Dobrodruh - Snílek - Romantik - Milovník přírody, historie, záhad a McDonald's

Literatura | Štěchovická past

slusny.aspone.cz

stechovicka_past.gif
Marné hledání nacistického pokladu
Autor: Jaromír Slušný
Kategorie: naučné: historie, fakta, záhady

Hodnocení (maximálně 10): 9 **********

Kniha se zabývá historií pátrání po tzv. štěchovickém pokladu a okolnostmi, na jejichž pozadí se odehrávalo. Tato historie přitom nezačala, což pro někoho může být překvapivé zjištění, pány Gaenselem a Mužíkem, konkurenty, kteří jsou v obecném povědomí s tímto pátráním spojováni asi nejvíce, ale už po 2. světové válce, kdy, jak autor dokládá, probíhalo víceméně organizované hledání Němci ukrytých materiálů napříč republikou. V té době se téměř vše ohledně pátrání po štěchovickém pokladu odehrávalo v režii bezpečnostních složek. Ty se snažily, s různou mírou intenzity, přičemž v některých fázích byla opravdu značná, ukrytý poklad, ať za něj považujeme cokoli, nalézt až do roku 1968. Pak nastala do roku 1989 trvající odmlka. Tehdy obnovené operace bezpečnostních složek však předčasně ukončila Sametová revoluce. V dalším období se pak pátrání věnovali již zmínění Gaensel (ten krátce vstoupil do hry už v letech 1967 a 1968 jakožto Gänsel) s Mužíkem, přičemž od roku 2006 se na scéně objevují i další skupiny hledačů. Podrobněji autor rozebírá právě onu první, do roku 1968 trvající fázi, jejíž analýza je pro posouzení smysluplnosti snahy o nalezení pokladu rozhodující. Po seznámení se s ní už zřejmě rozumně uvažující člověk nebude hned v úvodu otevřeně sdělené skutečnosti, totiž že kniha úmyslně neobsahuje žádné informace umožňující identifikovat místa, na která by se údajně mělo pátrání soustředit, skutečnosti vyvolávající v čtenáři bezprostředně po jejím zjištění dojem, že byl o to nejzajímavější ochuzen, příliš litovat. Jedná se o oči otvírající publikaci, jež by se snad z faktografických důvodů mohla o něco více věnovat i novodobému pátrání, ale z hlediska reálného přínosu pro případné budoucí hledače je to vzhledem k jejímu celkovému vyznění v podstatě úplně jedno. Kromě štěchovického pokladu se autor krátce a opravdu jen shrnujícím způsobem rovněž zabývá více či méně úspěšným pátráním po podobných záležitostech na některých jiných lokalitách u nás i v zahraničí. Zajímavostí z jiného soudku je o poměrně diletantském přístupu svědčící zpracování grafiky na vnější straně desek knihy. Přední i zadní deska mají naprosto stejný motiv, po lesní cestě jedoucí otevřený terénní automobil. To by samo o sobě vůbec nevadilo. Tento motiv je však na jedné z desek evidentně stranově ozrcadlen, přičemž za správnou variantu lze díky znakům na poznávací značce považovat tu ze předu knihy. V zobrazeném vozidle se pak vyskytuje jedna a ta samá osoba 2x, byť v marném pokusu o zamaskování této skutečnosti stranově ozrcadlená, což už tak dost silný dojem amatérismu ještě umocňuje. Ano, ona grafika vykazuje prvky zfušované práce, co se však samotného obsahu knihy týče, ten si takto nelichotivé hodnocení rozhodně nezaslouží.

Zadní strana obalu: Štěchovický poklad je senzací dodnes, i když dosud nikdo neví, zda skutečně existuje. Archívu a zejména pokladu, který tu byl údajně zakopán, je věnována tato publikace, zachycující na základě bohatého a v mnoha ohledech i doposud nepublikovaného materiálu "štěchovickou tajenku" od jejího vzniku až do dneška včetně všech peripetií pátrání po domnělém pohádkovém pokladu Třetí říše. Kniha faktů, která se čte jako napínavá detektivka, přináší nové pohledy na pokusy o vyzvednutí pokladu.