Dobrodruh - Snílek - Romantik - Milovník přírody, historie, záhad a McDonald's

Záhady | Ztracený nacistický vlak - legenda skutečností, 15. část

14.7.2016; další ze série článků o ztraceném nacistickém vlaku
Pokud neznáte předchozí díly, je pro lepší zážitek vhodnější přečíst si nejprve je.

Informace v této části jsou založeny na pořadu "Gość Dnia" z 6.7.2016 dostupném na portálu televize Wałbrzych (náplní pořadu je rozhovor s Piotrem Koperem, jedním z nálezců ztraceného vlaku).

Na obzoru výkopy

Začátek výkopových prací je naplánován na 16. srpna. Po technické stránce by bylo možné začít i dříve, ale před zahájením výkopů je třeba odstranit některé stromy, a tak byl s ohledem na ptáky zvolen tento termín, neboť ptákům 15. srpna končí období hnízdění.

Do zahájení výkopových prací tedy zbývá něco přes měsíc. Tento čas se využije na přípravné práce. Bude postaveno technické zázemí, sociální kontejnery a také ohrazení, jehož úkolem je zajistit, aby na železniční trať, která vede v těsné blízkosti prací, nepadaly uvolněné kusy horniny. Rovněž tak proběhnou nezbytná školení členů týmu.

O tom, že je v daném místě něco ukryté, se mluví v podstatě již od konce války. Někdo s touto hypotézou souhlasí, někdo ji vylučuje. Nálezci i členové jejich týmu zastávají názor, že není možné o tom pořád mluvit, mají za to, že nastal čas celou záležitost vyjasnit. Negativní výsledek průzkumu odborníků z báňsko-hutnické akademie k tomu podle nálezců nestačí, protože jejich vlastní průzkum ukazuje něco jiného. Tento rozpor ve výsledcích vysvětlují jinými termíny průzkumů (geofyzikální situace se rychle mění), různými postupy (odborníci z akademie měřili podél náspu, zatímco nálezci provedli poměrně hustou řadu měření napříč náspem, přičemž průzkum nálezců ukázal odstřelený tunel a průzkum odborníků z akademie neukázal nic) a také přítomností pro průzkum rušivého elektrického vedení (při jednom z průzkumů nálezců se podařilo toto vedení odstavit). Už sama rozdílnost výsledků je podle nálezců zajímavá a představuje dobrý důvod, proč se pustit do ověřování. Kdo měl pravdu, zda oni nebo odborníci z báňsko-hutnické akademie, je podle nich v tuto chvíli druhořadé, důležité je, aby se záhada rozpletla. Takový je tedy cíl nálezců - jednou provždy otázku 65. km uzavřít. Od různých komunit mají nabídky pomoci. Pokud jde o vědecké kruhy, z tohoto prostředí jsou nabídky pouze neoficiální.

Právě s ohledem na ambici záhadu vyřešit chtěli mít nálezci schválený plán výkopových prací. Bez tohoto plánu by totiž v případě prvního, třeba jen částečného úspěchu (např. objevu nějakého zdiva nebo pozůstatků čehosi) bylo nutné práce zastavit. Záhadu místa by to nevyřešilo a čekalo by se kdovíjak dlouho, než by se našel někdo, kdo by byl dostatečně velký "blázen" na to, aby byl ochoten vše podstoupit znovu. S plánem výkopových prací, kterým disponují, nálezci v případě nějakého úspěchu v 1. výkopu práce zastavit nemusejí. Mohou pokračovat průzkumem dalšího místa, jež je součástí plánu, a to jim dává podstatně větší šance na úspěšné naplnění cíle, který mají.

Celá akce musí být zajištěna po bezpečnostní stránce. Tuto záležitost lze rozdělit do 2 kategorií - bezpečnost blízké železniční trati a zabezpečení prostoru výkopových prací tak, aby tam nevstupovaly nepovolané osoby.

Kvůli zajištění bezpečného provozu železniční trati byla sestavena pravidla a harmonogram prací přesně vymezující co, kdy a jak. Jsou stanoveny zóny, ve kterých se tým nálezců může pohybovat a zóny, kde nikoli. Po celou dobu budou nálezci v kontaktu se stráží ochrany železnic. Do této kategorie patří i již zmíněné ohrazení z ochranné sítě.

Zabezpečení terénu proti vstupu nepovolaných osob bude sestávat ze stejného ohrazení, které má chránit železniční trať, tabulí se zákazem vstupu a ostrahy přítomné 24 hodin denně.

Onoho 16. srpna proběhnou ještě poslední školení pro ty, kteří se jich nemohli zúčastnit dříve, přijedou těžké stroje a zahájí se odstraňování překážejících stromů. Začíná se zrána.

Nálezci předpokládají, že samotné výkopy potrvají 5 až 12 dní. Bude záležet na tom, co se v zemi skrývá, přičemž 5 dní je minimální doba, po jejímž uplynutí by už mohli vědět, na čem jsou. Plánovaná hloubka výkopu je 6 m - nálezci jsou toho názoru, že to ke zjištění pravdy bude stačit. Za normálních okolností, v panenské půdě, by byl takto hluboký příkop hotov za 4 hodiny. V daném místě však situaci komplikují optické kabely a elektrické a energetické vedení. To bude nálezce samozřejmě zdržovat, a tak je třeba počítat ne se 4, ale přinejmenším s 12 či 14 hodinami na jeden výkop. Vzhledem k předpokládané době hloubení bude tedy možná nutné počkat na 1. výsledky z konkrétního výkopu až do 2. dne od jeho zahájení.

Kvůli zprostředkovávání informací z průběhu výkopových prací nálezci doufají, že se podaří zřídit profesionální tiskové centrum s kanceláří a tiskovým mluvčím. Informace budou poskytovány průběžně, každý den. Nálezci prohlašují, že od začátku přistupují k té záležitosti profesionálně a hodlají ji i profesionálně zakončit.

< předchozí > | < pokračování >

Zdroj informací:
tvwalbrzych.pl

prestonchild.com