Dobrodruh - Snílek - Romantik - Milovník přírody, historie, záhad a McDonald's

Literatura | Loď v písku

www.jennynowak.cz

lod_v_pisku.gif
Mystický příběh
Od dávných civilizací až do věčnosti se klene most, stačí ho jenom uvidět a přejít po něm...
Autor: Jenny Nowak
Kategorie: román: historie, mystika, záhady

Hodnocení (maximálně 10): 7 **********

Zvláštní příběh, děsivý a snový zároveň. První asi tak třetina knihy, líčící svět po duchovní, nikoli technické stránce vyspělé pradávné civilizace, je v podstatě nuda. Samá klišé o lásce, pravdě, nezištnosti, mentální síle a všeobecné harmonii popisovaná za užití neobvyklých a divně až úsměvně působících společenských titulů ve formě zpodstatnělých přídavných jmen jako Nesmírný, Volající, Věčný apod. Pak se děj přesune do post‑faraonského Egypta. Ubývá duchovna, přibývá tajemna, a jakási zasněnost, ta zůstává. Nijak rozvláčný a nutno říci, že ani překvapivý závěr pak netvoří vyvrcholení knihy, ale prostě jen její konec. Tento román by si snad zasloužil horší hodnocení, ale nedostane ho, jako celek není špatný, je jiný.

Text ze záložky: Před několika lety narazili archeologové u egyptských pyramid v Gíze na prazvláštní objev. Hluboko v písku nalezli obrovský koráb, který nesl stopy bouřlivé plavby po moři. Kdo a proč jej tam dopravil? Nebo jak se tam vůbec dostal??? V časech, kdy Atlantida je ještě nekonečně vzdálenou budoucností, vzkvétá civilizace Llemurhey, duchovní společenství "stříbrných polobohů", které vládne hmotě a rozmlouvá se zvířaty. Čas od času je vybrán nový Věčný, nesmrtelný adept, který nese dál tajemství svého rodu. Tím posledním je mladičký Axbim. V okamžiku svého zasvěcení však ještě netuší, že to bude právě on, kdo se jako jediný zachrání, když celou jeho epochu smete do nicoty obrovská smršť... času. Vyvrhne jej o tisíce let později v písku egyptské pouště, 400 let po Kristu... A zatímco stříbrný Ax se těžce smiřuje s nepochopitelnou civilizací v rodině nevzdělaného kameníka, němá otrokyně Aleyka prchá před trestem z ruky svého násilnického pána. Ten, kdo jí z rozmaru zachrání život, ale není člověk, je to Noční lovec, nesmrtelný tvor živící se lidskou krví. Počáteční averze dvou odlišných bytostí přeroste v zájem a oba skončí na místě dodnes zvaném Edfu, kde pod slunečnou, veřejnou tváří bohulibého chrámu žije temná komunita ochraňující dávnou moudrost. Když se Ax v zoufalství neúspěšně pokusí aktivovat tajemné síly velké pyramidy, opustit svoje hmotné tělo a připojit se tak k svému lidu, vzbudí pozornost nemrtvých mágů v Edfu. Jeden z nich jej přivede do jejich středu... Služba starým bohům se ale nelíbí nové oficiální církvi, vyznavačům Krista. K chrámu se blíží zkáza, smrt ve jménu jediného boha. Nic ale není tak jednoduché a do hry zasáhnou nečekané síly. Pojmy zlo a dobro se náhle stírají a tam, kde jedni vidí smrt a hrůzu, vládne ve skutečnosti čirá láska... Přes zdánlivě pohádkové kulisy ovšem ani zdaleka nejde o fantasy - je to mystický, ezoterický příběh o povaze světa...

Zadní strana obalu:
Černá tma zrodila bílé kosti a prohlédla sálajícími zřítelnicemi, za nimiž dýmal oheň pradávné výhně. Té božské výhně, v níž bylo kdysi všechno ukuto a která teď propouštěla na svět další ze svých přízračných stvoření.
Neviděl nic. Nic než sírově žhnoucí oči, které se mu propalovaly do lebky, a ohlušoval ho vlastní křik. Axbim se vzlykavě nadechl v posledním zoufalém záchvěvu touhy po životě. Věděl, že klečí tam, kam přemožen hrůzou padl, rukama se opírá o zem a neovladatelně, chraplavě vzlyká. Za sebou slyšel kohosi sténat, naříkat jako dítě a něco rytmicky vykřikovat El‑rheannu.
A pak se to stalo.
Zaječel, když se proti němu vymrštil ledový spár a dotkl se jeho čela. Pronikl jím, prošel kůží i kostí a zaryl se hluboko do měkké šedavé tkáně. Prorýval ji, zanechávaje za sebou palčivou, pronikavou, oslepivě jasnou stopu. Tma se roztříštila v myriády světel...