Dobrodruh - Snílek - Romantik - Milovník přírody, historie, záhad a McDonald's

Záhady | Ztracený nacistický vlak - legenda skutečností, 5. část

8.9.2015; další ze série článků o ztraceném nacistickém vlaku
Pokud neznáte předchozí díly, je pro lepší zážitek vhodnější přečíst si nejprve je.

Informace v této části jsou založeny na reportážích "Jeszcze przed weekendem w Wałbrzychu pojawi się wojsko (ZOBACZ, POSŁUCHAJ)" z 3.9.2015, "Wałbrzych: Wojsko na 65. kilometrze trasy kolejowej (FOTO)" ze 4.9.2015, "Wałbrzych: Tłumy turystów czekają na 'złoty pociąg'" z 5.9.2015, "Odkrywcy 'złotego pociągu' wykluczeni z Dolnośląskiej Grupy Badawczej (PRZECZYTAJ)" z 6.9.2015 (upraveno 7.9.2015) dostupných na portálu Radia Wrocław a reportáži "Odkrywcy 'złotego pociągu' dla Panoramy" ze 4.9.2015 dostupné na portálu televize Panorama.

Již avizovaná plánovaná žádost Wałbrzychu, konkrétně jeho primátora, o pomoc armády proběhla a byla vyslyšena. V pátek 4. září na místo dorazili vojáci. Místo si prohlédlo 15 specialistů s různým zaměřením. Obhlídka trvala jen sotva 10 minut. Vojáky doprovázeli představitelé krizového výboru, policie a stráž ochrany železnic. Mise neměla za úkol vykopat vlak, ale seznámit se se situací. Výsledky budou předloženy vrchnímu veliteli ozbrojených sil a ten eventuálně rozhodne o vytipování jednotky, která místo prozkoumá. Terén bude zatím nadále zabezpečený, ale nasazení nějakých zvláštních prostředků město nepředpokládá.

Ten samý den nálezci poprvé veřejně vystoupili. Stalo se tak v pořadu televize Panorama. Nálezci jsou Piotr Koper a Andreas Richter, Němec žijící od 18 let v Polsku. Kromě toho, že vyjádřili obavy o svůj život, poskytli televizi Panorama několik upřesňujících informací.

Piotr Koper prohlásil, že mají vypracovaný kompletní plán, jak vlak získat. "Mám informace od mnoha lidí, od svědků z té doby," uvedl Andreas Richter.

Také poněkud poopravili médii šířené informace o podobě úkrytu. Původně si prý i oni mysleli, že existuje tunel, kam vlak vjel, pak se vše zaminovalo atd. Dnes už ale mají jiný názor. "Vlak je zasypaný," řekl Koper a Andreas Richter upřesnil: "Tunel může být v jeho blízkosti, nevíme. To se ale ukáže až ve chvíli, kdy se vše odkryje."

Podle nálezců nelze vlak nazývat zlatým, neboť se neví, co v něm je. "Jestli to jsou bojové plyny, jestli to jsou prototypy zbraní, to neví nikdo, dokud se to nevykope. Nezabýváme se prorokováním, pouze hledáním," uvedl Piotr Koper.

Muži prý mají 100% jistotu, kde vlak hledat, a to na základě svědectví z časů 2. světové války a průzkumu, který provedli. O detailech mluvit nechtějí, ale ujišťují, že veškeré informace o ztraceném vlaku předali úřadům.

Podmínkou pro vystoupení nálezců před kamerou bylo mít možnost přečíst prohlášení připravené právníky. Tady je:

My jako nálezci obrněného vlaku z časů 2. světové války, Andreas Richter, Piotr Koper, prohlašujeme, že jsme provedli právní oznámení nálezu u institucí polského státu a přesné označení místa jeho objevu za účásti úřadů města Wałbrzych a policie, o čemž byly učiněny oficiální záznamy.

Máme nevyvratitelné důkazy o jeho existenci. Mediální vřava kolem "zlatého vlaku" byla rozpoutána nikoli námi, nálezci, ale z důvodu úniku důvěrných dokumentů, které byly předány státním úřadům. Prokuratura byla informována o možnosti spáchání přestupku v té věci. Výtky směřované na naši adresu v médiích, spojené s ohromnými náklady na získání vlaku a zatížením jimi státu jsou bezdůvodné, protože máme sponzory, kteří investují do toho podniku své peníze nezatěžujíce tím státní pokladnu. Rovněž průzkum půdy za účelem potvrzení nebo záruky existence nálezu můžeme provést z vlastních zdrojů a vlastním vybavením. Nikdy jsme nepodmiňovali odhalení místa, kde se vlak nachází, obdržením nálezného, neboť nálezné ve výši 10 % hodnoty objevu nám náleží na základě zákona. Značnou část nálezného jsme se rozhodli investovat do vybudování muzea vzniklého speciálně pro tento objev. Zároveň se domníváme, že vlak musí zůstat na Dolním Slezsku jako bezprecedentní turistická atrakce.

Od 18. srpna, kdy jsme předali dokumenty primátorovi Wałbrzychu, se s námi v té věci nikdo nezkontaktoval, ani úřad dolnoslezského hejtmana, ani primátor Wałbrzychu. Při vytipovávání místa nálezu jsme používali vlastní získané znalosti, opírajíce se o výpovědi vlastních svědků a využívajíce vlastní vybavení a jeho možnosti.

