Dobrodruh - Snílek - Romantik - Milovník přírody, historie, záhad a McDonald's

Literatura | Hitlerovy svaté relikvie

www.sidneykirkpatrick.blogspot.cz

hitlerovy_svate_relikvie.gif
Pravdivý příběh o záchraně korunovačních klenotů Svaté říše římské, uchvácených za druhé světové války nacisty
Autor: Sidney D. Kirkpatrick
Kategorie: naučné: historie, fakta

Hodnocení (maximálně 10): 9 **********

Tato kniha pojednává o skutečném pátrání po ukrytých korunovačních klenotech Svaté říše římské a Kopí osudu. I když tak činí v lehce širších souvislostech, není to vůbec na škodu. Čtenář se díky tomu například seznámí s komplexním osudem Kopí osudu, které vůbec není nikdy neexistujícím vybájeným artefaktem (i když jeho pravost je minimálně sporná), dozví se, že poté co se kopí ztratilo, po něm pátral i sám Karel IV., nebo se mu dostane vysvětlení, proč bývá Zellské jezero v Alpách a jeho okolí považováno za žhavého kandidáta na místo ukrytí nacisty nakradených cenností. Ačkoli se jedná o naučnou knihu, čte se jedním dechem jako ty nejlepší z románů.

Text ze záložky: Hitlerovy svaté relikvie jsou příběh pátrání po korunovačních klenotech Svaté říše římské, starodávných symbolech, kterých chtěli Hitler, Himmler a další nacisté využít, aby dodali legitimitu svému režimu. V předtuše spojenecké invaze do Německa nařídil říšský vůdce SS Heinrich Himmler vybudovat hluboko ve skále pod norimberským hradem přísně tajný bunkr. V něm se nacházel speciálně zkonstruovaný trezor, kde nacisté ukryli naloupené cennosti, jichž si Hitler nejvíc považoval: Kopí osudu (které podle legendy probodlo bok ukřižovaného Krista) a korunovační klenoty Svaté říše římské (opředené středověkou mystikou). Po těchto relikviích přitom v minulosti toužili všichni vládci světa od Karla Velikého až po Napoleona. Když však začaly na Norimberk dopadat spojenecké bomby a sedmá americká armáda se chystala vniknout do města, které Hitler nazýval "duší nacistické strany", pět nejvzácnějších relikvií, klíčových pro korunovační ceremoniál případného císaře Svaté říše římské, z trezoru zmizelo. Kdo se jich zmocnil? A proč? Záhada zůstala nerozřešena ještě několik měsíců po válce, dokud nejvyšší spojenecký velitel generál Dwight D. Eisenhower nenařídil nadporučíku Walteru Hornovi, v Německu narozenému historikovi umění z univerzity v Berkeley, aby zmizelé drahocennosti vypátral. Aby mohl úkol splnit, musel Horn znovu navštívit místa svého dětství, proměněná válkou v hromadu sutin. Rovněž se musel ponořit do starobylých legend obklopujících relikvie, které Hitler naloupil během své snahy o ovládnutí světa. Horn pátral po vodítku ve shořelých troskách Himmlerova soukromého hradu a sledoval stopu příslušníků SS pověřených ochranou nesmírného bohatství v podobě nakradeného zlata a dalších cenností. Během cesty se Horn musel vypořádat i se svými vlastními démony. Členové jeho rodiny a akademičtí kolegové se totiž zapojili do vědeckého výzkumu na podporu Hitlerovy teorie o nadřazenosti árijské rasy. To, co Horn během vyšetřování objevil, bylo natolik výbušné, že jeho závěrečná zpráva zůstala ještě celá desetiletí utajená. Kirkpatrick vypráví svůj strhující a znepokojivý příběh v téměř filmových detailech a poprvé odhaluje, jak nacistický Vůdce, posedlý sny o vlastní velikosti, využil pradávné relikvie, aby téměř úspěšně obnovil Svatou říši, postavenou však na pokřiveném vnímání středověké a církevní historie. Autor využívá nepublikovaných výslechů a hlášení zpravodajských služeb, stejně jako zápisníků, dopisů, deníkových záznamů a rozhovorů uskutečněných ve Spojených státech i v Německu.

Zadní strana obalu: Od Paříže až po Stalingrad nacisté při svém tažení systematicky drancovali sbírky umění a starožitností. Prvním a nejcennějším pokladem, který se jim podařilo ukořistit, byly korunovační klenoty Svaté říše římské, odvezené z Vídně hned po anšlusu Rakouska. V Hitlerových svatých relikviích zkušený autor a filmař Sidney Kirkpatrick strhujícím způsobem vypráví dosud málo známý, nicméně skutečný příběh amerického univerzitního profesora Waltera Horna. Ten po válce pracoval jako vojenský vyšetřovatel a podařilo se mu symboly Hitlerovy tisícileté říše objevit a vrátit je na místa, odkud byly odcizeny.