Dobrodruh - Snílek - Romantik - Milovník přírody, historie, záhad a McDonald's

Záhady | Měsíční jeskyně

1.11.2009 (aktualizováno 1.11.2010)

Měsíční jeskyně je pozoruhodný útvar možná přirozeného, možná umělého původu, nacházející se v horách u našich východních sousedů. Neobvyklý pravidelný tvar, který ji dal jméno, materiál mimořádných mechanických vlastností, jímž je tvořena a fakt, za jakých okolností byla objevena a pak znovu upadla v zapomnění jsou hlavními atributy, tohoto vzrušujícího příběhu. K jejímu objevu došlo údajně v průběhu zimy 1944 během bojových akcí souvisejících se Slovenským národním povstáním. Poválečné události na území našeho státu způsobily, že nemohla být prozkoumána odborníky a dodnes je zahalena rouškou tajemství. První zmínka o ní se objevuje až roku 1965 v jednom speleologickém časopise v USA. Politická situace však neumožňovala zahájit pátrání na místě, kde se měla nacházet. Obrat k lepšímu nastal až po Sametové revoluci v listopadu 1989. Jak se však ukázalo, původní objevitel v té době již nežil, a informací nebylo k dispozici mnoho. Léta uběhnuvší od jejího objevení tak představovala pro každého, kdo by se chtěl vydat po její stopě, téměř nepřekonatelnou propast. Přesto se takoví našli. Pracovali nezávisle na sobě i v týmu a s větším či menším úspěchem se prokousávali množstvím problémů, které před nimi postupně při pátrání vyvstávali. Tento článek nemá ambice popisovat problematiku do detailu, protože tak - a dobře - již učinili jiní, ale zpřístupnit vám prostřednictvím odkazů informace přímo od těch, kteří se tématikou Měsíční jeskyně podrobně zabývali a výsledky svého pátrání zveřejnili na internetu. Viz. také kniha Tajemství měsíční jeskyně v sekci literatura na tomto webu.

  • Podrobné informace o Měsíční jeskyni naleznete zde:

  • www.moonshaft.net - Web o pátrání Waltra Pavliše a skupiny dalších nadšenců. Můžete se těšit na původní příběh objevení Měsíční jeskyně podaný formou překladu nejautentičtějšího zdroje, který je k dispozici - článku z roku 1965 - a na další informace z první ruky od toho, kdo namísto vytváření senzacechtivých spekulací a vymýšlení divokých teorií raději podnikne rozsáhlé pátrání v archivech a takto získané poznatky se pak snaží uplatnit při hledání přímo v terénu.
  • www.youtube.com - Reportáž ČT1 z roku 1999 o pátrání Waltra Pavliše a jeho kolegů.
  • www.1trafika.cz - Tento web si vytkl za cíl udělat „pořádek“ v nepřehledné změti rozporuplných informací, které - jak se ukázalo při bližším zkoumání - příběh Měsíční jeskyně od samého počátku provázejí. K dnešnímu dni jsou zveřejněny dva z předpokládané série článků - snad brzy přibudou další. Bohužel, k 1.11.2010 je to již nejméně rok, co na tomto webu nebyla provedena žádná aktualizace. S největší pravděpodobností se tedy jedná o mrtvý web a dalších pokračování již napsaných článků se tudíž podle všeho nedočkáme. Škoda, ovšem i ty dva výše zmíněné, byť zpracovávají jen část tématu, stojí za to si přečíst.
  • www.mackerle.cz - Článek známého záhadologa a publicisty Ivana Mackerleho, v němž nás seznamuje s původním příběhem objevení Měsíční jeskyně a s výsledky pátrání, která se na jeho základě rozeběhla a na nichž se sám aktivně podílel.

Na internetu je možné najít více článků věnujících se tomuto tématu. Jejich autoři však od sebe navzájem většinou opisují a nevnáší tak do celé záležitosti nic nového. Výše uvedený seznam je výběrem těch, které se z tohoto stereotypu vymykají buď snahou o nový pohled na věc nebo tím, že jejich autoři jsou jednoduše těmi nejkompetentnějšími, protože se problematikou Měsíční jeskyně sami aktivně zabývali. Ale i tak se některé pasáže objevují v každém z nich v prakticky stejné podobě. Je to dáno tím, že tyto skutečnosti jsou podstatou celého příběhu a pro jeho přesné pochopení je nelze měnit ani vypustit.