Dobrodruh - Snílek - Romantik - Milovník přírody, historie, záhad a McDonald's

Literatura | Kolumbova záhada

steveberry.org

kolumbova_zahada.gif
Autor: Steve Berry
Kategorie: román: dobrodružství, thriller, záhady

Hodnocení (maximálně 10): 7 **********

Zápletka této úsporným vypravěčským stylem napsané knihy je založena na postavě proslulého mořeplavce vykreslené v souvislostech, které se z učebnic nedozvíte. Nepůsobí zrovna věrohodně, vyvolávají spíš dojem jednoduché kalkulace, jakoby autor chtěl svému smyšlenému příběhu dodat na přitažlivosti tím, že do něj zakomponuje všem dobře známou historicko osobnost. Jak se však ukáže, podstatná část z těchto těžko uvěřitelných okolností má svou oporu ve skutečnosti. Kniha jako celek je pak vcelku čtivě napsaná fikce. V jedné z klíčových fází rozplétání tajemství spojeného s Kryštofem Kolumbem lze sice při pozorném čtení vysledovat jisté nelogičnosti, ale to budiž autorovi odpuštěno, neboť v rámci příběhu svým čtenářům předkládá řadu vskutku pozoruhodných informací. Faktem přitom je, že zajímavější než příběh sám jsou právě ony pozoruhodné informace, ony těžko uvěřitelné okolnosti, na kterých je založen. Kolumbův podpis, neobvyklý svou formou i rozsahem, nebo možnost, že před Kolumbem objevil Ameriku někdo jiný, a přitom není řeč o Vikinzích. To jsou příklady oněch zajímavostí. Podobně přitažlivé jsou pak i ty skrývající se za v názvu titulu uvedenou záhadou. Českého čtenáře by také mohl zaujmout fakt, že se část příběhu odehrává v České republice.

Text ze záložky:
Nikdo neví, kde se narodil, kde vyrůstal a jaké měl vzdělání. Neexistuje žádný jeho věrohodný portrét. Byl zkušený námořník a zdatný navigátor, ale jeho legendární činy nezaznamenal žádný očitý svědek. Dokonce i jeho hrob je obestřen tajemstvím. Nazývali ho mnoha jmény, ale většina lidí ho zná jako Kryštofa Kolumba. Váže se k němu mnoho otázek, ale na žádnou neznáme spolehlivou odpověď. A pak je tady největší ze všech záhad...
Investigativní novinář Tom Sagan píše tvrdé a otevřené články z nejkrizovějších oblastí světa. Když se však ukáže, že jeho reportáž z válkou zmítaného regionu je podvrh, ocitne se Saganova pověst v troskách. Od té chvíle žije v jakémsi virtuálním exilu, pronásledován špatnými rozhodnutími i šokující pravdou, kterou nemůže dokázat: že jeho profesní krach byl úmyslnou sabotáží kohosi jiného. Zachariáš Simon má zevnějšek učence, zanícení fanatika a Saganovu dceru. Teď už mu chybí jen jedno: klíč k záhadě staré pět století, která by mohla zásadně ovlivnit i současný svět. A ten klíč mu může opatřit jedině jeho nesmiřitelný nepřítel Tom Sagan...