Dobrodruh - Snílek - Romantik - Milovník přírody, historie, záhad a McDonald's

Literatura | Ztracené město v Amazonii

www.davidgrann.com

ztracene_mesto_v_amazonii.gif
Po stopách největší záhady 20. století - tajemného Eldoráda
Autor: David Grann
Kategorie: cestopis, naučné: dobrodružství, fakta, záhady

Hodnocení (maximálně 10): 9 **********

Díky pečlivé badatelské práci, zpracovávající mimo jiné dosud nikdy nepublikované zdroje informací, se autor dostal k vyřešení záhady zmizení plukovníka Fawcetta tak blízko jak je to jen možné. Publikace, jež shrnuje výsledky jeho pátrání v archivech i terénu, vás přenese do post‑viktoriánské éry, do doby kdy poznávat svět znamenalo riskovat a na mapě stále zůstávala bílá místa, skýtající dostatek prostoru pro vzrušující výpravy. Podniknete krátkou exkurzi do historie Královské geografické společnosti, poznáte způsob práce tehdejších badatelských expedic v těch nejtvrdších možných podmínkách a vydáte se po stopách plukovníka Fawcetta v minulosti i současnosti. Závěrem se seznámíte s krátkou, střízlivou a přesto zajímavou, novými objevy podloženou úvahou na téma existence Eldoráda, či města Z chcete-li.

Zadní strana obalu: Celé generace vědců a dobrodruhů pohlcovala touha najít to, co se označovalo jako "největší záhada 20. století". V oblasti Amazonky, v největší džungli na světě, se údajně mělo skrývat starodávné město protkané sítí cest, mostů a chrámů. Když se Evropané na přelomu šestnáctého století poprvé objevily v Jižní Americe, byli přesvědčeni o tom, že se v džungli nachází zářné království Eldorádo, které údajně oplývalo takovou hojností zlata, že obyvatelé rozemílali zlato na prášek a rozfoukávali jej "dutými tyčinkami po nahých tělech, až se blýskala od hlavy k patě". Při jeho hledání zemřely tisíce lidí. David Grann se rozhodl vypátrat osud Percyho Harrisona Fawcetta, velkého badatele počátku 20. století. Úspěšně sice zvládl mnohé výpravy do Amazonie, ale ta poslední v roce 1925, při níž hledal bájné měst Z, ztracenou civilizaci věků, mu byla osudná. Amazonka pohřbila veškeré snahy vypátrat Fawcettovu poslední výpravu. David Grann se pustil do neuvěřitelně pečlivého a náročného bádání, získal dosud neodhalené prameny, navštívil Fawcettovy příbuzné a za archeologem Heckenbergerem se vydal na samý konec světa. Jeho nebezpečná výprava přinesla neuvěřitelně cenné informace...