Dobrodruh - Snílek - Romantik - Milovník přírody, historie, záhad a McDonald's

Literatura | Tutanchamon: Podvod, nebo skutečnost?

tutanchamon-podvod,_nebo_skutecnost.gif
Pokud by vyšly najevo skutečnosti zapsané na starých papyrech,
tvrdí autor, museli bychom přepsat celé dějiny lidstva!
Autor: Gerald O´ Farrell
Kategorie: naučné: fakta, záhady

Hodnocení (maximálně 10): 9 **********

Ukázka z ÚVODU: Objev Tutanchamonovy hrobky byl největší událostí dvacátých let a zůstal jí i po celá další desetiletí. Zpráva o triumfálním nálezu rychle obletěla svět a všichni toužili vědět víc. Egyptologie, do té doby vyhrazena jen hrstce vyvolených, se ze dne na den stala mezinárodním „šlágrem“. Odhalení příběhu mladičkého faraona opředeného lákavou směsicí intrik, bohatství, vznešenosti a tajemna otevřelo oči široké veřejnosti, přivábilo pozornost k starověkým civilizacím a povzbudilo chuť dozvědět se o nich co nejvíc. Stalo se předmětem trvalého zájmu. Čtenářská obec však tehdy netušila, že objev hrobky byl ve skutečnosti jedním z nejtroufalejších podvodů v dějinách, zosnovaný dvěma Angličany dobré pověsti ve snaze zakrýt snad největší loupež vzácných šperků a zlatých prutů, jakou se kdy podařilo - a s největší pravděpodobností podaří - provést. Oba muži, Howard Carter a lord Carnarvon, byli v okamžiku objevu uctíváni jako bohové. Tato kniha však odhaluje, že jejich sláva ve skutečnosti stála na „hliněných nohou“. Po pravdě řečeno šlo o úžasně dovedné a sebejisté herce a simulanty. Mnozí badatelé a odborníci, kteří v průběhu let o objevu Tutanchamonovy hrobky psali, si nebyli tak docela jistí, zda opravdu všechno proběhlo tak, jak Carnarvon s Carterem popisovali, ale nikdo dosud nebyl schopen domyslet jejich trestný čin v plném rozsahu. Bezmála po celé století věřil svět téměř od základu smyšlenému příběhu, který Carterovi, Carnarvonovi i jejich společníkům umožnil tajně přijít k bohatství, o jakém se nikomu ani nesnilo.