Dobrodruh - Snílek - Romantik - Milovník přírody, historie, záhad a McDonald's

Historie | Hradiště Darebnice

25.5.2010

Popis místa:
Hradiště - středně velký areál o rozloze cca 1,7 ha, s patrným příkopem a asi 2 m vysokým valem přepažujícím úzkou šíji na jihu.

Historie:
Ostrožnu na levém břehu Tiché Orlice si jako vhodné místo pro své sídlo vybírali lidé opakovaně. Prvními obyvateli byl podle všeho lid popelnicových polí lužické kultury doby bronzové někdy v 10.století před Kristem. Jimi vybudované opevnění tvořil příkop a za ním patrně hradba ze dřeva a štěrkopísku. Zdá se, že lokalita přestala být časem využívána a k jejímu zániku tak došlo nenásilnou formou. To je pravděpodobně příčinou nálezu jen nezřetelných zbytků dřevěné konstrukce hradby a její charakter tak nelze určit s dostatečnou jistotou. Asi tak v 8.století před Kristem to byl další lid popelnicových polí, tentokrát kultury slezskoplatěnické, kdo tomuto prostoru znovu vdechl život. Příkop a hradbu, která v té době, kvůli přirozené destrukci, měla patrně již jen charakter valu, zřejmě částečně obnovili, ale vypadá to, že ne v plné síle původního opevnění. Lokalitu pak znovu osídlili Slované v době hradištní, přibližně v 8. až 12. století našeho letopočtu. Podle všeho se obešli bez výraznější fortifikace, neboť se nepodařilo zachytit žádné stopy ukazující na její vybudování i v tomto období. No, a byť o tom nemáme žádné písemné zprávy, tak některé nálezy naznačují, že jakýmsi způsobem mohlo být místo využíváno i v pozdějším středověku.

Nálezy:
Pravděpodobně roku 1925 byl v jižní části areálu učiněn objev 2 m široké zdi, středověké keramiky a zbraní. Na další keramiku, z různých období, narazil především na povrchový sběr a zmapování zaměřený archeologický průzkum Slavomila Vencla v 60.letech 20.století. Ze zjišťovacího výzkumu prováděného Vítem Vokolkem roku 1992 pochází ve zbytcích valu nalezená nádoba přikrytá miskou, datovaná zhruba do 10.století před Kristem a interpretovaná jako obětina. V jeho rámci se také podařilo získat základní představu o způsobu a průběhu opevňovacích prací popsaných v odstavci historie.

Přístup:
V obci Darebnice, před podjezdem železniční trati, odbočit vpravo (při příjezdu od Újezdu u Chocně) po červené turistické značce. Sledovat červenou turistickou značku až k hradišti. Cesta se změní z asfaltové v polní. Uhnout do kopce vlevo a přes louku do lesa. Asi po 250 m, na vrcholu stoupání cesta kolmo přetíná val a příkop. Prostor hradiště se rozkládá na vrcholu kopce po obou stranách cesty s dominantní částí po pravé ruce. Zhruba 50 m za příkopem se vlevo nachází informační tabule s velmi zmatečným popisem lokalit Darebnice a Hlavačov.

GPS souřadnice: 50°0'56.744"N 16°11'26.745"E

Možná by vás mohla zajímat i stránka o nedalekém hradu Hlavačov
nebo článek Hradiště Darebnice, hrad Hlavačov - co je co nebo na tomto webu.

panorama_1.gif

panorama_2.gif

panorama_3.gif

panorama_4.gif

panorama_5.gif