Dobrodruh - Snílek - Romantik - Milovník přírody, historie, záhad a McDonald's

Záhady | Ztracený nacistický vlak - legenda skutečností, 17. část

3.9.2016; další ze série článků o ztraceném nacistickém vlaku
Pokud neznáte předchozí díly, je pro lepší zážitek vhodnější přečíst si nejprve je.

Prohráli. Válku, nebo bitvu?

No místě výkopů byl terén uveden do původního stavu. Nálezci ho takto v pořádku předali v pátek 26. srpna, krátce před tiskovou konferencí, kterou na závěr výkopových prací uspořádali. Po skončení konference je jasné, že na tzv. 65 km, v místě a hloubce kde hledali, žádný vlak a ani žádný tunel není.

Je to porážka, kterou nálezci nečekali, ale neskládají zbraně, protože podle nich k tomu výsledky výkopových prací nedávají důvod. V prostoru, který považují za nejslibnější, tj. od mostu na ulici Uczniowska cca 100 m směrem ke kapse, totiž v několikametrové hloubce narazili na skálu, kterou nemohli překonat. Důvodem je, že s ohledem na bezpečnost sousedící činné železniční trati procházející betonem nezajištěnou soutěskou neměli povolení k nasazení sbíječek k drcení skály. Museli tedy pátrání v tomto místě ukončit, přičemž se domnívají, že hledaný tunel byl ražen právě v této skále, skrz kterou neměli možnost se probít.

Pokud by to měla být pravda, pak by se kolejiště v tunelu muselo nacházet níže než přilehlá stávající železniční trať, a je tudíž otázkou, kde by z této trati kolej vedoucí do tunelu odbočovala. Sklon železniční trati totiž, jak známo, nemůže být nijak velký, a na to, aby oním místem odbočení byla kapsa, jak se původně předpokládalo, je její vzdálenost od místa zájmu podle všeho příliš malá.

Kontrolní výkopy provedené nálezci v 2. polovině srpna měly za úkol narazit na odstřelený tunel, popřípadě na pozůstatky železniční infrastruktury. To se nestalo, ale nálezci se namísto rezignace rozhodli pro 2. etapu pátrání, etapu s níž původně nepočítali. Hodlají se v ní zaměřit na jinou oblast, na oblast, ze které pochází slavný georadarový obrázek vlaku (viz 7. část série článků o ztraceném vlaku). Po výkopech, jež provedli, vědí, že je tam skála, kterou vzhledem k bezpečnosti sousedící trati nebudou moci rozbít. Protože však chtějí dostát tomu, co si předsevzali - tedy jednou provždy dané místo jako úkryt vlaku potvrdit či vyloučit - tak se rozhodli pro nasazení elitní metody: seismického průzkumu.

V září by měla proběhnout setkání s představiteli firem, které budou nálezcům s touto akcí pomáhat. Jsou to odborníci, kteří jim poradí s metodikou prací. Na zamýšlenou 2. etapu pátrání bude také třeba získat potřebná povolení. Termín zahájení prací záleží na tom, jak rychle se podaří vše zorganizovat a také na času, jaký zmíněné firmy budou mít. Nálezci předpokládají, že se začne v říjnu nebo listopadu.

Je rozumné pouštět se po výkopech, které nepotvrdily vůbec nic z toho, co nálezci přepokládali, do dalšího pátrání? Už tak je to stálo dost peněz a v 2. etapě budou muset vynaložit další nemalé prostředky, neboť metoda průzkumu, kterou zvolili, je vskutku drahou záležitostí. Pravdou je, že vzhledem k průběhu výkopových prací by existence něčeho ukrytého v daném místě naprosto nezpochybnitelně vyloučena být nemohla, přičemž definitivní vyjasnění této otázky bylo proklamovaným cílem nálezců. Jsou to naivní, nepoučitelní snílci, nebo nadšenci, pro něž je důležitější než peníze fakt, že dodrželi, co řekli? Věří pořád ve správnost svých závěrů?

Každopádně se zdá, že víru v úspěch neztratili, a i kdyby ano, tak nejspíš i kvůli sobě chtějí mít v otázce, jak to s tím místem je, 100% jistotu. Za největší skeptiky považují novináře. Naopak podporu cítí ze strany drobných podnikatelů, kteří jim dokonce během akce poskytovali potraviny, a lidí, co přicházeli na místo a vyjadřovali radost z toho, že se do těch prací pustili.

Nyní nálezci potřebují přesný plán vrtů pro seismické průzkumy a rozvahu s tím spojených finančních nákladů. Až budou oboje mít, stanoví termín dalších kroků.

Pozn.: Přesně po roce tímto ukončuji psaní článků zabývajících se údajným nálezem ztraceného nacistického vlaku. Mám v plánu situaci nadále monitorovat, a pokud bude 2. etapa průzkumů uvedena v život, popřípadě jestliže nastane jiný zásadní vývoj v té věci, pak se k tomuto tématu vrátím.

< předchozí >

< vstup do fóra >

Zdroje informací:
• Článek 65km: Koniec pierwszego etapu prac. z 26.8.2016, autor W. Blicharz, dostupný na www.zloty-pociag.com
• Článek BIEŻĄCE INFORMACJE (02.09.2016R.) z 2.9.2016, dostupný na xyz-spolkacywilna.pl
• Reportáž Złoty pociąg? Wałbrzych "zarobił" na nim pół miliarda złotych! z 26.8.2016, autor Michał Wyszowski, dostupná na www.radiowroclaw.pl (portál Radia Wrocław)


Mohlo by vás zajímat:
Ve stopách von Schrecka
Jantarová komnata nebo desítky mrtvých dětí?
Tajemství hory Grodna
Nacistické Stonehenge, příběh jedné blamáže
Stříbrná Hora
Železniční stanice v zemi nikoho
prestonchild.com