Dobrodruh - Snílek - Romantik - Milovník přírody, historie, záhad a McDonald's

Literatura | Skryté kódy a velkolepé projekty

www.berloquin.com

skryte_kody_a_velkolepe_projekty.gif
Tajné jazyky od starověku po současnost
Autor: Pierre Berloquin
Kategorie: naučné: historie, fakta

Hodnocení (maximálně 10): 7 **********

Kniha je poměrně zajímavou sondou do historie kryptografie, avšak co se moderní éry tohoto oboru týče, pak se vzhledem k jeho rozsahu a složitosti jedná skutečně jen o velmi letmé a povrchní seznámení s touto problematikou. Kromě příkladů kódů, které si čtenář může zkusit dešifrovat, jsou součástí publikace snad až příliš rozsáhlé pasáže věnující se symbolismu, kde se autor zaobírá úvahami na téma co se skrývá za motivací, činy, myšlenkami, odkazy apod. v knize rozebíraných osobností či organizací. Tyto pasáže místy působí poměrně ubíjejícím dojmem a spolu s faktem, že nezanedbatelná část zmíněných kódů je vyřešitelná prostým porovnáním s tabulkou umístěnou hned vedle, jsou důvodem proč kniha dostala tak nízké hodnocení. Přesto se jedná o podnětné dílo, které čtenáři předkládá i obecně málo známé, působivé, překvapivé a rozhodně zajímavé informace, jako že Pythagoras není jen autor proslulé věty o pravoúhlém trojúhelníku, ale, kromě jiného, i zakladatel vcelku rozšířeného hnutí, které ho přežilo o celá staletí, že z románu Dana Browna dobře známy rozkročený a upažený muž Leonarda da Vinciho rozhodně není jediný svého druhu, že Britové nebyli první, kdo prolomili kód Enigmy, a že se její exempláře dostali do rukou nepřátel Německa už před válkou, nebo že s ní snad souvisí logo multimediální legendy Apple, které možná odkazuje na smrt Alana Turinga.

Text ze záložky (včetně chybějící diakritických znamének ve zvýrazněné části): Lidé po sobe velice rádi zanechávají stopy, aby prežili vlastní smrt prostrednictvím svých cinu a výtvoru. Konkrétní skutky chtejí uchovat v tajnosti, ale velkolepé projekty musí být verejné, aby nad nimi mohl žasnout celý vesmír. Se zrodem jazyka se objevila i potřeba chránit informace před všetečnými zraky nepovolaných osob. Ve svém vynikajícím díle probírá mistr hádanek Pierre Berloquin historický vývoj šifer i estetických kodexů v umění, matematice a kryptologii od bitevních polí starověkého Řecka po nejmodernější hranice kyberprostoru. Tato pozoruhodná kronika, která je zpola dějepisným přehledem a zpola knihou hádanek, pojednává o více než dvoutisíciletých dějinách umění i tajné komunikace a upozorňuje na metody, události, osobnosti i technické vynálezy, které představovaly milníky v dějinách kódů a kodexů. Patří k nim například Polybiovy věže s pochodněmi; systém náhorních semaforů bratrů Chappeových; šifrové sestavy Caesara, Napoleona a dalších vojenských vůdců; pozoruhodný odkaz Pythagora, jehož proniknutí do podstaty věci patrně ovlivnilo mimo jiné díla Vitruvia, Fibonacciho, Georga Cantora, Kurta Gödela, Pieta Mondriana, Le Corbusiera i Benoîta Mandelbrota; zvyky a pravidla templářských rytířů, těchto pythagorejských křesťanských bojovníků, kteří pomocí estetických kodexů a logických systémů naplňovali své tajné přísahy; tajemstvím zahalené obyčeje svobodných zednářů, jejichž symbolický jazyk lze vysledovat na rozvržení Washingtonu, D. C.; vývoj homofonních šifer od Simeona de Cremy po Blaise de Viginèra; nástup aktivního kódu v díle Alana Turinga, zakladatele moderní počítačové vědy, a v díle Alfreda Scherbia, vynálezce šifrovacího stroje Enigma; naše stěhování do Země kódů, kde je "každý předmět, živý tvor, lidská bytost i projev fantazie digitalizován, nebo digitalizován přinejmenším být může". V Berloquinově bohatě ilustrované knize najdete více než devadesát hádanek s řešeními, včetně galerie šifrových abeced. Skryté kódy a velkolepé projekty jsou poutavou sondou do důvtipu tvůrců i luštitelů šifer a kódů v průběhu dějin, a zvou nás, abychom své intelektuální síly změřili s jejich odkazem.

Zadní strana obalu: Kniha Skryté kódy a velkolepé projekty je čtivým shrnutím dějin skryté komunikace a tajných symbolů od starého Řecka po digitální svět internetu. Tato ilustrovaná sbírka šifer a estetických kodexů objasňuje mnohé z největších šifrovacích dobrodružství lidstva, od svobodných zednářů po Vitruviovy muže, od Turingova stroje a enigmy po současné počítačové sítě, a najdete v ní více než devadesát vzrušujících hádanek s řešeními.