Dobrodruh - Snílek - Romantik - Milovník přírody, historie, záhad a McDonald's

Záhady | Ostrov dubů

23.9.2009

Je třeba zdůraznit, že události, které zde budou popsány, se skutečně staly. Jedná se o příběh jako z románu, ale ve skutečnosti je to tak, že se mu žádný román nevyrovná. Člověk zhýčkaný moderní civilizací, který je každodenně konfrontován se zdánlivě samozřejmými úspěchy technického pokroku, zákonitě nabývá dojmu, že neexistuje nic na této planetě, s čím by si současné technologie neporadily, nic co by ho přinutilo sklonit hlavu. Je to pochopitelné, vždyť se dnes noříme až na samé dno oceánů, pronikáme do hlubin vesmíru, hrajeme si na bohy, když měníme genetické kódy... a přesto existuje místo, které vystavěné kdysi dávno rukou neznámého inženýra, nás obrací na lopatky pokaždé, když se pokoušíme vyrvat mu jeho tajemství. Někdo vynaložil nezměrné prostředky, aby tam něco ukryl. Netušíme sice co, ale zato víme přesně kde. Pro techniky jednadvacátého století - vybavené těmi nejmodernějšími technologiemi - zdánlivě jednoduchá záležitost. Pravda je však taková, že k vyřešení záhady dnes nejsme o nic blíže než v roce 1795, kdy celý příběh začíná. Dokonce je možné říci, že je tomu právě naopak. Dvě století intenzivního hledání totiž změnily místo k nepoznání. Původní stopy nenávratně zmizely a ty, které tam zanechali sami hledači, další pátrání rozhodně neusnadňují.

GPS souřadnice: 44°30′46″N 64°17′15″W

ostrov_dubu.gif

V angličtině se toto záhadné dílo označuje jako Money Pit, v češtině se mu pak říká jáma pokladů, vodní štola nebo prostě past. Na dalších řádcích naleznete chronologický přehled událostí, tak jak po sobě následovaly od jejího objevení v roce 1795 až do současnosti, prohlédnete si mapky a schémata, a nakonec se seznámíte s několika věrohodnými, ale i bizarními teoriemi hledajícími odpověď na otázku „co bylo tak důležité, aby to muselo být ukryto tak rafinovaným a nákladným způsobem, že ani civilizace létající na Měsíc, není schopna vyrovnat se s nástrahami dávného stavitele... ?“

< pokračování >