Tolik k vystoupení nálezců před kamerou. Zajímavé však ještě v této souvislosti je, že když se zástupci televize Panorama nacházeli na potenciálním místě úkrytu vlaku, přišli k nim zcela jiní lidé a tvrdili, že to oni vlak objevili. Že to není myšleno jako žert, přitom naznačují dokumenty, které potvrzují, že to již před několika dny nahlásili úřadům. Zveřejnit svou identitu odmítají.

nalezci_v_reportazi_tv_panorama.jpg
Obr. 1 - Piotr Koper (uprostřed) a Andreas Richter (vlevo) v pořadu televize Panorama

V reakci na televizní vystoupení nálezců, jehož součástí bylo zveřejnění jejich prohlášení, došlo o den později k vyloučení objevitelů vlaku z badatelského spolku Stowarzyszenie Dolnośląska Grupa Badawcza. Z prohlášení tohoto sdružení vyplývá, že identitu nálezců znali již od 31. srpna, ale z právních důvodů mohli v té věci něco podniknout právě až poté, co nálezci zveřejní své prohlášení. Zde je prohlášení badatelského spolku:

Dne 5. září 2015 Stowarzyszenie Dolnośląska Grupa Badawcza na základě rozhodnutí provedeného správní radou sdružení - vylučuje členy sdružení Piotra Kopera a Andrease Richtera.

Zároveň sdružení informuje, že nevědělo o konáních ve věci tzv. "Zlatého vlaku" prováděných těmito osobami do chvíle setkáni, které se odehrálo 31. srpna 2015 za účasti správní rady sdružení, revizní komise a Piotra Kopera. Na setkání byly v něm zúčastněné osoby pod hrozbou právních následků zavázány k udržení probíraných témat v tajnosti do okamžiku vydání veřejného prohlášení nálezců - Piotra Kopera a Andrease Richtera.

Sdružení prohlašuje, že si nečiní žádné právo na potenciální nález. Informujeme, že prvním iniciátorem přihlašujícím toto téma na schůzích sdružení byl Tadeusz Słowikowski (člen sdružení) - autor průzkumného projektu z roku 2003.

S rozhořčením přijímáme připsání si všech práv na potenciální nález Piotrem Koperem a Andreasem Richterem.

Zarząd Stowarzyszenia Dolnośląska Grupa Badawcza

Na své vyloučení reagovali nálezci den poté, tj. v neděli 6. září, dalším prohlášením, které nazvali "Korekce". Tady je jeho znění:

Děkujeme za spolupráci sdružení SDGB, díky Vám jsme poznali mnoho moudrých a vzácných lidí, díky kterým jsme mohli zkoumat historii Dolního Slezska a okolí.

Jako místopředseda SDGB ale vyjadřuji lítost, že se schůze v naší věci odehrála mimo sídlo sdružení a bez informování nás o jejím termínu. Škoda, že osobní zájmy třech členů správní rady, kteří se v rozpětí dvou let nikdy neúčastnili prací a neučinili nic pro její rozvoj (kromě členských příspěvků) převážily nad zdravým rozumem a společnou budoucností.

Připomínám ale, že pro nás platí ustanovení sdružení a okamžitě ohlašuji návrh na vyslovení nedůvěry vůči správní radě SDGB za konání ke škodě naší organizace, které mám čest být místopředsedou zvoleným jednohlasně ostatními členy.

V případě pochybností co do s právem překrývajících se rozhodnutí, přijatých správní radou SDGB, obrátíme se kvůli jejich přezkoumání na soud.

Dnešním dnem ze sdružení vystupují také naši synové Paweł Koper a Christian Richter.

Děkujeme za spolupráci.

Andreas Richter                                                                                          Piotr Koper

Mezitím se v médiích objevila informace, že nálezci na svých webových stránkách zpřístupnili radarový snímek vlaku. To je ovšem značně nepřesné, vlastně to vůbec není pravda. Na webu nálezců, který byl mimochodem založen (zaregistrována doména) teprve 28.8.2015, se od 1. září hned 2 grafická zpracování výsledků georadarového průzkumu skutečně nacházejí, to ano. Jedno je 3D vizualizací tunelu a druhé ukazuje vertikální řez zhruba 50 m hlubokou šachtou (viz obrázky 2 a 3). Ani jedno z nich nezobrazuje vlak, přičemž u řezu šachtou je to dokonce výslovně napsáno. U 3D vizualizace sice žádná zmínka o vlaku uvedena není, nicméně vzhledem k vyjádření nálezců v rámci pořadu televize Panorama ohledně tunelu je i souvislost 3D vizualizace s vlakem vyloučena. V obou případech se v podstatě jedná pouze o ukázku toho, jaké výstupy může georadar poskytnout a spojitost se ztraceným vlakem žádnou nemají.

georadar-3d_vizualizace_tunelu.gif
Obr. 2 - 3D vizualizace tunelu (výsledek průzkumu georadarem)

georadar-rez_sachtou.jpg
Obr. 3 - Řez zhruba 50 m hlubokou šachtou (výsledek průzkumu georadarem)

Zprávy z Wałbrzychu říkají, že lidí, kteří si chtějí prohlédnout místo nálezu ztraceného Zlatého vlaku, neubývá. Místní jsou rádi, že se o Wałbrzychu mluví. Pravda je, že zájem turistů dramaticky stoupl, když např. zámek Książ navštívilo za víkend 2x tolik lidí co obvykle. Doufejme, že to nebude jediný pozitivní výsledek celé záležitosti.

< předchozí > | < pokračování >

Zdroje informací:
xyz-spolkacywilna.pl | www.dns.pl | www.prw.pl | www.panorama.tvp.pl | www.sdgb.eu


• Autorská práva k obrázkům na této stránce nenáleží tomuto webu.
• Zdroj obr. 1: www.tvp.info
• Zdroj obrázků 2 a 3: xyz-spolkacywilna.pl