Dobrodruh - Snílek - Romantik - Milovník přírody, historie, záhad a McDonald's

Literatura | Létající talíř pro Hitlera

www.novakoviny.eu

letajici_talir_pro_hitlera.gif
Po stopách nacistické superzbraně
Autor: Jan A. Novák
Kategorie: historie, fakta, záhady

Hodnocení (maximálně 10): 9 **********

Pro ty, které oslovil název díla a zároveň se trochu zajímají o téma nacistických tajných zbraní, může být působivý obrázek na deskách knihy poněkud odrazující. Nejspíš v něm totiž poznají letadlo ve tvaru samokřídla "Hortern Ho 229" a vyvolá to v nich obavy, že tento sice zajímavý, ale na zcela standardních principech fungující stroj, bude - včetně dalších podobných - tím, čím autor ve své knize skazky o německých létajících discích vysvětlí. Stejně tomu bylo i v mém případě a kniha tak při mých nájezdech na internetová knihkupectví zůstávala poměrně dlouho ponechána v jejich virtuálních regálech. Nakonec ale v košíku přece jen skončila a po jejím přečtení mohu říci, že kdyby ne, byla by to velká škoda. Kniha představuje ucelený a vcelku podrobný popis dané problematiky, a to s přesahem do doby jak před druhou světovou válkou, tak i po ní. Čtenář se dozví o pro takové stroje zamýšlených a s různou mírou ověřitelnosti vyvíjených technologických principech, o unikátních technických řešeních, na kterých se skutečně pracovalo, o ničím nebo jen mlhavě doložených událostech i o ryzích spekulacích, a může si tak udělat o záležitosti létajících disků poměrně barvitý obrázek. Autor přitom rozeznává a důsledně odděluje věrohodné od pochybného. Nemanipuluje s fakty, jak tomu bohužel u záhadologů nezřídka bývá, aby dodal důkazům na síle. Dalo by se říci, že k záhadologické problematice zaujímá kritický, opatrný, snad až skeptický postoj, ale ne v tom smyslu, že neobvyklé důsledně apriori vylučuje. Prostě ho zajímají skutečná fakta, ať hovoří pro či proti. Je otevřen nestandardním myšlenkám, ale líbivé výmysly, které by sice onu záhadnost podpořily, ovšem s realitou nemají nic společného, ho svým pozlátkem neomámí. Nepřesvědčuje, nechává víceméně na čtenáři, ať si předkládané informace vyhodnotí sám. Kniha začíná vzrušující fikcí bravurně v sobě mísící údajné události, čiré spekulace i reálná fakta. Když skončí, začíná opravdová jízda s létajícími disky spojenou historií, během které se čtenář seznámí např. s Nikolou Teslou, foo fighters, skutečnými konstruktérskými esy i podivíny pracujícími pro Třetí říši, místy, kde se měly nacistické létající disky vyrábět (Praha, Wrocław a další; příběh související v tomto smyslu s Wrocławí viz článek Tajemství hory Grodna), Hitlerovou smrtí - která bývá prezentována jako jasná záležitost, navzdory tomu, že je zahalena významnými pochybnostmi, a to i těmi založenými na vědeckých základech -, či oblastí související s tzv. štěchovickým pokladem, ale krátce nahlédne i do alternativních teorií spojovaných s poválečným obdobím. Široký záběr, zdálo by se, ale nic z toho nelze označit za balast. Témata spojená s německými létajícími disky jen volně knize nedominují a nemít je tam by byla chyba, neboť pomáhají vnímat problematiku v kontextu širším, než představuje Třetí říše, a tvoří tak malý, ale potřebný díl skládačky. Autora zdobí důkladnost a objektivnost, ale nepochybně má i smysl pro humor, o čemž svědčí jeho záblesky, které se v textu tu a tam vyskytují. Výsledkem je, že se mu podařilo nanejvýš kontroverzní téma zpracovat přitažlivým a přitom seriozním způsobem. Kniha obsahuje i velmi užitečnou chronologii událostí vztahujících se k tématu knihy, černobílé obrázky a blok barevných fotografií na křídovém papíře. A proč že tedy nedostala v hodnocení 10 bodů z 10 možných? Ne, těmi pár mnou zaregistrovanými nepřesnostmi či rozpory spadajícími spíš do kategorie překlepů než omylů to opravdu není. Stojí za tím pocit určité lítosti, který se s koncem knihy dostavil, lítosti nad tím, že zůstalo u prezentace faktů a hypotéz, byť precizního, že nedošlo k pokusu alespoň některé předkládané indicie ověřit v terénu. Byla by to taková třešnička na dortu. I bez ní ale ten dort chutnal nad očekávání dobře. Jako spisovatel-badatel odvedl autor svou práci skvěle.

Zadní strana knihy:
VYDEJTE SE PO STOPÁCH JEDNOHO Z VELKÝCH TAJEMSTVÍ TŘETÍ ŘÍŠE
Létající talíře jsou jedním z největších mýtů 20. století - a nejspíš není náhoda, že se tato legenda zrodila právě po skončení druhé světové války. Mají pravdu lidé, kteří tvrdili, že nepocházejí z hvězd, ale že je oni sami za časů Třetí říše pro Hitlera stavěli? Že tyto stroje překonávaly výkony tehdejších i dnešních letadel, ale nepodařilo se je včas dokončit? Že jsou jejich plány a možná i celé exempláře součástí dodnes neobjeveného štěchovického pokladu? Jan A. Novák se snaží vystopovat původ mýtu o nacistických diskoplánech, osudy jeho protagonistů a zrekonstruovat podoby strojů, které stály u jeho zrodu.