Dobrodruh - Snílek - Romantik - Milovník přírody, historie, záhad a McDonald's

Záhady | Ztracený nacistický vlak - legenda skutečností, 14. část

9.1.2016 (aktualizováno 3.7.2016); další ze série článků o ztraceném nacistickém vlaku
Pokud neznáte předchozí díly, je pro lepší zážitek vhodnější přečíst si nejprve je.

Postupně přidávané informace, nejnovější dole.


9.1.2016

Příprava plánu výkopových prací finišuje

Nálezci ztraceného nacistického vlaku připravují plán výkopových prací v místě úkrytu. Původně měla být žádost ve věci zahájení těchto prací podána do konce roku 2015, to se ale nestihlo. Wałbrzych nemá v úmyslu výkopové práce blokovat, je ovšem třeba dodržet podmínky bezpečnosti práce a celá operace musí být finančně zajištěna bez účasti města. Primátor Wałbrzychu k tomu říká: "Musí to být především bezpečné. Je to přece zatížená železniční trať. Vedle je jeden z nejfrekventovanějších mostů ve vojvodství. Každodenně tam projíždějí tisíce automobilů. Je to velmi intenzivně používané místo. Na to všechno musejí být příslušná povolení: správce památek, správce pozemku, čili polské železnice. Kopání v těch místech musí mít smysl. Musíme k té záležitosti přistupovat s rozumem a nadhledem."

Především starost o zajištění bezpečného provozu na železniční trati je pochopitelná a veskrze oprávněná. Vždyť tato trať prochází bezprostředně kolem místa údajného úkrytu a představa, že v důsledku výkopových prací dojde například k sesutí svahu na koleje je samozřejmě nepřípustná. Že to nejsou plané obavy, potvrzuje ukončení pátrání v roce 2003, ke kterému došlo právě kvůli tomuto scénáři (viz 1. část série článků o ztraceném nacistickém vlaku).

Aby se podobným nepříjemnostem nálezci vlaku vyhnuli, zajistili si spolupráci 2 odborníků. Prvním je ing. Tomasz Siwiec, jenž má oprávnění k řízení stavebních prací se specializací "železniční stanice a uzly bez omezení" a který si vzal na starosti věci související s činnou železniční tratí. Druhým pak je ing. Jacek Kramnik. Ten má oprávnění znalce v oboru stavebnictví a potvrzení báňského úřadu na stavební specializaci pro podzemní a povrchové hornické provozy a oprávnění v oboru provádění prací na nemovitých památkách.

Nálezci nyní sestavují plán výkopových prací. Ty budou spočívat v provedení 3 zkušebních příkopů dlouhých 15, 10 a 20 m a hlubokých od 5 do 9 m. V další etapě dojde k odkrytí dna kapsy s cílem odhalit starou kolejovou infrastrukturu. Plán prací by měl být hotov do úterý 12. ledna.

Po tiskové konferenci z 15. prosince 2015 (viz 12. část série článků o ztraceném nacistickém vlaku), na které odborníci z báňsko-hutnické akademie připustili možnost existence tunelu, ale existenci vlaku - na rozdíl od nálezců - vyloučili, se většina sponzorů, jež měli nálezci k dispozici, z projektu stáhla, a tak budou nálezci podnik financovat ze svých vlastních zdrojů. Mají sice nabídky - za něž mnohokrát děkují - od jednotlivců, kteří deklarují ochotu spolupracovat na odkrývání vlaku, ale to bohužel není kvůli polským zákonům možné. Jak nálezci uvádějí, "osoby účastnící se prací musejí být proškolené, mít platné pravidelné zkoušky, vlastnit aktuální pojištění apod., apod. ...".

Zdroje informací:
xyz-spolkacywilna.pl | www.prw.pl


22.1.2016

Nálezci "zlatého vlaku" - Piotr Koper a Andreas Richter - podali žádost o povolení provedení průzkumných prací (pozn.: spočívajících v realizaci 3 průzkumných příkopů, viz informace z 9.1.2016 na této stránce) na železničním svahu ve Wałbrzychu. Dopisy dorazily na železnici a energetické podniky (pozn.: nad místem úkrytu se táhnou dráty elektrického vedení). Železnice čeká na postoj města k této záležitosti.

Pozn.: Následuje část rozhovoru s nálezci. Vynechané pasáže se týkají témat, která zde již byla zpracována dříve.

