Dobrodruh - Snílek - Romantik - Milovník přírody, historie, záhad a McDonald's

Literatura | Meč a grál

mec_a_gral.gif
Příběh o grálu, templářích a objevení Ameriky
Autor: Andrew Sinclair
Kategorie: naučné: historie, fakta, záhady

Hodnocení (maximálně 10): 8 **********

To, že Amerika byla objevena ještě před Kolumbem, už dnes v podstatě začíná být chápáno jako fakt, a kdyby tato kniha pojednávala pouze o tom, působilo by to jako laciná snaha přiživit se na momentální oblíbenosti tohoto ještě před nedávnem téměř neznámého úhlu pohledu. Naštěstí tomu tak není. Autor zde předkládá výsledky svého objevného pátrání v historii jistého starého šlechtického rodu, rodu s vazbou na templáře, zednáře i Nový svět, a líčí jeho pozici, moc a vliv v rámci politické mapy příslušné doby. Svá tvrzení, například že podnikli výpravu, jež dosáhla amerických břehů o téměř sto let dříve dříve než Kolumbus, i když ani ona nebyla první, a že tam zanechala dodnes patrné stopy, přitom opírá o velmi přesvědčivé důkazy. Templáři, zednáři, grál to mohou být z hlediska důvěryhodnosti velmi riziková témata, zvláště pokud jsou prezentována pohromadě. O to obdivuhodnější je, že se autorovi podařilo tuto problematiku uchopit nanejvýš seriózním způsobem. Kvůli mimořádné hloubce jím podávaných informací se sice místy vyskytují trochu nudnější pasáže, zároveň je však jejich spolehlivost a komplexnost zárukou velmi poučného čtení. Jako zajímavost lze uvést, že se v knize několikrát objevuje, byť pouze okrajově, zmínka o Ostrově dubů v Novém Skotsku, jehož tajemstvím se zabývá série článků na tomto webu. Tyto zmínky jsou však skutečně velmi krátké a navíc takového charakteru, který v žádném případě nevyvolává dojem, že je toto místo obestřeno nějakou záhadou. Sérii článků o Ostrově dubů si můžete přečíst zde.

Zadní strana obalu: Meč a grál ve tvaru kalichu jsou vytesány na kameni v Rosslynské kapli poblíž Edinburghu ve Skotsku. Meč svědčí o dávném vylodění u břehů Severní Ameriky, o jejím objevení téměř o 100 let dříve, než břehů Západní Indie dosáhl Kolumbus. Stupně Šalomounova chrámu, vyryté do podstavce grálu, vybízejí k pátrání po osudech rytířů Řádu templářů, oficiálně rozpuštěného na počátku 14. století, který však existuje dodnes. O templářích se hovořilo jako o objevitelích a strážcích Svatého grálu, Kamene osudu a Turínského plátna. Bylo známo, že někteří z nich prchli s flotilou a pokladnicí z Francie do Skotska. Jejich symboly a rituály potom přešly do obřadů zednářů. Tento příběh je historií. Je ale i příběhem osobním, neboť jméno vytesané na kameni s mečem je sir William de St. Clair - z větve Sinclairů, kteří na hradě Rosslynu žijí od časů normanského záboru až do současnosti. Všechny příběhy začínají u tohoto kamene.