Dobrodruh - Snílek - Romantik - Milovník přírody, historie, záhad a McDonald's

Záhady | Ztracený nacistický vlak - 2. fáze pátrání

4.11.2017

Tento článek navazuje na sérii článků o ztraceném nacistickém vlaku, která rok monitorovala události od ohlášení nálezu až po výkopové práce prováděné s cílem k vlaku proniknout. Akce sice odkrytím vlaku neskončila, ale nálezci - Piotr Koper a Andreas Richter - se odmítali vzdát a slibovali, že budou v pátrání pokračovat, konkrétně aplikací seismické metody, přičemž začátek této 2. fáze pátrání odhadovali na říjen či listopad 2016. Tato představa se nenaplnila, ale v jiném termínu a jiným způsobem k pokračování pátrání skutečně došlo.

Těsně před polovinou tohoto roku byla konečně vyřízena všechna povolení, zároveň ale nastal problém. Povolení správce památek totiž platilo pouze do konce června a v tu chvíli zbýval do tohoto termínu jen zhruba týden. Byla podána žádost o prodloužení termínu a díky jejímu kladnému vyřízení nakonec mohly práce proběhnout v zamýšleném rozsahu.

Pátrání se odehrálo na stejném místě, kde byl nález vlaku v roce 2015 ohlášen, jen do něj byla zahrnuta širší oblast. Celá akce byla rozdělena na 3 etapy. Na začátku byl prozkoumán terén z geofyzikálního hlediska, následně se vyhodnocovaly výsledky a došlo k dodatečným průzkumům, v poslední fázi se pak vytipovala nejslibnější místa, která byla důkladně znovu zanalyzována.

Vzhledem k silnému elektromagnetickému rušení od kolem probíhající železniční trati byla při průzkumu nejvíce využívána gravimetrická metoda, která je vůči nim imunní. Nebyla to ale metoda jediná, mezi jinými došlo také na magnetometrii, georadar či konduktometrii. Celkem se aplikovalo 7 různých neinvazivních průzkumných metod. Skupina 7 vědců pátrala po anomáliích, jež by ukazovaly na přítomnost železniční infrastruktury. Aby se předešlo omylům, byl každý průzkum proveden dvakrát.

Pátrání v terénu skončilo 8. července, pak nastalo vyhodnocování výsledků. Ty Piotr Koper obdržel v 2. polovině září. Na 29. září byla naplánována tisková konference, kde měly být výsledky představeny, ale po opakovaném odložení se nakonec odehrála až 26. října.

Z tiskové konference vyplývá, že pro průzkum byly nejdůležitější hloubky do 12 m, ve větších hloubkách už by nic slibného být nemělo. Interpretace výsledků potvrdila místa, jimž je třeba se dále věnovat, ale také umožnila vyloučit některá, jež se zpočátku jevila nadějně, a naopak upozornila na jiná, původně pomíjená. Cílem bylo vybrat ta nejslibnější místa pro budoucí průzkumné vrty. Nakonec bylo vytipováno přes deset případů, na kterých se průzkumné metody shodly. Je mezi nimi i nejméně 300 m dlouhá liniová anomálie v hloubce do 15 m. To ukazuje na velký prázdný prostor, možná tunel, který hledají.

Výsledky průzkumu nálezce přesvědčily, že má význam v pátrání pokračovat. Dalším krokem by mělo být provedení průzkumných vrtů ve vytipovaných místech. Pokud k tomu má opravdu dojít, je třeba sehnat všechna nezbytná povolení a také získat potřebnou sumu peněz. Právě proběhlé průzkumy zaplatil Piotr Koper ze svých zdrojů, pro financování zamýšlených vrtů bude nutné najít sponzory, cena se odhaduje na 100.000 PLN (cca 650.000 CZK). Důležité také bude zvolit správné vybavení, protože ne každý stroj je schopen dostat se všude. "Budeme se zamýšlet nad tím, jaké vybavení, do jakého terénu, bude nejvhodnější. Bude třeba zarovnat terén, udělat příjezd. Je před námi obrovská práce, ale ještě nikdo tak pořádný průzkum toho terénu nevykonal," prohlásil Piotr Koper. Jestliže se podaří sehnat peníze, tak by pátrání po ztraceném nacistickém vlaku mělo pokračovat v polovině roku 2018.

Zdroje informací:
pl-pl.facebook.com/XYZSpolkaCywilna | walbrzych.dlawas.info | wroclaw.eska.pl
www.rmf24.pl | www.walbrzych24.com

prestonchild.com