Dobrodruh - Snílek - Romantik - Milovník přírody, historie, záhad a McDonald's

Literatura | Alžběta Báthoryová a její oběti

alzbeta_bathoryova_a_jeji_obeti.gif
Pravda o čachtické paní
Autor: Jozef Kočiš
Kategorie: naučné: historie, fakta

Hodnocení (maximálně 10): 9 **********

Tzv. Čachtická paní se do obecného povědomí zapsala jako vražedkyně mladých dívek a následným údajným koupáním se v krvi svých obětí. Toto spolu s faktem, že někteří autoři zaobírající se tímto tématem interpretují dostupné důkazy způsobem, jenž vykresluje Čachtickou paní víceméně jako oběť okolností, stojí za často zromantizovaným vnímáním celého případu. Jozef Kočiš fakta neinterpretuje. On je předkládá a ukazuje tak, že ačkoli je forma i těch všemi uznávaných skutků Čachtické paní odpudivá a odsouzeníhodná, skutečnost byla nejspíš ještě mnohem, mnohem horší. Jeho kniha rozmetá případné romantické představy o Čachtické paní na kusy. Na základě existujících důkazů a dobových svědectví vykreslí příběh o zločinech sadistické osoby nebývalých svým rozsahem a brutalitou, příběh v němž krvavé orgie na rozdíl od všeobecně rozšířené představy nehrály vůbec žádnou roli. Kniha nabízí co možná nejpřesnější popis pozadí a okolností tohoto případu a ukazuje, jak málo může mít obecně vžitá pravda společného s tou důkazy doložitelnou, přičemž hned v první kapitole vychází najevo, že se lze s nepochopitelně svévolným přístupem autora k faktům, jenž je často příčinou takto zdeformovaného vnímání historie, setkat i u zdrojů, jež se na první pohled zdají být víc než seriózní.

Zadní strana knihy:
- Proč nebyla Alžběta Báthoryová postavena před soud a kdo je zodpovědný za její ohavné zločiny?
- Byla smrt stovek nevinných dívek selháním jejich léčby, nebo to byl výsledek sadistických praktik krvavé hraběnky?
- Máme věřit historickým dokumentům, výpovědím pomocníků Alžběty Báthoryové a svědectvím jejích současníků?
- Chtěl se palatin Juraj Thurzo zmocnit majetku Báthoryové, nebo jeho jednání v případě čachtické paní mělo jiné příčiny?
Pravdivé odpovědi na tyto i další otázky naleznete v knize, kterou právě držíte v rukou.