Dobrodruh - Snílek - Romantik - Milovník přírody, historie, záhad a McDonald's

Záhady | Magnetometr na hoře Ślęża

26.12.2016

Tato reportáž navazuje na článek Ve stopách von Schrecka, který zprostředkovává německým důstojníkem vylíčený příběh o na konci 2. světové války proběhlém ukládání jistých věcí do několika tajných depozitů a zároveň popisuje pátrání, jež ve snaze posoudit autenticitu tohoto příběhu proběhlo. Největší z oněch depozitů se měl nacházet na hoře Ślęża, přičemž dílčím výsledkem uvedeného pátrání bylo vytipování konkrétních míst, jež připadají pro lokaci depozitu v úvahu. Některá zjištění, k nimž během pátrání došlo, nakonec vedla k rozhodnutí vrátit se na horu Ślęża a ta nejslibnější z vytipovaných míst podrobit průzkumu magnetometrem. Právě z tohoto průzkumu je tato reportáž. Kromě fotografií obsahuje i shrnutí dosažených výsledků.

mereni_1.gif
Obr. 1 - Měření 1; 30.7.2016
mereni_2.gif
Obr. 2 - Měření 2; 30.7.2016

mereni_3.gif
Obr. 3 - Měření 3; 30.7.2016
mereni_4.gif
Obr. 4 - Měření 4; 30.7.2016

mereni_5.gif
Obr. 5 - Měření 5; 30.7.2016

mereni_7.gif
Obr. 7 - Měření 7; 30.7.2016
mereni_6.gif
Obr. 6 - Měření 6; 30.7.2016

mereni_8.gif
Obr. 8 - Měření 8; 30.7.2016

Z článku Ve stopách von Schrecka vyplývá, že na hoře Ślęża bylo jako možný úkryt depozitu vytipováno celkem 15 míst (jejich poloha viz Mapa míst odpovídajících líčení von Schrecka). Spolu s jedním kolegou jsme se rozhodli prozkoumat magnetometrem 10 z nich. S ohledem na krátící se čas jsme ale nakonec byli nuceni 3 ze zamýšlených míst - ta, která jsme vyhodnotili jako vzhledem k ostatním méně zajímavá - z měření vynechat. Prozkoumáno tedy bylo 7 míst.

Kromě výsledků měření magnetometrem (použit byl přístroj značky AlphaLab), které jsou představeny níže, se zde patří uvést, že u 2 prozkoumávaných míst, jež se nacházejí blízko sebe, se mému kolegovi podařilo lokalizovat 2 otvory - jeden ve skále a druhý v balvanu. Možnost, že se jedná o útvary přírodního původu, sice nelze zcela vyloučit, ale pravda je, že vypadají jako odvrty. Ani v takovém případě by však nebyla jejich vazba na úkryt von Schrecka jistá, neboť docela dobře mohou souviset s výstavbou přístupové cesty. Nicméně existence otvorů na místech zájmu je skutečností.

Výsledky průzkumu magnetometrem

U 3 z prozkoumávaných míst nebylo zjištěno nic, co by ukazovalo na přítomnost cizorodých objektů pod povrchem. O 2 místech se lze vyjádřit jako o vhodných k prozkoumání jiným způsobem, přičemž jedno z nich vykazovalo výsledky, které ho řadí na samou hranici mezi místem hodným pozornosti a místem přírodního původu. Další místo se jako celek rovněž jeví jako kandidát na prozkoumání jiným způsobem, ale navíc tam byla zjištěna významná bodová anomálie, která se zdá být vhodná k prověření detektorem kovů.

Poslední místo se pak z řady ostatních podezřele vymyká. Tam zjištěná anomálie byla natolik mimořádná, že jsme pro jistotu - abychom minimalizovali možnost, že se jedná o důsledek lokální přírodní mineralizace - provedli 2 kontrolní měření v okolí. Jedno přímo na přístupové cestě a druhé v její blízkosti, mezi balvany podobnými těm, které se vyskytovaly v místě anomálie. Obě kontrolní měření vykázala standardní hodnoty. Z toho vyplývá, že anomálie zjištěná na vytipovaném místě se v širším okolí nevyskytuje, že souvisí právě a jen s daným místem (srovnání naměřených hodnot viz grafy). To je vskutku povzbudivé. Dané místo rozhodně stojí za pozornost a je jasným kandidátem pro aplikaci jiné neinvazivní průzkumné metody. To umožní získat o povaze anomálie lepší představu. Zatím nelze říci, co je příčinou anomálie, ale okolnosti naznačují, že by nemusela být přírodního původu. Mrazivé vzrušení přitom vyvolává počet odhalených anomálií. Kdyby jich bylo více, pak by to téměř jistě znamenalo, že souvisejí s charakterem tamního prostředí. Ale ona je jen jedna. Právě jeden by měl být i depozit von Schrecka.

bodova_anomalie.gif
Obr. 9 - Významná bodová anomálie

mimoradna_anomalie_1.gif
Obr. 10 - Mimořádná anomálie, srovnání s okolím 1

mimoradna_anomalie_2.gif
Obr. 11 - Mimořádná anomálie, srovnání s okolím 2
prestonchild.com