Dobrodruh - Snílek - Romantik - Milovník přírody, historie, záhad a McDonald's

Záhady | Ztracený nacistický vlak - legenda skutečností, 16. část

13.8.2016 (aktualizováno 24.8.2016); další ze série článků o ztraceném nacistickém vlaku
Pokud neznáte předchozí díly, je pro lepší zážitek vhodnější přečíst si nejprve je.

Postupně přidávané informace, nejnovější dole.


13.8.2016

Po zhruba roce konečně spěje záležitost s ohlášeným nálezem ztraceného nacistického vlaku do finále. Již to bude trvat jen několik málo dní a bude jasné, jestli se na 65. km opravdu nachází zamaskovaná železniční infrastruktura.

Včera byly zahájeny přípravné práce. Práce výkopové, které mají situaci ohledně infrastruktury zjistit, startují 16. srpna. Veřejnost bude o postupu prací průběžně informována. Tiskovým mluvčím nálezců v polském jazyce je Andrzej Gaik, který spolu s Tadeuszem Słowikowskim pátral na stejném místě v roce 2003 (viz 2. část série článků o ztraceném vlaku), v jazyce cizím pak Christel Focken.

Součástí plánu jsou 2 tiskové konference, jedna 13. srpna v 16.00 na 65. km a další 17. srpna v 11.00 v Pałaci Struga. Účelem první je seznámení novinářů s tím, jak bude akce probíhat (toto zde bylo nastíněno v 15. části série článků o ztraceném vlaku), na druhé se patrně dozvědí dílčí nebo možná už konečné výsledky výkopů.

Do prostorů prací se média ani nikdo jiný nepovolaný nedostanou. Nicméně od 16. srpna bude na místě výkopů filmový štáb, který zachytí, co se tam odehrává, a zpracuje to do pěti až deseti minutového materiálu, který bude k dostání u nálezců. Jeho získání bude zájemce stát 1.000 PLN (cca 6.500 CZK). Za každý den.

Do hry tedy vstupují peníze, ale snaha nálezců dostat zpět náklady na akci, nebo alespoň část z nich, je vlastně pochopitelná. Dvakrát denně, vždy v 14.00 a 18.00, však tiskoví mluvčí předstoupí před novináře, takže k informacím, byť ne tak exkluzivním, se dostanou i ti, kteří platit nechtějí.

Andrzej Gaik, tiskový mluvčí nálezců a účastník pátrání z roku 2003, objasnil, že důvodem proč si toto místo vybrali, je fakt, že zatímco okolí kapsy tvoří jednolitá skála, tak samotná kapsa sestává z nasypaných balvanů, přičemž materiál balvanů nepochází z daného místa, tzn., že tam musel být z nějakého důvodu dopraven. Uvedl také, že tehdy v severní části kapsy nalezli cizorodé elementy, cihlu s betonem, což interpretuje jako pozůstatek velké zdi, jež byla vyhozena do vzduchu.

Hypotézy o záhadě tohoto místa vycházejí, jak řekl Gaik, z líčení svědků. V prostoru kapsy se měla nacházet dvojice kolejí za vysokým plotem, kvůli kterému nebyla vidět. Stalo se však, že došlo k poškození lokomotivy, načež pomocník strojvůdce vystoupil na vagón a uviděl, že za plotem stojí 2 vagóny a snad spatřil i obrys vjezdu do železničního tunelu.

Jestliže měl tunel vjezd, tak podle Gaika musí mít i výjezd. Uvedl, že by je mohl zavést pod zámek Książ nebo do Sovích hor, když by mohl spojovat tamní podzemní objekty projektu Riese.

Z těchto informací je jasné, že Andrzej Gaik je fanoušek příběhu o ztraceném vlaku. Není to tedy nezaujatý tiskový mluvčí. Díky tomu se nejspíš můžeme těšit na pikantní informace z pozadí celé historie, ale otázkou je, jestli nebudou okořeněné až příliš. Pokud jde o objektivnost informací, bude zřejmě dobré být ostražitý. Ovšem nakonec se pravdu o tom místě tak jako tak dozvíme.