(...)

otázka: Kdy budou práce zahájeny?

Piotr Koper: Počítáme, že to bude konec února nebo začátek března.

otázka: Jak dlouho mohou takové práce trvat?

Piotr Koper: Pokud vezmeme v úvahu pesimistickou verzi, tj. 3 výkopy (pozn.: nálezci si myslí, že by mohl stačit 1 výkop, zbylé 2 mají v záloze, kdyby první nevedl k úspěchu), práce potrvají maximálně 5 dní. Ledaže narazíme na výjimečně tvrdou skálu, kterou nebudeme moci rozbít, pak zkusíme pročišťovat příkop směrem od kapsy. V takovém případě bude práce více. Bude třeba přemístit ohromné množství rozbité skály a sutě z jednoho místa na druhé. Jestliže pohoří plán A, tak zahájíme plán B. Jsme na to připraveni.

otázka: Využijete těžké stroje?

Piotr Koper: Tam neexistuje možnost práce bez těžkých strojů. Bagry a automobily musí být využity.

otázka: Co ve zkušebních výkopech uvidíme? K čemu se chcete dokopat? K tunelu nebo, jak všichni předpokládají, k samotnému vlaku?

Piotr Koper: Doufáme, že hned v tom výkopu uvidíme část soupravy, jež byla zasypána. Jestli se jako první objeví zdivo, klenby nebo koleje, bude to signál, že je třeba provést další práce v rozšířené oblasti.

(...)

otázka: Měsíc po tiskové konferenci, na které vědci z báňsko-hutnické akademie v Krakowě prohlásili, že možná existuje tunel, vlak ale ne, vy stále trváte na svém. Někteří vás mají za blázny. Nezískali jste k celé té záležitosti odstup?

Andreas Richter: Tlačíme káru dál. Blázni skutečně jsme, normální lidé neobětují tolik peněz a práce. Jsme si jistí tím, co víme, máme důkazy a informace od lidí.

otázka: Co se stane, jestliže výkopy nepřinesou očekávané výsledky?

Piotr Koper: Pokud nám 3 zkušební výkopy neodhalí tunely, to, co tam hledáme, znamená to, že bychom raději měli změnit okruh zájmů. Snažíme se ale dovést věc do konce.

Převzato z článku (rozhovoru s nálezci) Odkrywcy "złotego pociągu": Jeżeli trzy wykopy nie pokażą nam tuneli, zmieniamy kółko zainteresowań z 12.1.2016, autor Bartek Paulus, dostupného na www.rmf24.pl (portál polského internetového informačního servisu RMF24).


22.1.2016

Mluvčí wałbrzyžské radnice prohlásil, že od polské železnice, která je vlastníkem pozemku při 65. kilometru trati, kde se nachází předpokládaný úkryt nacistického vlaku, obdrželi žádost ve věci výkopových prací: "Byli jsme požádáni o sdělení názoru na ty operace, což také uděláme. Nebudeme žádným způsobem překážet práci ani osobám, jež by chtěly práce v tom místě provádět. Pouze budeme chtít být průběžně informováni o tom, co se tam děje."

Formálně bude povolení k zahájení prací v místě předpokládaného úkrytu nacistického vlaku příslušet polské železnici, avšak kladný názor města na tu záležitost bude mít téměř rozhodující význam.

Převzato z reportáže ZŁOTY POCIĄG: Będą kopać! Miasto daje zielone światło (POSŁUCHAJ) z 15.1.2016, autor Michał Wyszowski, dostupné na www.prw.pl (portál Radia Wrocław).


27.1.2016

Angličtí vědci potvrzují závěry nálezců

V listopadu loňského roku odborníci z báňsko-hutnické akademie přítomnost vlaku v místě jeho údajného úkrytu vyloučili. Pro mnohé to byl šok. Nálezce nevyjímaje, protože jejich průzkumy ukazovaly něco zcela jiného. Rozhodli se tak nechat je prověřit nezávislou stranou a poslali je k analýze vědecké instituci v Anglii. Ta je obdržela v syrové podobě, tj. dostala čistě a jen naměřené hodnoty bez jakéhokoli upřesnění kde průzkum probíhal, v jakém to bylo terénu, s jakým cílem a co se hledalo. Oslovená instituce data zpracovala a výsledky odeslala zpět ve formě 3D prezentace. Zcela se shodují se závěry nálezců.

