Dobrodruh - Snílek - Romantik - Milovník přírody, historie, záhad a McDonald's

Záhady | Ztracený nacistický vlak - legenda skutečností, 9. část

22.9.2015 (aktualizováno 29.10.2015); další ze série článků o ztraceném nacistickém vlaku
Pokud neznáte předchozí díly, je pro lepší zážitek vhodnější přečíst si nejprve je.

Postupně přidávané informace, nejnovější dole.


22.9.2015

Patrola ženistů na 65. kilometru železniční trati Wrocław-Wałbrzych. Obhlídka oblasti, kde má být ukrytý tzv. Zlatý vlak, trvala kolem hodiny. Účastnili se jí ženisté polské armády (příslušníci jednotky 1 Brzeski Pułk Saperów im. Tadeusza Kościuszki) a zástupce wałbrzyžské radnice.

Specialisté si prohlíželi terén poté, co již byl důkladně vyčištěn od odpadků a keřů. Je to další etapa příprav na zahájení prací armádou.

Z informací, které jsou k dispozici, vyplývá, že to má nastat koncem tohoto nebo na začátku příštího týdne. Cílem vojáků bude především prověření oblasti z hlediska bezpečnosti.

Převzato z článku Wałbrzych: Patrol rozminowania na 65. kilometrze z 22.9.2015, autor Michał Wyszowski, dostupného na www.prw.pl (portál Radia Wrocław).


23.9.2015

Příběh jedné mapky

V souvislosti se ztraceným nacistickým vlakem se na internetu objevuje mapka z roku 1926, která má ukazovat polohu ztraceného vlaku, neboť prý zachycuje dnes už neexistující odstavnou kolej či dokonce vjezd do tunelu. Aby nebylo žádných pochyb, jsou tam tyto objekty červeně zvýrazněny. Mapka, o které je řeč, viz obr. 1.

mapa_stanice_se_zvyraznenymi_objekty.gif Obr. 1 - Mapka se zvýrazněnými objekty, které údajně souvisejí se ztraceným nacistickým vlakem

Pokusme se zrekonstruovat vznik této mapky a zjistit, zda skutečně zobrazuje to, co slibuje. Na samém začátku byl patrně článek zveřejněný 8. září na portálu deníku Gazeta Wrocławska. Kromě jiného informoval o možnosti, že Zlatý vlak byl ukryt v kopci u železniční stanice ve Walimi, a o mapě z roku 1926, na které jsou koleje vedoucí směrem ke kopci. Souvislost mezi mapou a Walimí tam sice přímo uvedená není, ale z kontextu to vypadá, že běží o jednu a tu samou lokalitu. Žádnou mapku z roku 1926 však tento článek neobsahuje.

Informace z portálu deníku Gazeta Wrocławska použil deník Daily Mail v článku, který publikoval na svém portálu 9. září. Tvrdí se v něm, že tunel blízko železniční stanice ve Walimi byl údajně lokalizován díky železniční mapě z roku 1926. Zde již se tedy mluví přímo o "tunelu" a o jeho spojení s onou mapou. Ani součástí tohoto článku žádná mapka z roku 1926 není.

Možná v souvislosti se zmíněnými 2 články, možná ne, zveřejnil uživatel De_EL_E na svém twitteru odkaz (patrně) na mapku železniční stanice pocházející z roku 1926, snad ve spojitosti se ztraceným vlakem. Na této mapce ale nic zvýrazněno nebylo.

Prostřednictvím uvedeného odkazu se k mapce dostal jiný uživatel twitteru, Exen. Nejspíš právě on pak v mapce zaznačil jisté objekty a s tím, že se jedná o přesnou lokaci Zlatého vlaku s viditelnou odstavnou kolejí, mapku zveřejnil na svém twitteru.

Tuto upravenou mapku pak přebraly další subjekty. Někdy je prezentována s textem o tunelu ve Walimi spolu s moderní mapou, v níž je zaznačena poloha oné železniční stanice z mapky, přičemž autorovi vůbec nevadí, že poloha na moderní mapě Walim rozhodně nezachycuje. Jindy se uvádí, že označené objekty představují výhybku a krátký úsek trati končící v tunelu ve Walimi, nebo vjezd do později zrušeného tunelu poblíž místa, které nálezci vlaku prozkoumávali georadarem.

