Dobrodruh - Snílek - Romantik - Milovník přírody, historie, záhad a McDonald's

Literatura | Pod pirátskou vlajkou

pod_piratskou_vlajkou.gif
Črty z dějin pirátství v Indickém oceánu a jižních mořích od 15. do 20. století
Autor: I. V Možejko
Kategorie: naučné: historie, fakta

Hodnocení (maximálně 10): 9 **********

Tato kniha uceleným způsobem mapuje dějiny námořního lupičství v oblasti Indického oceánu a jižních moří, přičemž popisovaná historie končí 2. světovou válkou včetně. Kromě známých jmen jako Vasco da Gama, Francis Drake apod., se v knize objevují piráti a další postavy, o nichž čtenář pravděpodobně nikdy neslyšel. A jejich příběhy jsou vskutku zajímavé a leckdy i překvapivé. Vždyť kdo by řekl, že první socialistický či komunistický stát na světě nevznikl v Rusku po Leninem řízené Velké říjnové socialistické revoluci, ale že povstal na Madagaskaru a založili ho piráti? Nebo jméno Königsberg. Kdo ho kdy, pokud jde o záhady, slyšel v jiné souvislosti, něž že šlo o město spojené s legendární Jantarovou komnatou? Toto jméno však patřilo i německému křižníku, který skončil své působení dost neobyčejným způsobem, a navíc, jako třešnička na dortu tohoto příběhu, došlo ke zmizení jeho lodní pokladny. Jedná se o poučnou a přitom čtivě napsanou knihu. Její součástí je i blok černobílých obrázků na křídovém papíře.

Zadní strana knihy:
Črty z dějin námořního pirátství v Indickém oceánu a jižních mořích od 15. do 20. století popisují vývoj námořního lupičství v souvislosti s historickými a politickými událostmi té doby, s vývojem obchodu, bojem o kolonie a posléze i se vznikem a průběhem první a druhé světové války.
Za čím plul Vasco da Gama, jaké cíle měl Francis Drake, jak žili piráti, korzáři, bukanýři a flibustýři? Jaká je historická pravda o proslulém Beňovském a jak propukla vzpoura na lodi Bounty? Jak unikal svému trestu pirát "Königsberg" a po něm i "Bludný Holanďan"? Jak pomáhaly nacistické ponorky v Indickém oceánu naplňovat agresivní plány Německa k ovládnutí světa?
Na tyto otázky odpovídá kniha, již držíte v ruce.

prestonchild.com