Dobrodruh - Snílek - Romantik - Milovník přírody, historie, záhad a McDonald's

Záhady | Ztracený nacistický vlak - legenda skutečností, 4. část

7.9.2015; další ze série článků o ztraceném nacistickém vlaku
Pokud neznáte předchozí díly, je pro lepší zážitek vhodnější přečíst si nejprve je.

Informace v této části jsou založeny na reportážích "'Na 99% pociąg stoi we wskazanym miejscu'" z 28.8.2015, "Tłumy szukają pociągu. To może skończyć się tragedią" z 29.8.2015, "Podpalenie w miejscu, gdzie ma być ukryty 'złoty pociąg'" z 30.8.2015, "'Tuż po wojnie mówiło się, że w tej górze są wagony z trującym gazem' (POSŁUCHAJ)" z 31.8.2015, "Marszałek województwa: Pociąg powinien zostać w regionie" z 1.9.2015 a "'Złoty pociąg' odgrodzony. Jest monitoring, są służby i tabliczki" z 1.9.2015 a článku "Nie mamy dowodów na istnienie 'złotego pociągu' pod Wałbrzychem (ZOBACZ)" z 31.8.2015 dostupných na portálu Radia Wrocław.

To že za 2. světové války skutečně nemusel být daný úsek kolejí obyčejnou železniční tratí, jak ji známe dnes, naznačují některé výpovědi dosud žijících pamětníků.

Např. Tytus Knauer vzpomíná, že poblíž Lubiechówa stála v roce 1947 v jedné zatáčce železniční trati Wrocław-Wałbrzych podivná budka traťmistra. Měla podobu věže o výšce nějakých 8 až 10 m, ale hlavně se u ní nacházela výhybka (patrně již bez odbočujících kolejí). "Klasickou vedlejší trať tam nebylo kde postavit a to zjevně ukazovalo na to, že je to výhybka přímo ke kopci," tvrdí Knauer. Podle něj se poblíž výhybky po nějakém čase objevila několikametrová propadlina. "Nikdo se tím ale nezabýval, ta oblast ležela ladem," vzpomíná. Bylo to v době, kdy tamní němečtí obyvatelé ještě nevěděli, zda budou moci na místě zůstat nebo ne, a tak měli jiné starosti. Navíc o takových věcech nebylo příliš bezpečné mluvit, neboť se v kraji nacházeli Rusové. "Jeden ze známých Němců mi dokonce přímo řekl, že by bylo lépe, abych se tím nezabýval," uvádí Knauer a dodává: "V 50. letech se kdosi snažil provést jakýsi průzkum, někdo cosi kopal, ale přesně už se nepamatuji. Ustoupili od toho, možná to zakázaly úřady, nebo jednoduše došli k závěru, že je to nad jejich možnosti a že to nemá smysl."

Podobná je i na Knauerovi nezávislá výpověď Edwarda Zbierańského, kterou poskytl Radiu Wrocław. Tento muž pracoval mezi lety 1940 a 1945 v Lubiechówě jako nuceně nasazený. V období po roce 1943 se mnohokrát pohyboval po kolejích a ještě dnes si tamní oblast dokonale pamatuje. Na 61. kilometru trati byla podle něj zatáčka, která už dnes neexistuje. "Tady byly koleje, zatáčka, výhybka. Ty koleje vedly směrem k hoře, tam té hoře," ukazuje přímo na místě reportérovi. Vybavuje si i pole a železniční stanici. Naopak na 65. kilometru žádný tunel ani jinou anomálii neviděl. Vzpomíná si ale na "fámy, lidské klepy" - jak ty informace nazývá - z období po konci války, podle kterých se v "té hoře blízko Świebodzic" nacházejí 2 či 3 vagóny. Mají obsahovat plyn takového charakteru, že kdyby se odkryly, otrávily by celou Evropu. "Tak se to říkalo," ujišťuje Zbierański.

Pokud jde o dění ve věci objevu vlaku, hlavní správce památek, Piotr Żuchowski, prohlásil, že mají 99% jistotu, že je oznámený nález ztraceného obrněného vlaku skutečností. Zdá se to být nemístně optimistické, příliš odvážně tvrzení, ale Żuchowski říká, že viděl kvalitní georadarový snímek vlaku. Na první pohled ho to k onomu odvážně optimistickému prohlášení opravňuje, ovšem pokud budeme bazírovat na detailech, nutí nás to zpozornět. Georadar totiž provádí snímek vertikálního řezu půdou, tzn., že takový vlak nemůže zachytit při pohledu shora, nýbrž zpředu či zboku. Vzhledem k povaze georadarových snímků ale pohled zpředu neposkytne takový obrázek, aby v něm bylo možné vlak poznat. U pohledu zboku už by to sice možné bylo, ale protože by takový snímek musel být oproti snímku zpředu mnohem delší, není pravděpodobnost, že právě takový snímek nálezci pořídili, příliš vysoká. Asi nejlepší představu o objektu v podzemí by poskytla 3D vizualizace založená na sérii za sebou jdoucích příčných snímků. Żuchowski ale mluví jen o 1 snímku. Pokud viděl 1 dvourozměrný obrázek, a nejednalo se o méně pravděpodobnou variantu podélného řezu vlakem, pak si z něho nemohl udělat tak optimistický a zároveň objektivní závěr. Stále je tu ale možnost, že tím snímkem měl na mysli 3D vizualizaci. Pokud by tomu tak bylo, pak by jím uvedená míra jistoty skutečně mohla být přiměřená. Co se polohy vlaku týče, tu Żuchowski kvůli bezpečnosti neprozradil.

