Dobrodruh - Snílek - Romantik - Milovník přírody, historie, záhad a McDonald's

Literatura | James Rollins | Ďáblova kolonie

www.jamesrollins.com

dablova_kolonie.gif
Mohlo založení Spojených států stát na hluboké lži?
Šokující pravda ukrytá v troskách odsouzených k zapomnění
Kategorie: román: dobrodružství, thriller, záhady

Hodnocení (maximálně 10): 8 **********

Ignorování prastarých varování probudí k životu zničující procesy, jež mohou nakonec vést až ke zkáze planety. Jak se ukáže, jedná se o lidstvu známou a jím využívanou technologii, které mnozí předpovídají velkou budoucnost. Bývá prezentována výhradně jakožto výdobytek moderní vědy, ale pravda je, že její charakteristické rysy obsahují i řádově 2000 let staré artefakty vyráběné postupy, které dnes už neumíme zopakovat. Na stránkách knihy postupně vyvstává záhada spojující Ameriku s prastarým příběhem z biblických dob, záhada, jež, jak hlavni hrdinové zjistí, rovněž souvisí s dosud neuspokojivě vysvětleným zmizením jistého indiánského kmene. Kromě dobrodružství a vzrušení zažitých při jejím odkrývání se čtenář může těšit i na seznámení se s některými málo známými a veskrze zajímavými okolnostmi založení Spojených států.

Text ze záložky: Mezinárodní pozornost přitáhne hrůzný nález stovek mumifikovaných těl hluboko ve Skalistých horách. Přes pochybnosti o jejich původu se k pravěkým ostatkům přihlásí místní Úřad pro indiánské kulturní dědictví, stejně jako k podivným artefaktům objeveným ve stejné jeskyni: zlatým tabulkám pokrytým nerozluštitelným písmem. Při demonstraci na místě nálezu zahyne antropoložka, která shoří na popel při ohnivé explozi před zraky televizních štábů. Stopy vedou k radikální indiánské skupině, jejímž členem je i mladá dívka, která unikne se životně důležitým vodítkem k vraždě a zavolá jediné osobě, jež jí může pomoct: svému strýci Painteru Croweovi, řediteli Sigma Force. Crowe rozpoutá válku mezi nejmocnějšími zpravodajskými agenturami v zemi, aby neteři pomohl, čelí však ještě daleko většímu nebezpečí, neboť události ve Skalistých horách uvedly do pohybu geologickou řetězovou reakci, která ohrožuje celou západní polovinu USA. Painter Crowe se pak spolu s velitelem Grayem Piercem pokoušejí odhalit tajný spolek, který tahá za nitky amerických dějin od založení prvních třinácti kolonií. Stačí ale Crowe zjistit pravdu - která by mohla vést ke zhroucení vlády -, než zanikne vše, co je mu drahé?

Zadní strana obalu:
James Rollins přichází s románem,
který se odvažuje odpovědět na znepokojující otázku
týkající se samotných kořenů Ameriky:
Může založení Spojených států stát na hluboké lži?
Šokující pravda je ukrytá v rozvalinách
ztracených v čase a odsouzených k zapomnění,
na místě známém jako Ďáblova kolonie.