboť zdroj tak nelze podezřívat z úmyslné fabulace prováděné s cílem vylepšit u čtenářů svůj obraz. Kniha je napsána dosti kostrbatým způsobem, některé věty dokonce tak, že vůbec nedávají smysl, není jich však mnoho. O tom, zda za onu kostrbatost může neobratnost autora originálu nebo překladatele, lze spekulovat, nicméně to dle jistých překladatelových vyjádření - kdy uvádí, že nemohl originál přeložit zcela věrně, neboť text neměl dostatečnou literární kvalitu, a přitom i takto nekvality zbavený překlad se nečte zrovna nejlépe - vypadá, že vina je na obou stranách. Nicméně po obsahové stránce je to dílo bezesporu zajímavé. Kdyby tomu tak nebylo, muselo by být vzhledem k formě označeno za zklamání. Na druhou stranu, pokud by bylo napsáno vytříbenějším stylem, získalo by v hodnocení až o 2 body více. Kniha obsahuje i 2 bloky obrázků - většinou černobílých dobových fotografií - na křídovém papíře a 2 mapky.


Zadní strana obalu:
BAAROVÁ
BERLÍN
1934-1938

Ukázka z ÚVODU K ČESKÉMU VYDÁNÍ:
Dostal se mi do rukou původní německý text, jehož předností není ani tak literární forma, jako daleko spíš jeho výjimečný obsah a absolutní faktografická cena. Toto (Ne)milostivé léto L. B. má totiž zejména pro naše kraje vpravdě nebývalou výpovědní hodnotu. K tomu třeba už proto, že se k události, zpravidla nejrůznějšími způsoby a tolikrát přetřásané především zde, nyní vyjadřuje autorka z docela nové strany, cizinka a především žena. Jež tak navíc činí nejen zasvěceně, nýbrž s víc než uspokojivým nadhledem a (právě na ženu) se snad až podivuhodnou nestranností.
(...)
Protože to mohu posoudit, tvrdím navíc, že si paní Vera Vogeler při svém psaní zachovala vzácnou objektivitu, historickou i věcnou přesnost a neopustila přitom nezbytnou profesionální úroveň. Jestliže ve své knize tlumočí předtím vyslechnuté, činí tak solidně, věcně a zejména dokonale obeznámená s podstatou hlavní materie a s dalšími dekoracemi příběhu. Jí nabízená fakta, údaje, data a konsekvence navíc naprosto sedí - i když místy ve svém mimoděčném součtu snad dokonce až zarazí.
(...)
Jindřich Brož

prestonchild.com