Zdroje informací:
• Článek BIEŻĄCE INFORMACJE (29.07.2016R.) z 29.7.2016, dostupný na xyz-spolkacywilna.pl
• Reportáž BIEŻĄCE INFORMACJE Z 65KM Z PANEM ANDRZEJEM GAIKIEM (11.09=8.2016R.) z 11.8.2016, dostupná na xyz-spolkacywilna.pl
• Reportáž PIERWSZA OFICJALNA RELACJA NA ŻYWO Z 65KM Z PANEM ANDRZEJEM GAIKIEM (10.08.2016R.) z 10.8.2016, dostupná na xyz-spolkacywilna.pl


16.8.2016

Výkopy - den první

Dnes byly ve věci ztraceného nacistického vlaku zahájeny dlouho očekávané výkopové práce. Ještě před tímto dnem D provedlo na místě údajného úkrytu 6 nezávislých týmů neinvazivní průzkum georadary. Všechny se shodly na existenci tunelu. Tato skutečnost je sice zadostiučiněním pro nálezce vlaku, ale ve skutečnosti nemá valný praktický význam. Na řadě jsou totiž výkopy a ty poskytnou - na rozdíl od georadaru, u něhož je interpretace výsledků velmi ošidnou záležitostí - na otázku, co se pod zemí skrývá, zcela jasnou odpověď.

Tuto odpověď nebudeme znát za 1 den, nicméně její slova se už začala psát. Na prvním místě, které bylo v plánu prozkoumat, se rypadlo dostalo do hloubky 4,7 m, kde narazilo na jednolitou skálu. Reakcí na to bylo přemístění se o 15 m dále. Nálezci se v tom místě chtěli dostat do hloubky 7 m. Počítali, že by tam mohli narazit na horní část tunelu s tím, že teprve pak bude možné přijmout rozhodnutí o přesunu směrem k eventuálnímu ústí tunelu.

Mezitím se pracovalo také v dolní části tzv. kapsy, na úrovni stávající železniční trati, kde se hledaly pozůstatky post německého kolejiště.

V druhém místě, kam se přesunuli poté, co v místě prvním narazili v cca 5 m na skálu, se nejprve objevovala skalní suť (kusy skály promísené se zeminou). V cílové hloubce 7 m ale znovu narazili na jednolitou skálu. Stejně jako v prvním místě, i zde by další pokračování hloubení bylo možné jen za pomocí pneumatického kladiva. Zda se k tomu nálezci uchýlí, není v tuto chvíli jasné.

Čerpáno z reportáže Wałbrzych: Złoty pociąg poszukiwany. Dziś zaczęło się odkopywanie z 16.8.2016, autoři Artur Szałkowski a Dariusz Gdesz, dostupné na www.gazetawroclawska.pl (subportál deníku Polska).


17.8.2016

Výkopy - den druhý

Během včerejších výkopů prováděných na temeni hřebene, v němž se má údajně nacházet odstřelený tunel, se setkávali s horninou, ve které se v několikametrové hloubce nacházely cihly a kousky hrníčků a izolátorů. Závěr je, že tato hornina tam byla navezena. Izolátor nalezený během výkopů je zachycen na obr. 1. Podle neoficiálních informací by měl pocházet ze 40. let minulého století.

vykopy-izolator.gif Obr. 1 - Izolátor nalezený v několikametrové hloubce v oblasti kontrolního výkopu č. 3

Na dnešek bylo v plánu pokračovat ve výkopu započatém na temeni hřebene a snad i u kolejí, v dolní části kapsy, kde se hledají pozůstatky kolejiště. V 11.00 začala plánovaná tisková konference v Pałaci Struga. Žádné nové a už vůbec ne přelomové informace ovšem nepřinesla.

