Dobrodruh - Snílek - Romantik - Milovník přírody, historie, záhad a McDonald's

Historie | Škoda 1202 STW | Základní servisní údaje

Stáhnout ve formátu DOC
Pojistky:
Pojistková skříňka je osazena osmi pojistkami 15 A, na něž jsou zleva doprava (pojistka 1 až 8) připojeny následující spotřebiče:
Pojistka 1: dálkové světlo levé, kontrolka dálkových světel
Pojistka 2: dálkové světlo pravé
Pojistka 3: tlumené světlo levé
Pojistka 4: tlumené světlo pravé
Pojistka 5: obrysové světlo levé, koncové světlo levé
Pojistka 6: obrysové světlo pravé, osvětlení motoru, osvětlení přístrojů, světlo zpětné jízdy, svítilna poznávací značky, koncové světlo pravé, mlhovka
Pojistka 7: obrysové světlo pravé, osvětlení motoru, osvětlení přístrojů, světlo zpětné jízdy, svítilna poznávací značky, koncové světlo pravé, mlhovka
Pojistka 8: houkačka, zásuvka montážní svítilny, brzdová světla, vnitřní osvětlení, vozové topení, osvětlení užitkového prostoru

Žárovky:
Hlavní světla asymetrická, dvouvláknová: 45/40 W s paticí P 45t
Hlavní světla symetrická, dvouvláknová: 45/40 W s paticí Ba 20d
Obrysová světla: 1,5 W s paticí Ba 9s
Ukazatele směru zadní, koncová světla (dvouvláknová): 20/5 W s paticí Ba Y15d
Ukazatele směru přední: 20 W s paticí Ba 15s
Brzdová světla: 20 W s paticí Ba 15s
Zpětný světlomet: 20 W s paticí Ba 15s
Svítilna vnitřního osvětlení: 5 W s paticí Ba 15s
Svítilna poznávací značky: 5 W s paticí Ba 15s
Osvětlení motoru: 5 W s paticí Ba 15s
Svítilny přístrojů: 1,5 W s paticí Ba 9s
Mlhovka: 35 W s paticí Ba 20s

Vzdálenost elektrod zapalovací svíčky: 0,7 až 0,85 mm

Odtrh (vzdálenost kontaktů rozdělovače): 0,3 až 0,4 mm

Předstih:
Do vozů byly montovány dva různé druhy rozdělovačů. Oba měly stejné obchodní označení, ale lišily se regulačním rozsahem. Ten byl buď 20° nebo 24°. Regulační rozsah je uveden na štítku rozdělovače pod zkratkou R. O. (například R. O. 24° 2100 T, kde první číslo udává regulační rozsah a druhé počet otáček, při kterých je dosažen). Pro každý druh rozdělovače je nutné nastavit jinou hodnotu předstihu.

Rozdělovač s regulačním rozsahem 20°:
Předstih měřený na rozdělovači: 2°±1° před horní úvratí
Předstih měřený na klikovém hřídeli: 4°±2° před horní úvratí

Rozdělovač s regulačním rozsahem 24°:
Předstih měřený na rozdělovači: 1°±1° po horní úvrati (opravdu po HÚ)
Předstih měřený na klikovém hřídeli: 2°±2° po horní úvrati (opravdu po HÚ)

Stáhnout ve formátu DOC