Dobrodruh - Snílek - Romantik - Milovník přírody, historie, záhad a McDonald's

Historie | Škoda 1202 STW | Osobní zkušenosti | Přehřívání motoru

K přehřívání motoru může dojít i tehdy, kdy vše funguje tak jak má. Typickým příkladem je extrémně vysoká teplota vzduchu nebo delší dobu trvající vysoké zatížení motoru. Přidá-li se k tomu navíc i pomalá jízda, bude překročení podmínek, do kterých je chladící soustava dimenzována, jen otázkou času. V takovýchto případech někdy pomůže zapnout, bez ohledu na teplotu okolí, okruh topení. Zde je nutné uvést, že v našich zeměpisných šířkách se s tak extrémními podmínky provozu zřejmě často nesetkáme. Do stejné kategorie spadá i zapomenutá, například po zimě, vytažená roletka chladiče. Je to asi nejpříjemnější důvod přehřívání motoru, z hlediska snadnosti jeho odstranění. Stačí ji spustit, pro jistotu zkontrolovat, popřípadě dolít vodu a problém je vyřešen. Další, už méně banální příčiny jsou popsány níže.

Nedostatek vody: Pokud se voda v chladiči delší dobu nekontrolovala, a tedy nedolívala, může jí tam být vlivem odpařování málo. Stejně tak zapnutí okruhu topení, jestliže nebyl zaplaven vodou, způsobí pokles její hladiny. V takovýchto případech je pomoc snadná, stačí vodu doplnit. Samozřejmě, že příčinou úniku mohou být i jiné, ale pořád relativně banální, důvody. Nejčastěji to bývá prasklá nebo netěsnící hadice, popřípadě nefunkčnost některého z těsnění na čerpadle. Úbytek vody ovšem může ukazovat i na mnohem závažnější závadu a to na poškozené těsnění pod hlavou nebo prasklou hlavu.

Vadný termostat (otvírající špatně nebo vůbec): V tomto případě nedojde k otevření velkého okruhu, zahřátá voda neprotéká přes chladič a nevyhnutelně tak následuje její přehřátí. Aby se potvrdilo, že termostat nefunguje správně, je nejlepší ho vymontovat a vozidlo projet bez něho. Voda by v žádném případě neměla dosáhnout ani normálních teplot, natož aby se přehřívala. Vadný termostat je nutné vyměnit.

Netěsnící víčko chladiče: Tato závada vlastně na přehřívání samotné, tedy na nepřiměřeně vysokou teplotu, vliv nemá. Jejím důsledkem je ovšem nižší tlak v chladiči, což způsobí, že se voda začne vařit o něco dříve než normálně (při menší teplotě). Nové víčko nebo utěsnění starého například o-kroužkem tak pomůže jen v případech, kdy dochází k vaření vody a teplota se přitom zdá být ještě relativně v pořádku.

Nefunkční čerpadlo: Pomalé nebo snad dokonce žádné obíhání vody v chladícím systému logicky povede k jejímu přehřívání. Příčinou bývá poškozený nebo po únavovém přestřižení kolíku uvolněný kotouč s lopatkami, v důsledku nedostatečného mazání přidřená hřídelka čerpadla, či prokluzující řemenice. Poslední zmíněný jev může být způsoben jak volným řemenem, tak jeho zamaštěním. Pokud se vodní pumpa maže příliš, je přebytečné mazivo vytlačováno ven a někdy pak řemenem roznášeno po řemenicích. Z nich má nejmenší úhel opásání, a je tedy nejnáchylnější k prokluzování, právě ta na čerpadle. Funkci čerpadla lze při demontovaném termostatu orientačně vyzkoušet odpojením horní hadice z chladiče. Po zapnutí motoru by z ní, pokud je čerpadlo v pořádku, měla proudit voda. Ovšem při uzavřeném okruhu a se zvyšujícími se otáčkami je odpor vody podstatně větší a tak ani pozitivní výsledek testu s odpojenou hadicí nemusí ještě nic znamenat. Pokud z ní ale voda neproudí, je něco špatně. Nejspíše se jedná právě o čerpadlo, tou méně pravděpodobnou a prakticky vyloučenou možností je ucpání bloku motoru.

