Dobrodruh - Snílek - Romantik - Milovník přírody, historie, záhad a McDonald's

Záhady | Ztracený nacistický vlak - legenda skutečností, 7. část

18.9.2015; další ze série článků o ztraceném nacistickém vlaku
Pokud neznáte předchozí díly, je pro lepší zážitek vhodnější přečíst si nejprve je.

Informace v této části jsou založeny na reportáži "Czy uda się znaleźć złoty pociąg?" z 10.9.2015 dostupné na portálu televize TVN a článku "Mamy zdjęcie 'złotego pociągu'. Na pokładzie skarby i czołgi? A może to przekręt?" z 10.9.2015 (aktualizace 14.9.2015) dostupného na portálu deníku Gazeta Wrocławska.

Ve čtvrtek 10. září měl v 19.50 na televizi TVN premiéru díl pořadu Uwaga!, který pojednával o objevu ztraceného nacistického vlaku. Podstatnou část této reportáže nazvané "Podaří se najít zlatý vlak?" tvořil rozhovor s nálezci, Piotrem Koperem a Andreasem Richterem. Pořad přinesl některé zajímavé informace a pomohl vyjasnit jisté nesrovnalosti.

Oba muži zdůraznili, že by neriskovali svou pověst, jak v práci, tak v soukromí, kdyby si nebyli jisti, že vlak existuje. Naprostou jistotu přitom prý mají od konce dubna loňského roku. S pátráním jim pomáhali jejich synové. Možnost chyby učiněné při pátrání vylučují. "Příliš dlouho se tím zabýváme, příliš dlouho jsme to všechno ověřovali," uvedl Piotr Koper.

Ve věci angažovaní úředníci ovšem vesměs tvrdili, že žádný důkaz, jenž by svědčil pro existenci vlaku, neviděli. "Neobdrželi jsme žádné dokumenty potvrzující ten nález, kromě samotného jeho oznámení," prohlásil Jacek Cichura z okresního úřadu ve Wałbrzychu. To hlavní správce památek naopak mluvil o své víc než 99% jistotě, že vlak existuje, a tvrdil, že viděl obrázek vlaku s děly a vagóny.

Nálezci byli dotázáni, zda hlavní správce památek měl k dispozici ten obrázek, jenž se nachází na jejich webových stránkách. "Ne," zněla odpověď. I když to v reportáži přímo uvedeno nebylo, vyplývá z ní, že kromě obrázku na stránkách nálezců musí existovat ještě další obrázek pocházející od nich, obrázek, o kterém mluvil správce památek.

Patrně proto, že média prezentovala obrázek z webu nálezců jako obrázek vlaku, padla otázka, co vlastně představuje. Oba muži kategoricky vyloučili jakoukoli jeho spojitost s vlakem. Koper uvedl, že je na něm 50 m hluboká šachta (viz obr. 3 v 5. části série o ztraceném vlaku). Zdůraznil, že se jedná o řez, nikoli průmět, a doslova vyprskl smíchy, když vyjadřoval podiv nad tím, jak v tom nějaký počítačový odborník mohl spatřovat vlak, což oba nálezci považují prostě za nemožné.

Piotr Koper prozradil, že vlak je zasypaný v jakési rokli (soutěsce, úžlabině, prostě úzkém a hlubokém útvaru, kterým vedly koleje). Má prý nad sebou 8 m navážky a je alespoň 100 m dlouhý. Podle něj oba předpokládají, že tam jsou prototypy zbraní. Právě z toho důvodu, jak řekl, byl zvolen tento způsob ukrytí, jenž umožňoval získat to bez újmy a rychle zpět.

