Dobrodruh - Snílek - Romantik - Milovník přírody, historie, záhad a McDonald's

Literatura | Tábory římských legií 27 př. n. l. - 378 n. l.

tabory_rimskych_legii_27_pr_n_l-378_n_l.gif
Autor: Duncan B. Campbell
Kategorie: naučné: historie, fakta

Hodnocení (maximálně 10): 9 **********

Vcelku útlé dílo podává nijak hluboký výklad o vývoji podoby legionářských opevnění, na několika příkladech popisuje ve značné míře unifikovanou podobu pevností římských legií a informuje o organizaci a způsobu života na takových místech. Zároveň se snaží vysledovat vznik, přesuny, a v některých případech i zánik konkrétních jednotek, tak jak k tomu v průběhu času docházelo. Podstatnou, avšak vzhledem k omezenému rozsahu v žádném případě téma vyčerpávající část knihy pak tvoří obrázky ve formě fotografií, kresebných rekonstrukcí a plánků. Publikace nabízí naprosto seriózní informace, v tomto ohledu ji nelze nic vytknout. Nikoli 100% hodnocení padá na vrub faktu, že je vyšší než minimální pozornost věnována pouze několika málo lokalitám.

Zadní strana knihy: Od vlády císaře Augusta (27 př.n. l.-14 n. l.) byla římská armáda stálou vojenskou silou s pevnými tábory rozmístěnými po celé říši. Tyto tábory se vyvíjely z dočasných opevněných tábořišť válčících legií nejprve v dočasné dřevěné stavby, nakonec pak v dokonalejší kamenné pevnosti uzpůsobené k tomu, aby odolaly času. Tato kniha popisuje vývoj, podobu a výstavbu těchto táborů napříč celou říší. Pojednává také o praktickém životě vojáků v typické pevnosti a podává přehled operačního podílu legionářských táborů ve vojenské historii celého císařského období.

Vzhled, konstrukce a historie důležitých pevností, strategicky významných bodů a obranných systémů

Fotografie

Barevné ilustrace