Dobrodruh - Snílek - Romantik - Milovník přírody, historie, záhad a McDonald's

Historie | Hrad Hluky

15.11.2009

Popis místa:
Zřícenina - poměrně přirozeně členité a obtížně čitelné místo zarostlé bujnou vegetací. Nejsou patrné žádné zbytky zdiva, ani terénní nerovnosti (snad jen výrazná homole - sporný, ale možný pozůstatek věže; náznak hradního příkopu pod homolí a krátký úsek protáhlé kupy kamení - možná rozvalená zeď).

Historie:
Hrad Hluky byl jedním ze strážných objektů podél bývalé kladsko - bystřické obchodní stezky. Stával na skalnaté ostrožně nad soutokem Hluckého a Bažinského potoka východně od dnešní stejnojmenné osady. Někdy je také místně spojován s nedalekou vsí Šediviny (viz. na místě nalezená poničená cedule s nápisem ZÁMEČEK ŠEDIVINY). Bohužel, tento hrad patří k těm objektům, o nichž se nám nedochovaly žádné písemné zprávy. To v kombinaci se skromností jeho pozůstatků způsobilo, že téměř upadl v zapomnění. Objevují se názory, že patřil k panství rodu Drslaviců, kteří na přelomu 13. a 14. století kolonizovali okolní území. Zatím se ovšem jedná o pouhé dohady, založené na geografických souvislostech. Struktura hradu byla zřejmě následující: směrem od planiny byly jedno nebo dvě protáhlá předhradí, následoval hradní příkop, věž a za ní malý dvorek s palácem. Dnes už místo samotné vlastně ničím jednoznačným nepřipomíná existenci bývalého sídla a na první pohled působí jako sice členitá, ale původní, lidskou rukou nedotčená krajina. Ještě ve dvacátých letech 20. století se však na malém prostranství, interpretovaném jako výše zmíněný dvorek, severně od homole údajně nacházely kamenné schody vedoucí do sklepních prostor. Toto tvrzení, jakožto i spekulace ohledně okolností a doby vzniku hradu může potvrdit či vyvrátit pouze případný archeologický průzkum.

Přístup:
Za obcí Hluky ze silnice č. 309 směrem na Šediviny uhnout za autobusovou zastávkou, před mostem přes říčku a levotočivou zatáčkou vpravo na zelenou turistickou cestu. Z ní je třeba po několika metrech uhnou znovu vpravo do prudkého kopce tyčícího se přímo nad autobusovou zastávkou. Na jeho vrcholu kdysi stával hrad Hluky.

GPS souřadnice: 50°17'59.959"N 16°17'48.021"E

panorama.gif