Dobrodruh - Snílek - Romantik - Milovník přírody, historie, záhad a McDonald's

Literatura | Tajemné zbraně nesmrtelných

tajemne_zbrane_nesmrtelnych.gif
Autor: Hans-Werner Sachmann
Kategorie: naučné: fakta, záhady

Hodnocení (maximálně 10): 8 **********

Tato kniha je, a autor to ostatně sám podotýká, něco jako encyklopedický přehled. Je to seznam případů, kdy historický zdroj informací zmiňuje nějaký předmět či událost způsobem připomínajícím popis moderní ničivé zbraně či jejích účinků. Nic z toho není rozebíráno do detailu, o to autorovi nešlo. Jeho cílem bylo shromáždit porůznu roztroušené údaje na jednom místě tak, aby si kdokoli mohl o tomto tématu udělat ucelený obrázek. A právě to činí tuto knihu výjimečnou. Dílo se navíc může pochlubit i sympatickou snahou autora o seriózní přístup, když přestože v existenci takových zbraní a jejich použití v minulosti sám věří, nevidí problematiku černobíle a neváhá zaujmout k některým důkazům skeptický postoj, pokud si to podle něj jejich povaha zasluhuje. Menší pihou na kráse pak je sporná aktuálnost předkládaných informací. Kniha totiž v originále vyšla roku 1989 a tak svým obsahem již nemusí plně odpovídat současnému stupni poznání. Alternativa k takto pojatému dílu ovšem patrně ani dnes žádná neexistuje.

Zadní strana knihy: Jsou věci, které jsou známé a jsou věci, které nejsou známé. A mezi nimi jsou dveře... Báje a legendy nejsou nikdy pouhými produkty fantazie, nýbrž daleko spíše pokusy o objasnění a pochopení nevysvětlitelných, ale také již objasněných událostí určité epochy. Stále většího významu nabývá otázka, zda v dávné minulosti došlo na naší planetě k celosvětové válce. Tajemné zbraně, kterými byly vedeny válečné konflikty v dávnověku, by mohly být při důkladném průzkumu nalezeny ve stejném prachu, na který se rozpadly velké civilizace.