Dnešní výkopové práce na temeni hřebene se stejně jako ty včerejší, které v obou případech narazily na jednolitou skálu, týkají zhruba místa, které nálezci ve své 3D vizualizaci plánovaných prací (viz 14. část série článků o ztraceném vlaku) označili číslem 3. Toto místo je zachyceno i na obr. 2, přičemž se jedná o výkop zcela vpravo. Cílem bylo dostat se do večera s výkopem až na úroveň stávající železniční trati.

vysledek_pruzkumu_magnetometrem.gif Obr. 2 - Plánované kontrolní výkopy zanesené do výsledku průzkumu cesiovým magnetometrem

Práce komplikoval nedávno položený optický kabel a další energetické kabely - část výkopů musela být prováděna ručně. Několikrát se narazilo znovu na skálu a bylo nutné přesouvat těžkou techniku a zkoušet to dále. Odkryly se přitom elementy, které připomínají armovací tyče. To naznačuje, že tam byl aplikován železem vyztužený beton, nálezci doufají, že se jednalo o beton tunelu.

Už to vypadalo, že druhý den nic dalšího nepřinese, ale nakonec se dostavil zajímavý objev. Jednalo se o vcelku pravidelnou, zhruba 2 m silnou vrstvu jílu. Takovým způsobem Němci maskovali a zabezpečovali vyztužené betonové konstrukce jako např. bunkry nebo tunely. Vrstva horniny měla za úkol vstřebat energii výbuchu a konstrukci samotnou tak chránit před zničením. Nálezci mají za to, že by se mohlo jednat o vrstvu chránící strop tunelu.

Po objevu vrstvy jílu v oblasti kontrolního výkopu č. 3 z výše zmíněné 3D vizualizace, se nálezci chtějí ve čtvrtek zaměřit na kontrolní výkopy č. 1 a 2. Oba tyto výkopy se rovněž nacházejí na obr. 2, výkop č. 1 je ten zcela vlevo a výkop č. 2 ten uprostřed. Pokud se i v těchto výkopech narazí na vrstvu jílu, budou to nálezci brát jako dobré znamení a signál k pokračování prací.

Protože k výsledkům dosaženým v dolní části kapsy, kde se předpokládají pozůstatky starého kolejiště, se nálezci nevyjadřují, lze předpokládat, že tam do této chvíle žádného úspěchu dosaženo nebylo.

Zdroje informací:
• Reportáž Wałbrzych: Złoty pociąg. Drugi dzień poszukiwań [RELACJA NA ŻYWO] ze 17.8.2016, autoři Artur Szałkowski a Dariusz Gdesz, dostupná na www.gazetawroclawska.pl (subportál deníku Polska)
• Reportáž "Złoty pociąg": odkrywcy natrafili na warstwę iłów ze 17.8.2016, autor Michał Wyszowski, dostupná na www.radiowroclaw.pl (portál Radia Wrocław)


• Autorská práva k obrázkům nenáleží tomuto webu.
• Zdroj obr. 1: www.radiowroclaw.pl
• Zdroj obr. 2: xyz-spolkacywilna.pl


18.8.2016

Výkopy - den třetí

Oproti včerejším předpokladům se plán dnešních prací změnil. Z ohlášených prací v prostoru zamýšlených výkopů č. 1 a 2 sešlo, i když práce ve druhém z nich byly stále ve hře, a nálezci se zaměřili na výkop č. 3, kde chtěli překopat hřeben od temene až po úroveň stávající železniční trati.

Během dne nálezci zveřejnili informaci, že jim Angličané poskytli vytištěné výstupy z laserového skenování LIDAR, na kterých je zachyceno velké množství železa po zemí.

Pracovalo se na hloubení výkopu č. 3 v místech, kde to situace dovolovala. Tam, kde rypadla kvůli jednolité skále nic nezmohla, se objevily vrtné soupravy. S jejich pomocí chtějí nálezci zjistit, co se nachází pod skálou. Vrtné soupravy se zatím jen testovaly, nasazeny naostro budou pravděpodobně v pátek.

