Dobrodruh - Snílek - Romantik - Milovník přírody, historie, záhad a McDonald's

Literatura | Adolf Hitler

adolf_hitler.gif
Zemřel v roce 1962 v Argentině?
Autor: Simon Dunstan a Gerrard Williams
Kategorie: naučné: historie, fakta

Hodnocení (maximálně 10): 9 **********

Oficiálně se Hitler před koncem války oženil se svou dlouholetou milenkou Evou Braunovou, krátce poté oba spáchali sebevraždu a jich těla byla spálena na prostranství před bunkrem, kde je také nalezli vojáci Rudé armády. Autoři knihy však ukazují, že důkazy svědčící pro takovýto sled událostí jsou víc než chatrné, že ve skutečnosti vlastně žádnými důkazy nejsou, a předkládají naopak důkazy ukazující, že Hitler na poslední chvíli z bunkru unikl, aby se uchýlil do Argentiny, kde měl spolu s dalšími nacisty díky akcím Orlí let a Ohňová země dopředu připravené útočiště. Opírají se přitom o nejrůznější svědectví, ale i o vědecké závěry. Příběh, který rozkrývají, ukazuje na zkorumpovanost a pokrytectví mocných a mimo jiné z něj vyplývá i to, že mezi námi možná žijí Hitlerovi potomci. Kniha má 376 stran, z čehož menší polovinu tvoří kapitoly věnující se událostem spadajícím do období před Hitlerovým únikem - jež jsou důležité pro pochopení souvislostí a pro uvědomění si rozsahu příprav, které měly poválečný život v Argentině pro prominentní nacisty zajistit - a značně rozsáhlá je i část představující poznámky k hlavnímu textu, seznam zdrojů a rejstřík. Na samotný Hitlerův únik a na jeho život v Jižní Americe tak zbývá jen zhruba čtvrtina rozsahu knihy. Může se to zdát málo, ale ve skutečnosti to vlastně nevadí. Nejdůležitější totiž je důvěryhodnost autorů a serióznost s jakou k tématu přistoupili. Obojí je na opravdu vysoké úrovni - knihu rozhodně nelze vnímat jako laciné dílo s pochybnými, senzacechtivými tvrzeními, nýbrž jako vážně pojatou a kvalitně odvedenou badatelskou práci. O tom nakonec svědčí i to, že autoři ukazují indicie, sledují stopy a předkládají svědectví, ale definitivní závěr ve smyslu "Hitler uprchl", nebo "Hitler zemřel v bunkru", nenabízejí, vědomi si faktu, že jakkoli jsou odhalené okolnosti přesvědčivé, tak charakter nenapadnutelného důkazu nemají. Špatně odvedená práce to ovšem v žádném případě není, vždyť opravdu jednoznačnou odpověď na otázku Hitlerova skutečného osudu je dnes možné nejspíš dát jen stěží.

Text ze záložky: Autoři společně podnikli sedmnáct výzkumných výprav do Argentiny a na další evropské lokality, které nějak souvisely s pátráním po Šedém vlkovi a se skutečným osudem Adolfa Hitlera.

Zadní strana obalu:
V poledne 13. února 1962 se pronikavě modré oči naposledy zavřely a osobní lékař jemně vpíchl do vrásčité paže ochrnutého starce injekci s morfinem. O tři hodiny později Adolf Hitler, bývalý Vůdce nacistického Německa, zemřel ve své posteli v malé údolní vesnici v odlehlé oblasti Argentiny...

Skutečnost, nebo fikce?
Na základě mnohaletého výzkumu investigativní novinář Gerrard Williams a vojenský historik Simon Dunstan dospěli k závěru, že od roku 1943 nacisté pečlivě plánovali Hitlerův útěk z Berlína - tzv. akci Feuerland, Ohňová země. Existuje řada svědectví a dokladů, které naznačují, že akce proběhla úspěšně.

Opravdu zemřel Adolf Hitler v Berlíně roku 1945?
prestonchild.com