Tak jsme se tedy dopracovali od obecné zmínky o mapě z roku 1926 a možném úkrytu vlaku ve Walimi až ke konkrétní mapce, na které je dané místo zachyceno.

A teď jak se to má doopravdy.

Ano, mapka skutečně pochází z roku 1926.

Nezobrazuje ale železniční stanici ve Walimi, nýbrž ve Szczawienku. Tato stanice se rozkládá kolem 66. km trati Wrocław-Wałbrzych. Je to tedy velmi blízko onomu 65. km, kde se má nacházet ztracený nacistický vlak, a tak by se alespoň informace o tom, že je na mapce zachycen s tímto vlakem související tunel či odstavná kolej, mohla zakládat na pravdě.

Nezakládá.

Objekt označovaný jako tunel je totiž ve skutečnosti lokomotivním depem (remízou) s točnou a v případě kolejové odbočky se nejedná o odstavnou kolej, nýbrž o krátký úsek kolejí, který hlavní trať s tímto depem spojuje.

Nic z toho už dnes neexistuje. Přímo točnu, o které je řeč, si však můžete prohlédnout na obr. 2, kde je zachycena spolu s lokomotivou.

tocna_ve_stanici_szczawienko.gif Obr. 2 - Točna s lokomotivou ES 18 ve stanici Szczawienko, rok 1918

Zdroje informací:
dolny-slask.org.pl | epochaplus.cz | mapa.plk-sa.pl | twitter.com | www.dailymail.co.uk
www.gazetawroclawska.pl | www.reizen-met-de-trein.nl | www.warhistoryonline.com


• Autorská práva k obrázkům nenáleží tomuto webu.
• Zdroj obr. 1: twitter.com
• Zdroj obr. 2: dolny-slask.org.pl


29.9.2015 (aktualizováno 30.9.2015)

Na most (na ulici Uczniowska) přes železniční trať, ze kterého bylo možné sledovat, co se děje na místě, kde má být ukrytý ztracený nacistický vlak, byly instalovány značky se zákazem vstupu pro pěší a bariéry, jež jim ve vstupu mají zabránit. V pondělí 28. září odpoledne pak ve věci ztraceného vlaku proběhla tisková konference za účasti polské armády.

Plukovník Artur Talik k již nějakou dobu avizované akci armády uvedl, že tam jsou "výhradně kvůli prověření povrchu". To bude probíhat s využitím "detektorů min, zemních radarů a groundsharků, které jsou připravené na to, aby oblast zkontrolovali velmi důkladně (do hloubky) od 40 cm do 1 m, v závislosti na struktuře terénu".

Akce armády byla zahájena. Jak však zdůrazňují vojenští představitelé, nejedná se o začátek pátrání po vlaku. To je ve shodě s dřívějším prohlášením ministra národní obrany Tomasze Siemoniaka, který řekl: "Armáda tu není od hledání pokladů. Armáda tu je od pomáhání samosprávám, a především od toho, aby se nikdo tím nálezem necítil ohrožený. Šíří se nejpodivnější fámy o minách, bombách, jež tam údajně měly být ukryté. Aby se tento aspekt vyjasnil, armáda se bude v té záležitosti určitě angažovat."

Vojáci mají zkontrolovat plochu o velikosti zhruba 1 ha (pozn.: jindy se uvádí cca 0,5 ha, viz informace z 30.9.2015 na této stránce). Ve Wałbrzychu stráví 6 dní.

Pozn.: Zařízení GROUNDSHARK zmíněné mezi vybavením, které bude při prověřování terénu použito, je ruční vyhledávací přístroj firmy NIITEK, jenž v sobě kombinuje georadar a detektor kovů. Polská armáda je jimi vybavena od konce roku 2014.

