Dobrodruh - Snílek - Romantik - Milovník přírody, historie, záhad a McDonald's

Literatura | Darwinův omyl

www.zillmer.com

darwinuv_omyl.gif
Archeologické vykopávky dokazují
Lidé a dinosauři žili ve stejné době
Autor: Hans-Joachim Zillmer
Kategorie: naučné: fakta, záhady

Hodnocení (maximálně 10): 7 **********

Téma uvedené v podtitulu (soužití lidí a dinosaurů) vytváří poněkud falešnou představu, o čem kniha je, neboť tomuto tématu je ve skutečnosti na jejích stránkách věnováno jen poměrně málo prostoru. Autor se v globále snaží čtenáře přesvědčit, že Země není zdaleka tak stará, za jakou ji považujeme, a snáší pro toto své tvrzení argumenty, přičemž ono soužití dinosaurů s lidmi, pro které předkládá důkazy, je jen jedním z nich. Evidentně bylo do podtitulu vybráno s cílem upoutat pozornost a i za cenu mírného oklamání zájemce o koupi podpořit prodejnost knihy. Nehledě na případné zklamání z výše uvedeného lze říci, že autorem předkládané informace jsou zajímavé a k zamyšlení; krátce zmiňuje i pozoruhodný nález učiněný na našem území. Některé teorie jsou věrohodné, jiné méně. Jistou vadou na kráse je, že se v knize jisté motivy opakují, což trochu rozevírá nůžky mezi množstvím originálních informací a počtem stránek. Bez těchto opakování by kniha při podobné výpovědní hodnotě zkrátka byla o něco útlejší.

Zadní strana knihy:
OPRAVDU PROBĚHLA EVOLUCE?
Jak je doopravdy Země stará? Proč byla Antarktida v minulosti bez ledu, jak dokazují antické mapy, a odkud se vzalo zrezivělé kolo ve vrstvách pocházejících z doby ledové?

Geologové mluví o pomalém růstu skalních a půdních vrstev. Biologové dokazují postupný vývoj živých tvorů od jednobuněčných organismů až po člověka. A vědci obou oborů si vzájemně potvrzují správnost svých teorií. Země je pravděpodobně stará několik miliard let. Proč však nacházíme zkamenělé kostry dinosaurů na všech pozemských kontinentech a proč jednotlivé kosti mnohdy trčí z půdy? Vědcům se dosud ani nepodařilo vysvětlit, jak vůbec může něco na zemském povrchu zkamenět.
Autor popírá Darwinovu teorii evoluční teorii a předkládá důkazy, proč tomu tak je.