Jenže v ohlášení objevu okresnímu úřadu nálezci uvedli, že vlak obsahuje nejen zbraně, ale i "vzácné předměty, cenné průmyslové materiály a ušlechtilé rudy". Když byli s touto nesrovnalostí konfrontováni, Piotr Koper vysvětlil, jak to s tím nákladem je. Vše bylo vedeno snahou předejít případným obstrukcím při vyplácení nálezného. Mohlo by se totiž stát, že vzniknou spory ohledně toho, co všechno se má do výpočtu výše nálezného zahrnout, a tak nálezci do svého oznámení uvedli i ony ušlechtilé rudy atd., aby v případě, že tam třeba budou, nebylo o jejich zahrnutí do výpočtu nálezného pochyb. Že by vlak obsahoval zlato, ale nepředpokládají. Všechny ty cenné předměty a materiály jsou v oznámení nálezu uvedeny z čistě preventivních důvodů.

Nálezci také odhalili, že pro existenci vlaku mají 5 nezávislých zdrojů důkazů. Nyní čekají, až vlak najde a odkryje armáda. Na dotaz, jestli se nebojí poklesu důvěryhodnosti v případě, že k objevu vlaku nedojde, jestli někde na pozadí taková obava neklíčí, zazněla negativní odpověď. "Proč?" otázala se reportérka. "No, vlak stojí," odvětil Piotr Koper, "a není ho vůbec těžké vykopat."

Tolik k obsahu reportáže televize TVN. V ní předložené informace mimo jiné potvrdily správnost závěru prezentovaného zde ve 4. části série o ztraceném vlaku, totiž že hlavní správce památek vycházel ve svém prohlášení z jiných podkladů než ti, kteří byli toho názoru, že na základě dokumentů, které mají k dispozici, není možné nález vlaku potvrdit. Hlavním a možná jediným dokumentem, na jehož základě správce památek dospěl k oné 99% jistotě, že vlaková souprava existuje, přitom byl, jak se zdá, georadarový obrázek vlaku. V tomto článku si ho můžete prohlédnout i vy. Jedná se o pohled shora na údajnou 3D vizualizaci série georadarových snímků. Jeden z nálezců potvrdil, že hlavní správce památek mluvil právě o tomhle obrázku.

georadar-obrazek_vlaku.gif Georadarový obrázek vlaku, o kterém mluvil hlavní správce památek, Piotr Żuchowski

Tato 3D vizualizace ztraceného vlaku měla být již po několik měsíců (11 až 19) ukazována významným polským úředníkům, mezi jinými řediteli a kustodovi Muzea polské armády ve Varšavě a dokonce měla být navštívena i prezidentská kancelář.

Ve Varšavě se s tímto obrázkem objevil podnikatel z Velkopolska, který tvrdil, že je zmocněnec nálezců vlaku. Říká se, že nálezci mluvili i o nákladních listech obsahujících podrobný popis toho, co vlak vezl. Mělo tam být 300 kg zlata, stříbra a wolframu. Tyto nákladní listy ale prý nikdo nikomu neukazoval a nálezci se k jejich existenci údajně nechtějí vyjadřovat. Z jistého neoficiálního dokumentu vyplývá, že v únoru 2015 nálezci ukončili se svým zmocněncem spolupráci. Tento muž má nařízeno mlčet a k záležitosti se skutečně nevyjadřuje.

Jak to ale vůbec je s autentičností obrázku, který nálezci vlaku prezentují jako výsledek georadarového průzkumu? Není to podvrh? Pravda je, že jako klasický výstup z georadaru nevypadá. Jerzy Ziętek, odborník z báňsko-hutnické akademie (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), patří mezi ty, kteří se s obrázkem setkali už dříve, a říká: "V životě jsem takový záznam z georadaru neviděl. A georadarových profilů jsem udělal už několik tisíc. Viděl jsem ten obrázek v lepší kvalitě. Bylo patrné, že fragmenty interpretované jako hlavně děl mají jiné rozlišení než ostatní elementy toho obrázku. Podle mě je to podvod. V každém případě je třeba k tomu přistupovat s velkou nedůvěrou."

< předchozí > | < pokračování >

Zdroje informací:
player.pl | uwaga.tvn.pl | www.gazetawroclawska.pl | www.muzeumwp.pl | www.tvn.pl | pl.wikipedia.org


• Autorská práva k obrázku na této stránce nenáleží tomuto webu.
• Zdroj obrázku: www.gazetawroclawska.pl