V článku o druhém dnu výkopů byla použita formulace, že výkopové práce se TÝKALY ZHRUBA MÍSTA označeného č. 3. Tato zvláštní formulace byla použita proto, že dle mého soudu nejlépe odpovídala situaci, kdy nálezci sice kopali mezi kapsou a mostem, kam je výkop č. 3 situován, ale nikoli přímo či výhradně tam, kde je zakreslen. I když tyto výkopy nedosahovaly takových rozměrů jako ten zanesený do plánu, byl takový postup v rozporu s dohodou se správcem památek a bylo jen otázkou času, kdy si toho někdo všimne. Tato situace už nastala. Naštěstí to ale nevyvolalo žádná fatální opatření. Archeoložka prostě jen zela rozumně rozhodla, že je třeba držet se původního plánu.

Nálezci tedy výkopem přetínají hřeben v místě č. 3. Pokračovat chtějí tak dlouho, dokud nenarazí na matečnou horninu. Ve výhledu mají ještě 2 místa. Za nejslibnější považují to označené č. 1. Práce tam začnou nejspíše v pátek. Pracovat se bude i v sobotu, neděle bude volným dnem. Po víkendu se pátrání znovu rozběhne, přičemž nálezci nyní předpokládají, že v pondělí a úterý budou probíhat normální práce a že ke shrnutí celé akce zřejmě nedojde dříve než ve středu.

Průběh prací a hlavně dosažené výsledky rozhodně jednoznačně zůstávají za tím, co nálezci očekávali. Každým hrábnutím rypadla se na korbu sklápěčky spolu se zeminou vysypávají i další a další peníze. A efekt nikde. Novináři přítomní na místě konstatují, že atmosféra na 65. km je stále více napjatá. Držme tedy nálezcům palce, aby se alespoň dílčí úspěch přeci jen dostavil.

Čerpáno z reportáže Wałbrzych: Złoty pociąg. Trzeci dzień poszukiwań [RELACJA NA ŻYWO] z 18.8.2016, autoři Artur Szałkowski a Dariusz Gdesz, dostupné na www.gazetawroclawska.pl (subportál deníku Polska).


19.8.2016

Výkopy - den čtvrtý

Včera byly v kontrolním výkopu č. 3, jenž dosáhl vskutku působivých rozměrů (délka 30 m, šířka 10 m, hloubka 9 m), ukončeny výkopové práce. Dnes tam probíhaly průzkumné vrty vedené skrz skálu. Žádný z vrtů ale nic pozitivního nepřinesl. Zjistily, že se směrem dolů nachází jen další vrstvy horniny, na žádný prázdný prostor nenarazily.

vykop_cislo_3-celkovy_zaber_z_dronu.gif Obr. 3 - Celkový záběr z dronu na kontrolní výkop č. 3 (uprostřed ponechána úzká šíje)

vykop_cislo_3-horni_cast.gif Obr. 4 - Horní část kontrolního výkopu č. 3

vykop_cislo_3-dolni_cast.gif Obr. 5 - Dolní část kontrolního výkopu č. 3

Výkopové práce se přesunuly do kontrolního výkopu č. 1, tedy do místa oproti kontrolnímu výkopu č. 3 na opačné straně kapsy. Práce tam probíhaly už od rána. Nálezci se včera o tomto místě vyjádřili jako o nejslibnějším. Proč tedy tímto místem nezačali? Podle nálezců proto, že je situováno tak, že kdyby ho rozkopali jako první, pak by si tím podstatně ztížili odvoz zeminy z kontrolního výkopu č. 3, který by v takovém případě ještě neexistoval. Zní to logicky, ale jsou upřímní? Vždyť stejná situace by nastala i ohledně odvozu materiálu z kontrolního výkopu č. 2, a přesto dostal kontrolní výkop č. 1 přednost.