Ucpaný chladič: Uvolňováním vodního kamene, rzi a jiných nečistot dochází k zanášení chladícího systému. Nejnáchylnější k ucpávání jsou právě úzké trubky chladiče. Není proto dobrým řešením vodu na zimu vypouštět, mnohem lepší bude použít nemrznoucí směs a ponechat ji na místě, podstatně se tak sníží riziko koroze vnitřních prostor systému. Existuje-li podezření na ucpaný chladič, jaké jsou možnosti ověřit si, že tomu tak skutečně je? Nejjistější je vyzkoušet jiný chladič, ale ne vždy je taková možnost k dispozici. Než se hned pustit do jeho shánění, vyplatí se vyzkoušet následující postupy. Nejsnazší bude opatrně osahat přední část zahřátého chladiče rukou. Pokud je někde podezřele studený, pravděpodobně se jedná o ucpané místo. Tento test je nutné provádět za chodu motoru. Jakmile se totiž zastaví vrtule větráku ustane proudění vzduchu nasávaného přes chladič a teplo se začne prostřednictvím žeber šířit po celém chladiči a to i tam, kde se voda nedostane, tedy i do ucpané části, a ta pak už není rukou rozpoznatelná. Dále je možné odpustit vodu tak, aby její hladina klesla pod ústí svislých trubek. Jejich menší počet je pak možné po otevření víčka chladiče vizuálně zkontrolovat. Ovšem i kdyby zaneseny nebyly, není jisté, že se to týká i těch ostatních, co nejsou vidět. Mnohem průkaznější bude vypustit vodu všechnu, chladič demontovat a vyzkoušet průtok. Vypouštěcí kohout je třeba uzavřít, na horní trubku nasadit nahoru otočené gumové koleno z čerpadla, dolní trubku utěsnit například přiložením dlaně, sundat víčko a chladič až po okraj naplnit vodou. Pokud po uvolnění dolní trubky voda volně vytéká, třeba i ve velkém množství, ukazuje to na přicpaný chladič. Kdyby byl v pořádku, musela by v první chvíli, než klesne hladina, vystřikovat proudem. Zanesený chladič je možné zkusit propláchnout a to jak vodou, tak některým z chemických přípravků na rozpouštění rzi a vodního kamene. Těch je dnes na trhu několik a přesný postup aplikace se liší podle výrobce. Reklamní prohlášení vypadají slibně, ovšem praxe očekávání nenaplnila. Došlo sice k uvolnění kamene i rzi, ale už ne k jejich rozpuštění a vše se pak hromadilo v prostoru pod termostatem. Snad jsou tyto přípravky vhodné jako prevence nebo pomohou při menším znečištění, ale se silně zaneseným chladičem si pravděpodobně neporadí. Konkrétně COOLING SYSTEM RAPID FLUSH od firmy GOLD EAGLE neuspěl ani při opakované aplikaci. Před definitivním vyhozením chladiče je možné odříznout jeho vrchní nebo i spodní část, pokusit se trubky vyčistit mechanicky a pak vše opět sletovat dohromady. Pokud přesto bude nutné shánět jiný chladič, může být složité získat originál. Použít jde, byť s jistými obtížemi i ten ze Škody 1203. Jeho instalací se zabývá článek Montáž chladiče Škody 1203 do vozu Škoda 1202 na tomto webu, kde jsou kromě popisu k dispozici i výkresy.

Poškozené těsnění pod hlavou nebo prasklá hlava: Jednoznačným důkazem této nepříjemné závady jsou bubliny objevující se za chodu i ještě studeného motoru v chladiči. Je ovšem nutné říci, že ono bublání se nemusí projevit vždy. Další indicií je ubývání vody v chladícím systému. Ta se dílem vypařuje a dílem proniká do oleje, s nímž pak vytváří jakousi emulzi. Kromě kontroly hladiny vody v chladiči nám tedy napoví i stav oleje, který můžeme ověřit buď nahlédnutím pod plnící víčko nebo jeho vypuštěním. Každopádně, když už se hlava jednou sundá, musí se těsnění pod ní vyměnit, ať se ukáže být poškozené nebo ne. V případě pochybností je proto vždy lepší vyzkoušet nejdříve všechny ostatní možnosti a tuto si nechat až jako poslední.