Dobrodruh - Snílek - Romantik - Milovník přírody, historie, záhad a McDonald's

Literatura | Století nevysvětlitelných záhad

stoleti_nevysvetlitelnych_zahad.gif
100 nevyřešených případů, tajemných událostí a mysteriózních okolností od roku 1900 do roku 2000
Autor: Hartwig Hausdorf
Kategorie: naučné: fakta, záhady

Hodnocení (maximálně 10): 7 **********

Žádný z v knize popisovaných případů není rozebírán nijak do hloubky. Vzhledem k jejich počtu to objektivně vzato ani není možné. Průměrně každý zabírá asi tak 1,5 stránky a spíše než investigativní dílo je to tedy jakýsi seznam se stručným popisem, jenž nám má dát obecný ucelený přehled o zvláštních událostech nedávné minulosti, z nichž některé mají vazbu na doby mnohem starší. Na jeho základě se pak sami můžeme rozhodnout, o jakém z případů by stálo za to sehnat si více informací. Ty už však budeme muset hledat jinde. Pokud jednotlivé události s podobným tématem sdružíme do skupin, zjistíme, že většina knihy (odhadem tak 1/3) popisuje různé formy fenoménu UFO. Některé jsou zajímavé, jiné působí vzhledem k ambicióznímu názvu díla laciným dojmem. Autor všechny skutečnosti, ať už se týkají UFO nebo ne, podává velmi přesvědčivě. Je však dobré přistupovat k problematice kriticky. Příkladem opravňujícím k onomu zdviženému prstu budiž kapitola věnující se nálezu křišťálové lebky. Ten je popisován velmi nakažlivým způsobem, kdy má člověk pocit, že se jedná o typický příklad ignorance do sebe zahleděného vědeckého establishmentu, odmítajícího přijmout zcela jasné důkazy jenom proto, že by řádně otřásly jim vytvořeným obrazem světa. Dnes, několik let po napsání knihy, už je přitom jasné, že se skutečně jednalo o důmyslný podvrh. Skeptici měli, aspoň pro tentokrát, jednoduše pravdu. Shrnuto a podtrženo: (a) Žádná z prezentovaných událostí není podrobena kritickému zkoumání, na jehož konci by byl jednoznačný závěr typu pravda nebo lež. (b) Spíš než hluboké vědomosti o konkrétních případech získáte poměrně široký přehled o zvláštních skutečnostech a bude na vás, jestli se budete snažit zjistit podrobnější informace z jiných zdrojů.

Zadní strana knihy (brožované vydání): 100 nevyřešených případů, tajemných událostí a mysteriózních okolností od roku 1900 do roku 2000. Mysteriózní objevy a nevysvětlitelné skutečnosti se táhnou dějinami lidstva. I v osvíceném dvacátém století existovalo mnoho záhad a fenoménů, které se dodnes nepodařilo vyřešit nebo vysvětlit. Hartwig Hausdorf, jeden z nejznámějších badatelů v oblasti neznáma osvětluje fundovaně a na základě mnoha faktů sto nejzajímavějších, z části doposud neznámých případů.