Dobrodruh - Snílek - Romantik - Milovník přírody, historie, záhad a McDonald's

Literatura | Volha

volha.gif
(Záznam o provozu motorového vozidla)
Autor: Karel Hynie
Kategorie: román: trpký humor

Hodnocení (maximálně 10): 8 **********

Kniha představuje průřez životem sobeckého a prospěchářského člověka, jehož prostřednictvím nám autor dává nahlédnout do zákulisí Československé televize, které osobně velmi dobře zná. Děj se odehrává v časech vlády komunistické strany, kdy byla tato instituce, kromě jiného, používána jako mocný nástroj ideologické propagandy. Autor pro své vyprávění zvolil autentický způsob vyjadřování, který krásně dokresluje atmosféru doby a charakter jednotlivých postav. Navíc, po překonání prvotních rozpaků, je i dobrým zdrojem zábavy. Nejedná se o žádnou sondu do historie, to spíš do lidské povahy. A vyznění? Hořké. Doba se změnila, ale lidé, ti jsou, a budou, stále stejní.

Text ze záložky: Volha je románem o televizi, s níž má autor, který v ní pracoval přes čtyřicet let, bohaté zkušenosti. Z vyprávění hlavní postavy - řidiče volhy, "panského kočího" Standy Pekárka - zde postupně vyvstává zvláštní svět tohoto podniku, stojícího jakožto nástroj ideologického působení v popředí zájmu každého režimu. Zajímavý a zábavný román, napsaný neobyčejně bizarním, přesně odposlechnutým jazykem, lze číst jako svéráznou historii Československé televize a najdete zde i řadu "historek z natáčení". Současně je však portrétem svého hlavního hrdiny, člověka zajímajícího se pouze o ženské a fotbal, omezeného egocentrika, který ovšem vyniká ve vymýšlení drobných podvodů a triků, jak si nakrást benzin, zfalšovat počet ujetých kilometrů, podvést manželku. Logicky se pak stává rovněž spolupracovníkem StB (s krycím jménem Volha), který bez jakýchkoliv výčitek svědomí donáší na všechny a všechno. Karel Hynie s hořkým humorem sleduje jeho osud i po sametové revoluci a shledává, že se Pekárkova přizpůsobivá a sobecká povaha dobře uplatní vlastně kdykoliv.