Dobrodruh - Snílek - Romantik - Milovník přírody, historie, záhad a McDonald's

Historie | Hrad Dobřany

28.11.2009

Popis místa:
Zřícenina - patrné příkopy, teréní nerovnosti a zbytky zdiva, které však příliš nevystupují nad úroveň terénu. Celý areál je poměrně značně zarostlý bujnou vegetací. Vlastní hrad je od náhorní plošiny, na které kdysi zřejmě stávalo podhradí (nyní nenávratně poškozené novodobou výstavbou chatky a rozsáhlou úpravou terénu), oddělen impozantním, extrémě hlubokým a širokým, ve skále lámaným příkopem.

Historie:
Hrad Dobřany byl jedním ze strážných objektů podél bývalé kladsko - bystřické obchodní stezky. Přestože se jednalo o poměrně mohutné sídlo (délka cca 250 m), nejsou o něm v historických pramenech žádné zmínky a vlastně není známo ani jeho původní jméno. Z nedostatku přímých informací se proto při pokusech o rekonstrukci jeho dějin vychází z historie nedaleké obce Dobřany, podle které je dnes také nazýván. Lze usuzovat, že byl založen někdy na přelomu 13. a 14. století. Zdá se však, že neměl dlouhého trvání. Opuštěn byl zřejmě již o sto let později, někdy v druhé polovině 14. století. To je také pravděpodobně hlavním důvodem, proč na celá staletí upadl téměř v zapomnění. Někdy se uvádí, že na jeho existenci upozornil až regionální historik Jan Rojek v polovině 19. století. Ovšem aspoň nějaká povědomost o něm musela být i předtím, neboť jeho poloha je zanesena do 1. vojenského mapování (Čechy, mapový list č. 97), které proběhlo ve dvou etapách o zhruba 100 let dříve (1764 až 1768 a rektifikace 1780 až 1783). Někdy na přelomu 80. a 90. let 20. století (duben 1989?) mohutná vichřice jakoby svou silou roztáhla pomyslný závěs husté vegetace, která během staletí hrad obklopila. Tehdy poprvé po dlouhé době a pouze na krátko, neboť dnes už to znovu nelze, bylo možné spatřit zříceninu v celém jejím rozsahu. Ukázalo se, že zbytky hradu jsou překvapivě zachovalé. Výška zdí údajně dosahovala až 3 m. Pak ale nastoupili lesní dělníci a „s citem pro věc, jako vždycky“ stahovali polámané a vyvrácené kmeny stromů těžkou mechanizací, zdi nezdi, dolů do údolí. A výsledek?, na co zubu času nestačila ani dlouhá staletí, dokonali nemyslící ignoranti během chvíle. Dnes už je místo znovu zarostlé téměř neprostupnou vegetací a snad kromě informační tabule, která se nedávno objevila v prostoru podhradí, nejsou žádné další známky zájmu nebo péče patrny, v prostorách předhradí se dokonce nachází divoká skládka.

Přístup:
V obci Dobřany odbočit hned po jejím začátku doprava (při příjezdu od Sněžného). Po několika desítkách metrů odbočit znovu vpravo a po dalších několika desítkách metrů ještě jednou doprava (zelená turistická značka vede vlevo). Na elektrorozvodné skříni na sloupu je namalována šipka a nápis "Hrad 0,5 km". Cesta prochází autokrosařským areálem (brána je otevřena) a za ním se změní na lesní. U stavení s nápisem "Předhradí" pokračovat vlevo (stavení míjet po pravé ruce). Nyní cesta vede lesem a po několika desítkách metrů je nutné odbočit vpravo. Areál hlavního hradu se nachází po pravé ruce, po levé ruce pak stávalo předhradí.

GPS souřadnice: 50°19'17.898"N 16°16'32.272"E

vytvarne_ztvarneni.gif


• Autorská práva k výtvarnému ztvárnění, půdorysu a rekonstrukci na této stránce nenáleží tomuto webu.
• Zdroj výtvarného ztvárnění, půdorysu a rekonstrukce: Informační tabule obce Dobřany umístěná v prostoru podhradí.