Převzato z reportáže ZŁOTY POCIĄG: Wojsko wkroczyło do akcji (ZDJĘCIA) z 27.9.2015 (upraveno 28.9.2015), autoři Michał Wyszowski a Barbara Szeligowska, dostupné na www.prw.pl (portál Radia Wrocław).


30.9.2015

Polská armáda zahájila práce v oblasti, kde má být ukrytý Zlatý vlak. Hledají miny, granáty, nevybuchlou munici a jiné nebezpečné předměty.

Ženisté z Brzegu budou na 65. km železniční trati Wrocław-Wałbrzych pracovat do soboty. Milimetr po milimetru budou pročesávat cca 0,5 ha terénu (pozn.: jindy se uvádí zhruba 1 ha, viz informace z 29.9.2015 na této stránce). Plukovník Artur Talik říká, že jsou schopni poradit si s každým ohrožením, které pod zemí najdou, včetně chemického a biologického.

Další etapou bude fyzické vykopání samotného vlaku. Kdo za to má zodpovídat, se zatím neví.

vojak_prohledava_teren.gif Voják prohledává přístrojem GROUNDSHARK terén v místě údajného úkrytu ztraceného vlaku

Převzato z reportáže NBC NEWS pokazuje słynny 65. kilometr z lotu ptaka (WIDEO) z 29.9.2015 (upraveno 30.9.2015), autor Michał Wyszowski, dostupné na www.prw.pl (portál Radia Wrocław).


• Autorská práva k obrázku nenáleží tomuto webu.
• Zdroj obrázku: www.prw.pl


2.10.2015

Oblast u 65. kilometru železniční trati Wrocław-Wałbrzych je bezpečná. Jak vyplývá z dostupných informací, vojáci žádné pozůstatky výbušnin z 2. světové války nenalezli. Skupina ženistů kontrolovala svah, kde má být ukrytý obrněný vlak, po 5 dní. Vojáci se dnes vracejí ke svým jednotkám. Na wałbrzyžském městském úřadě byl již podepsán protokol o předání bezpečného pozemku. Také bude obnoven pohyb pěších po mostě na ulici Uczniowska.

Vojáci pročesávali terén do metrové hloubky. Po oněch 5 dní nacházeli především odpadky, mimo jiné plechovky. Armáda od začátku akce zdůrazňovala, že jejím úkolem je kontrola toho místa s ohledem na bezpečnost. "Pročesávání" terénu do hloubky 1 m je standardní postup.

To, zda budou asistovat také při samotném fyzickém vykopávání vlaku, záleží na tom, jestli takový úkol dostanou.

Převzato z článku Wojsko zbadało już 65 kilometr. Czy coś znaleźli? z 2.10.2015, autor Michał Wyszowski, dostupného na www.prw.pl (portál Radia Wrocław).


5.10.2015

Město přizve na pomoc vědce a znovu prozkoumá oblast, kde má být ukrytý obrněný vlak. Již je znám scénář dalších kroků plánovaných v té záležitosti městem Wałbrzych. Průzkumy za pomocí georadaru mají být provedeny v nejbližších několika týdnech.

Primátor (Wałbrzychu) Roman Szełemej chce mít jistotu, že tam ta souprava skutečně je: "Zatím máme pouze a jedině prohlášení, že tam nejsou žádné nebezpečné materiály, nicméně pokus prověřit oznámení - která ovšem mají převážně charakter ústních sdělení - se může odehrát za použití neinvazivních průzkumů."

Roman Szełemej tvrdí, že za to nemá v úmyslu platit: "Nechceme nést žádné náklady. Od různých vnějších subjektů máme nabídky na neinvazivní průzkumy zdarma. Budeme se snažit vybrat ten nejvíce důvěryhodný, toho nejdůvěryhodnějšího partnera. Určitě bude z vědeckých institucí."

Pozemek u 65. kilometru železniční trati Wrocław-Wałbrzych byl již zkontrolován armádou. Je bezpečný; stále je též nepřístupný a hlídaný stráží.

Převzato z reportáže Złoty pociąg? Prezydent Szełemej chce mieć pewność z 5.10.2015, autor Michał Wyszowski, dostupné na www.prw.pl (portál Radia Wrocław).


