Dobrodruh - Snílek - Romantik - Milovník přírody, historie, záhad a McDonald's

Literatura | Archeologie

archeologie.gif
Průvodce pro každého
Autor: Paul Bahn
Kategorie: naučné: fakta

Hodnocení (maximálně 10): 7 **********

Kniha se zabývá nejrůznějšími aspekty moderní archeologie. Prostřednictvím krátkých vhledů seznámí čtenáře se základními postupy a principy, ale i s problémy se kterými se musí vyrovnávat. Provede je minulostí i současným stavem tohoto vědního oboru a rovněž nastíní i jeho předpokládanou budoucnost. Není to nic pro znalce, ani pro v problematice se orientující amatéry. Laikům s jen povrchní představou o tématu ale užitečná být může. Chvíle vstřebávání místy nudných, místy zajímavých informací občas zpestřuje nečekaně vkomponovaná poznámka dávající průchod autorově smyslu pro humor.

Zadní strana knihy: Pouště, džungle, jeskyně a vrcholky hor, drobné nástroje, fotografie ze satelitů, výkopy i teoretické úvahy - to vše potkává moderní archeology při jejich snaze o rekonstrukci minulosti. Tato kniha nám dává nahlédnout do tajů nejdobrodružnějšího ze všech vědeckých oborů a přitom i odpovídá na otázku, proč je vlastně archeologie tak populární.
V knize se mj. dozvíte:
- jaké etické otázky vyvstávají při studiu lidských ostatků
- jak rekonstruovat lze nejen hmotné pozůstatky, ale i myšlenkový svět minulých generací
- co bude archeologie studovat v příštích desetiletích.