Informace o objevu dorazila i na ministerstvo kultury. Ministr celou situaci popsal jako výjimečnou a bez precedensu. Zároveň uvedl, že pokud vlak připadne státní pokladně, tak nálezci mohou počítat s nálezným.

Blížil se poslední prázdninový víkend. Dolnoslezský hejtman oznámil, že na pondělí svolává speciální tým krizového štábu, který má vypracovat plán proniknutí k nálezu. Hejtman nechce o objevu spekulovat. Podle něj je zatím příliš brzo, aby bylo možné odpovědět na otázku, zda se jedná o legendární Zlatý vlak, ale potvrdil, že situace je mimořádná a je třeba provést neobvyklá opatření. Zatím ale ještě nepadla žádná rozhodnutí ve věci zabezpečení oblasti či zamezení pokusů o nalezení vlaku amatérskými hledači.

Bylo to podcenění situace. V sobotu už se kolem 65. kilometru trati pohybovala spousta lidí. Rodiny s dětmi, výletníci, představitelé zahraničních médií. Ti všichni se volně pohybovali po kolejích a svahu. Za hodinu místo navštívilo několik desítek lidí. Zasahovala stráž ochrany železnic.

Poté co o situaci informovalo Radio Wrocław ale příslušné instituce zareagovaly. Tam kde se v sobotu lidé volně procházeli, objevili se v neděli policisté, v uniformě i v civilu, pracovníci krizového managementu a stráž ochrany železnic. Na hlídání trati jsou nasazeny radiovozy.

Na jednom z míst, o kterém se uvažuje jako o možné lokaci vlaku, na 61. kilometru trati, u Lubiechówa, došlo v neděli večer k požáru lesa. Oheň, jak vyšlo najevo, se objevil náhle na několika místech. To by ukazovalo na úmyslné založení požáru. Záležitost bude vyšetřovat policie.

Terén samozřejmě zůstává dál trvale hlídán. V Lubiechówě začal v oblastech, kde se může obrněný vlak nacházet, platit oficiální zákaz vstupu do lesa. Za jeho porušení může být udělena pokuta 500 PLN. Jedná se o dočasné opatření, nicméně do kdy bude platit, není v tuto chvíli známo.

Poslední srpnový den se také objevily informace, které jsou v poměrně značném rozporu s onou 99% jistotou nálezu oznámenou hlavním správcem památek o několik dní dříve. Po zasedání krizového týmu totiž dolnoslezský hejtman oznámil, že na základě dokumentů, které mají k dispozici, není možné nález vlaku potvrdit. Mezi těmi dokumenty však nebyl žádný georadarový snímek. Hejtman a správce památek tedy nevycházeli ze stejných podkladů, nicméně tato neshoda na věrohodnosti nálezu nijak nepřidala.

Navzdory nejistému stavu věci ale Wałbrzyžská radnice musela zahájit administrativní proces. Vypadá to ovšem na běh na dlouhou ztrať. Hejtman prohlásil, že povinností úřadů je zajištění bezpečnosti, a proto nehledě na pochybnosti bude kolem místa domnělého nálezu zesílena ochrana. Primátor Wałbrzychu předá ministrovi obrany návrh, aby se místo nálezu prozkoumalo vojenským vybavením.

Na 61. kilometru trati platí již zmíněný zákaz vstupu do lesů. Je signalizovaný cedulemi u kolejí a proniknout tam není snadné. První školní den se ale ukázalo, že dostat se na 65. kilometr by bylo ještě podstatně složitější. Místo bylo upraveno, tráva posekána, a cedule se zákazem jsou přímo u cesty do lesa. Nepřetržitě tam má službu stráž ochrany železnic a tzv. mobilní monitorovací centrum. To je stacionárními i přenosnými kamerami vybavené vozidlo, které umožňuje pozorovat terén.

monitorovani_terenu_se_zakazem_vstupu.gif Monitorování terénu se zákazem vstupu na 65. kilometru trati

Oblast je tedy alespoň nějakým způsobem zabezpečena, nicméně k samotnému vlaku se zatím nikdo ani nepřiblížil. Na jeho potenciálně vzácný obsah si už přesto dělají nárok nejen Židé, ale i Rusové. To ovšem odmítá např. maršálek vojvodství, Cezary Przybylski, podle kterého vlak musí zůstat na území Dolního Slezska. Nejspíš ho vnímá jako velkou atrakci a slibuje si od něj oživení turistického ruchu v regionu. Koneckonců snahy o komerční využití objevu na sebe nenechaly dlouho čekat, jak bylo ukázáno v minulém díle. Ale nezůstává jen u oné reklamy. V souvislosti se ztraceným vlakem je pro zahraniční zájemce na poslední zářijový víkend naplánována poznávací akce po Wałbrzychu a okolí nazvaná "Explore Wałbrzych", první ze zamýšlených. Už dnes je možné si místo na akci rezervovat. Cena je 1.499 PLN, tj. zhruba 10.000 CZK. I když podobných snah vytěžit z ohlášeného objevu ztraceného vlaku peníze je či bude jistě více, ty zmíněné pro ilustraci zcela postačují a o dalších už tak zde informováno nebude, neboť tyto prospěchářské počiny nemají na to, o co jde z pohledu tohoto webu především, tj. na potvrzení či vyvrácení existence vlaku ani na jeho eventuální následné vyproštění nejmenší vliv.

< předchozí > | < pokračování >

Zdroje informací:
www.ksiaz.walbrzych.pl | www.prw.pl


• Autorská práva k obrázku na této stránce nenáleží tomuto webu.
• Autor obrázku: Michał Wyszowski
• Zdroj obrázku: www.prw.pl