27.10.2015

Na wałbrzyžské radnici proběhlo 14. října první oficiální setkání primátora, Romana Szełemeje, a nálezců obrněného vlaku z 2. světové války, Piotra Kopera a Andrease Richtera.

Setkání bylo věcné a týkalo se aktuálních záležitostí spojených s ohlášením nálezu, jeho vyjmutím a zpřístupněním. Nálezci deklarovali, že společnost XYZ (Piotr Koper a Andreas Richter) je připravena na stálou spolupráci s wałbrzyžskými úřady ve všech akcích spojených s objevem. Tato spolupráce by mohla nabýt podoby věřejno-privátního partnerství (pozn.: po druhém setkání nálezci uvedli, že v úvahu přichází "věřejno-právní partnerství", viz informace z 29.10.2015 na této stránce). Nadto nálezci nabídli provést v místě objevu zdarma kontrolní georadarové průzkumy. Primátor ujistil, že návrhy nálezců budou zváženy stejně pečlivě jako nabídky 11 jiných subjektů, které již oznámili ochotu podílet se na průzkumných pracích. Účastníci setkání uznali, že je nutné, aby došlo k opětovnému setkání, a že k němu musí dojít během nejbližších 2 týdnů.

Oba nálezci jsou přesvědčeni, že setkání samotné i jeho průběh jsou pozitivní událostí na cestě k příznivému a pokud možno rychlému vyřešení všech věcí spojených s vyjmutím a zpřístupněním objevu.

Převzato z článku WAŻNE SPOTKANIE Z WŁADZAMI WAŁBRZYCHA z 15.10.2015, autoři Piotr Koper a Andreas Richter, dostupného na xyz-spolkacywilna.pl (webové stránky nálezců).


29.10.2015

Wałbrzyžská radnice obdržela nabídky na provedení průzkumů v místě ukrytí vlaku z vědeckých kruhů napříč Polskem, ale nejen z nich. Jejich součástí je kromě provedení odborného posudku i pomoc při archeologických průzkumech v dané oblasti. Rozhodnutí o dalším postupu zatím nepadlo. Dřív, než se tak stane, chtějí úřady vidět důkazy, které mají nálezci k dispozici.

Proto došlo ve lhůtě odpovídající dohodě mezi nálezci a primátorem Wałbrzychu z 14. října k jejich dalšímu setkání. Odehrálo se v úterý 27. října, Piotr Koper a Andreas Richter tentokrát dorazili v doprovodu svých právních poradců.

Velkou část setkání zabrala prezentace nálezců, kde popsali rozsah průzkumů, použité metody a především výsledky průzkumů. Rovněž odpovídali na otázky a dopodrobna vysvětlili, co z výsledků průzkumů vyplývá. Podle nálezců je bez přehánění možné říci, že se jimi představené materiály setkaly s velkým zájmem.

Důležitým tématem rozhovorů byl průběh k vyjmutí vlaku vedoucích prací, které by měly brzy začít. Nálezci znovu nabídli svou účast na nich, navázaná spolupráce by mohla mít formu veřejno-právního partnerství (pozn.: po prvním setkání nálezci uvedli, že v úvahu přichází "věřejno-privátní partnerství", viz informace z 27.10.2015 na této stránce). V rámci nabídky nálezci nově odhalili své sponzory, kteří jsou připraveni vyjmutí vlaku financovat.

Oblast, kde se má ztracený vlak nacházet, je stále hlídaná a platí do ní zákaz vstupu, což se vztahuje i na samotné nálezce. Na setkání s primátorem však obdrželi neformální slib, že jim k vstupu do těch míst bude uděleno povolení a mohli by tam provést dodatečné ověřovací průzkumy a měření. K vydání tohoto povolení je ale třeba souhlas vojvodského správce památek. Podle účastníků setkání musí konečné rozhodnutí ve věci dalších průzkumů padnout nejpozději do 14 dnů.

Zdroje informací:
www.prw.pl | xyz-spolkacywilna.pl


< předchozí > | < pokračování >