V hloubce kolem 1 m objevili kus kolejnice dlouhý cca 30 cm. Nalezli také koňskou podkovu, což považovali za dobré znamení. Na úrovni 4 m pak narazili na něco, co připomínalo vjezd do tunelu. Bylo to právě tam, kde georadarové snímky zachycovaly anomálie a bylo na nich možné spatřit objekt ve tvaru tunelové klenby. Ukázalo se však, že se jedná o vrstvu jílu, která se takto uložila zcela přirozenými procesy. Nálezci to komentovali tak, že jim ledovec provedl kanadský žertík. Výkop o rozměrech 25 m x 10 m dosáhl hloubky 6 až 7 m, pak bylo konstatováno, že se v daném místě nic z toho, co hledají, nenachází, načež se přistoupilo k jeho zasypávání.

Ve věci dalších prací nálezci, Piotr Koper a Andreas Richter, požádali polskou železnici o povolení, aby se mohly odehrát mimo dříve vymezenou oblast. V úseku mezi oplocením a mostem na ulici Uczniowska by chtěli provést průzkumné vrty. Další postup teď záleží na polské železnici. Jestliže povolení udělí, pak budou v sobotu probíhat vrty, v opačném případě se nálezci zaměří na kontrolní výkop č. 2.

Zdroje informací:
• Článek Tak szukają złotego pociągu [GALERIA ZDJĘĆ Z WYKOPALISK] z 18.8.2016, autoři Michał Wyszowski a Marek Zoellner, dostupný na www.radiowroclaw.pl (portál Radia Wrocław)
• Článek Wałbrzych: Złoty pociąg. Czwarty dzień poszukiwań [RELACJA NA ŻYWO] z 19.8.2016, autoři Artur Szałkowski a Dariusz Gdesz, dostupný na www.gazetawroclawska.pl (subportál deníku Polska)


• Autorská práva k obrázkům nenáleží tomuto webu.
• Zdroj obr. 3: www.zloty-pociag.com
• Zdroj obrázků 4 a 5: xyz-spolkacywilna.pl


20.8.2016

Výkopy - den pátý

Původně měly invazivní průzkumy na 65. km sestávat z kontrolních výkopů. Jak ale výsledky těchto operací ne a ne korespondovat s očekáváním nálezců, dostává se ke slovu i jiná metoda průzkumu, konkrétně vrty, takže slovo "výkopy" v názvech článků monitorujících průběh invazivních průzkumů začalo být zavádějící. Kvůli udržení kontinuity tam ale zůstane zachováno až do skončení celé akce, ať už bude její průběh jakýkoli.

A nyní už k vývoji událostí. Včera byly pro sobotu naplánovány 2 různé scénáře. Dnes ráno ani jeden z nich neplatil. Povolení k nasazení vrtné soupravy sice nálezci dostali, ale souprava, která se pro jejich záměr hodí, musí nejprve na místo dorazit z Wrocławi a tak se nezačne dřív než v pondělí. Zarážející jsou 2 věci. První je, že o nemožnosti nasadit soupravu hned nálezci při sestavování svých plánů nevěděli, druhou pak skutečnost, že se nepřistoupilo k naplánované realizaci kontrolního výkopu č. 2, na tento výkop totiž nálezci rezignovali.

Nad eventuálními pondělními vrty ale visí velký otazník. Nálezci měli v úmyslu vrtat v 10 místech, a to tam, kde průzkumy ukazovaly na shluky kovu. Povolení ovšem dostali pouze na jedno. Probíhá sice jednání se správcem památek (pozn.: polská železnice si pravděpodobně vyžádala jeho souhlas) o navýšení tohoto počtu, nicméně není jasné, zda bude úspěšné.

Nálezci chtějí pomocí vrtů proniknout podstatně dál, než jim to umožňují na místě přítomná rypadla, mají v úmyslu dostat se až do hloubky 20 m. Jenže jedno je jasné. I kdyby tam dole něco bylo, tak pokud jim bude umožněno provést pouze jeden vrt, potom ani nasazení takto výkonné vrtné soupravy nebude mít téměř žádný smysl, protože pravděpodobnost, že se trefí do černého hned na první pokus, je velmi malá.

Dnes tedy žádný postup v průzkumech nenastal. Na místě se uklízelo a zasypávaly se vyhloubené jámy. Neděle je zamýšlena jako volný den.

