Dobrodruh - Snílek - Romantik - Milovník přírody, historie, záhad a McDonald's

Záhady | Ztracený nacistický vlak - legenda skutečností, 8. část

20.9.2015; další ze série článků o ztraceném nacistickém vlaku
Pokud neznáte předchozí díly, je pro lepší zážitek vhodnější přečíst si nejprve je.

Informace v této části jsou založeny na reportáži "Odkrywcy: Pociąg jest 8 metrów pod ziemią. Wydobycie będzie kosztowało 1,5-2 mln zł" z 18.9.2015 dostupné na portálu Radia Wrocław a článku "Konferencja prasowa znalazców 'złotego' pociągu" z 18.9.2015 dostupného na portálu vydavatelství Polska Press.

Je to už měsíc, co informace o objevu ztraceného nacistického vlaku pronikla na veřejnost, a ještě více času uplynulo od chvíle, kdy byl tento objev ohlášen úřadům. Za tuto dobu se celá záležitost, co se jejího rozřešení týče, téměř nikam neposunula.

Do oblasti se sjíždějí novináři a turisté, prodávají se nejrůznější s vlakem spojené produkty a o Wałbrzych se zajímá doslova celý svět. Úřady však s nálezci nekomunikují, ani nepodnikají žádné uspokojivé kroky ke zjištění, co je na objevu pravdy. Zato byla proti nálezcům vznesena žaloba.

Je to snad žaloba za podvod, či něco takového? Ne. Žaloba se týká toho, že prováděli průzkum. Přitom se jednalo o neinvazivní průzkum. Nedošlo k žádným výkopům, k žádnému narušení povrchu, k žádnému poškození lesního porostu. Prostě místo procházeli s georadarem, který buď nesli nebo tlačili či táhli na vozíku. Na danou oblast to mělo stejný dopad jako kdyby se tam procházeli se psem nebo vedli kolo. Něco takového může objektivně vzato vadit jen někomu poněkud zaslepenému, ignorantskému a omezenému, anebo komusi snaživě avšak úzkoprse uvědomělému.

Za této situace svolali nálezci na páteční odpoledne svou vůbec první tiskovou konferenci. Přizvali na ni i Tadeusze Słowikowského, tedy muže, který se pátráním po ztraceném Zlatém vlaku zabývá už desítky let a jenž na 65. kilometr trati Wrocław-Wałbrzych ukázal jako první.

Nálezci si jsou jisti, že jejich průzkumy byly provedeny naprosto legálně. Podle jejich právníka "konali v dobré víře a shodně s platnými předpisy".

Stejně tak nepochybují o tom, co nalezli. "Máme dobré vybavení a dovedeme prověřit, co je klam a co pravda," prohlásil Piotr Koper. K georadarovému obrázku, který zde byl prezentován v 7. části série o ztraceném vlaku, uvedl: "Je to bez jakýchkoli pochybností vlak, jsou vidět poklopy, děla. Není možné, aby takový obraz vytvořila země. Není to fotomontáž. Ten obrázek je složen z několika úseků a takových snímků máme několik (11 až 19)." Vysvětlil také, že georadarové obrázky ukazují výzbroj a že se může jednat buď o obrněný vlak, nebo o vagóny, na kterých se nacházejí "tanky, děla nebo něco takového". Ohledně možné neautentičnosti řekl: "Není to fotomontáž, není do udělané na levné kopírce."

Podle nálezců by se celkové náklady na vyjmutí vlaku pohybovaly mezi 1,5 a 2 miliony PLN (to odpovídá 10 až 13 milionům CZK). Mají sponzora ochotného takovou sumu investovat a jsou připraveni a schopni vykopat vlak vlastními silami, když mají k dispozici odborníky na budování železniční trati, stavaře specializující se na renovace památek i ženisty. Operace by trvala zhruba měsíc.

Nálezci také oznámili, že si přejí, aby vlak dostal jméno "Tadeusz" podle Tadeusze Słowikowského. Bez úsilí tohoto muže, stojícího nyní snad trochu nespravedlivě spíše na okraji zájmu, by k jejich objevu možná nikdy nedošlo, a nálezci si to dobře uvědomují.

"Nemám vůči nim výčitky ani požadavky kvůli tomu, že mě nezahrnuli do oficiálního oznámení o vlaku," řekl Tadeusz Słowikowski. "Pro mě je nejdůležitější to, že vlak byl objeven, a už se nemohu dočkat, abych ho viděl."

< předchozí > | < pokračování >

Zdroje informací:
uwaga.tvn.pl | walbrzych.naszemiasto.pl | www.naszemiasto.pl | www.polskapress.pl | www.prw.pl