Zdroje informací:
• Reportáž Wałbrzych: Złoty pociąg. Poszukiwania wstrzymane, będą jeszcze odwierty [RELACJA NA ŻYWO] z 20.8.2016, autoři Artur Szałkowski a Dariusz Gdesz, dostupná na www.gazetawroclawska.pl (subportál deníku Polska)
• Reportáž ZŁOTY POCIĄG: Odwiert ostatniej szansy w poniedziałek z 20.8.2016, autor Michał Wyszowski, dostupná na www.radiowroclaw.pl (portál Radia Wrocław)


22.8.2016

Vrty odloženy kvůli počasí

Vydatné víkendové srážky, které místo pátrání postihly, si vynutily změnu plánů. Půda je po nich příliš nasáklá vodou na to, aby mělo smysl pustit se do vrtů. Nejprve musí proschnout, což bude trvat několik dnů. Na místě už je 30t vrtná souprava. Její nasazení je naplánováno na středu, pokud bude počasí přát. Obě pravidelná setkání s novináři, v 14.00 i 18.00, byla pro dnešní den zrušena, protože situace nedoznala žádného vývoje. Pokud podle nového harmonogramu půjde vše dobře, celá akce skončí v pátek.

Čerpáno z článku Wałbrzych: Złoty pociąg. Odwierty przełożone przez deszcz. Kiedy ruszą? [RELACJA NA ŻYWO] z 22.8.2016, autoři Artur Szałkowski a Dariusz Gdesz, dostupného na www.gazetawroclawska.pl (subportál deníku Polska).


23.8.2016

Termín vrtů znovu posunut

Vrty situované mimo vymezenou oblast se měly podle prvních informací odehrát již v sobotu. Pak ale byly přesunuty na pondělí a následně na středu. Uběhl sotva den a je tu další změna - vrtat se začne v pátek.

Mezitím bude místo uváděno do původního stavu. Zasypou se vyhloubené díry, proběhne úklid, odvezou se sociální kontejnery a zmizí oplocení. Z toho je jasné, že výkopové práce skončily.

Ony vrty tak jsou zřejmě poslední šancí na objevení alespoň něčeho z toho, o čem nálezci mluvili. Měly by se odehrávat poměrně blízko mostu na ulici Uczniowska, kolem 10 m od něj, v prostoru mezi mostem a místem, kde byly prováděny výkopy. Pokud se v pátek nepodaří dokončit vše potřebné, bude se vrtat i v sobotu.

Čerpáno z článku Wałbrzych: Złoty pociąg. To już prawie koniec poszukiwań... [RELACJA NA ŻYWO] z 23.8.2016, autoři Artur Szałkowski a Dariusz Gdesz, dostupného na www.gazetawroclawska.pl (subportál deníku Polska).


24.8.2016

Vrty zrušeny, pátrání po ztraceném nacistickém vlaku skončilo

Na 65. km se žádné vrty neodehrají. Po několikerém posunu termínu vrtů se nálezci nakonec rozhodli pro jejich zrušení, a to navzdory tomu, že kvůli nim na místo dopravili 30t vrtnou soupravu. Podle nálezců by vrty nepředstavovaly záruku úspěchu a byly by velmi drahé.

Nálezci se sice chtějí k pátrání po vlaku vrátit, přičemž uvažují o seismických průzkumech, ale to nastane - pokud vůbec - až v době, kdy aktuální povolení k výkopovým pracím už nebude platit, takže si budou muset zařídit povolení nové.

Každopádně pátrání po ztraceném nacistickém vlaku tak, jak ho naplánovali původně, skončilo. V pátek se ve 13.00 bude konat tisková konference, na které nálezci celou akci shrnou.

Čerpáno z článku Wałbrzych: Nie ma złotego pociągu. To już koniec poszukiwań [RELACJA NA ŻYWO] z 24.8.2016, autoři Artur Szałkowski a Dariusz Gdesz, dostupného na www.gazetawroclawska.pl (subportál deníku Polska).


< předchozí > | < pokračování >
prestonchild.com