Jak bylo v sérii článků o ztraceném nacistickém vlaku uvedeno, kromě původně zamýšleného ověřovacího průzkumu provedli nálezci ještě dodatečný ověřovací průzkum. To vše se odehrálo před tiskovou konferencí, na které odborníci z báňsko-hutnické akademie existenci vlaku odmítli.

I když už tehdy přinesla termografická metoda zajímavé výsledky, nálezci se rozhodli ji zopakovat za vhodnějších klimatických podmínek (pozn.: došlo k tomu zhruba 3 týdny po oné tiskové konferenci, konkrétně 3. a 4. ledna 2016). Při tom byla zjištěna obrovská anomálie, když tepelný rozdíl mezi povrchem a místem zájmu činil cca 19 °C (pozn.: podle nálezců to ukazuje na přítomnost otvoru o velikosti 3 m x 3 m).

Nyní se nálezci snaží sehnat všechna potřebná povolení, aby mohli zahájit výkopové práce. Oslovili polskou železnici, energetickou společnost Tauron a správce památek. Vypadá to, že železnice i Tauron budou souhlasit.

Čerpáno z TV reportáže Złote plany Piotra Kopra z 21.1.2016, dostupné na tvwalbrzych.pl (portál Telewizje Wałbrzych).


31.1.2016

Příprava terénu na výkopové práce začala

Ve středu 27. ledna 2016 se odehrálo první pracovní setkání v sídle polské železnice ve Wałbrzychu. Týkalo se vypracování pravidel práce v místě železniční trati a organizace výkopových prací, jež jsou v té oblasti plánovány. Byli rovněž představeni ti, kteří se ze strany nálezců budou na akci podílet a také skupina lidí, jež bude provádět práce.

Kromě toho započal proces odstraňování keřů a stromů, které se zamýšlenými pracemi nálezců kolidují.

Nálezci se pomalu posunují kupředu ("bohužel pomalu," podotýkají). Uvedení v život všech procesů a pravidel, dohod, povolení trvá velmi dlouho, ale nálezci nepolevují a usilovně tlačí káru dál nehledě na potíže!

Nálezci děkují všem osobám, od kterých dostávají podporu a pomoc. Těší je, že jsou stále s nimi a že záležitost "pořád žije".

Převzato z článku BIEŻĄCY STAN WS. ZŁOTEGO POCIĄGU z 29.1.2016, dostupného na xyz-spolkacywilna.pl (webové stránky nálezců).


6.2.2016

V tomto týdnu byla zpracována a polskou železnicí odsouhlasena pravidla provádění stavebních prací v místě železniční trati. Probíhají další jednání s cílem získání povolení k zahájení výkopových prací. Polská železnice přistupuje k záležitosti věcně a snaží se v získání všech povolení pomoci, za což nálezci velmi děkují.

Nálezci realizují projekt odstraňování stromů, jež kolidují s jejich pracemi.

odstranovani_stromu.gif Obr. 1 - Odstraňování stromů kolidujících se zamýšlenými pracemi

Jak již bylo uvedeno dříve, většina sponzorů, které měli nálezci k dispozici, se s ohledem na výsledky představené báňsko-hutnickou akademií z účasti na výkopových pracích stáhla (pozn.: viz informace z 9.1.2016 na této stránce). Nálezci ale přijali výzvu financovat výkopové práce na vlastní pěst. Mají základnu firem a soukromých osob, které jim nezištně pomáhají, a budou ji od příštího týdne uveřejňovat.

Berouce na zřetel ohromné finanční náklady, jež přes pomoc musejí nést, obracejí se nálezci na veřejnost s návrhem. Od příštího týdne chtějí spustit prodej reklamních předmětů jako zapalovače a tabatěrky, které budou mít podobu zlatých cihel. Celý výtěžek z té akce bude investován do výkopových prací a aspoň z malé části jim je pomůže utáhnout.

Nálezci představili obrázky výše zmíněných reklamních materiálů a prosí o ZPŘÍSTUPNĚNÍ té informace a o sdělení názorů na tu věc. Cenu a způsob prodeje zveřejní v nejbližší době. (POČET PŘEDMĚTŮ BUDE OMEZEN)

reklamni_predmety.gif Obr. 2 - Reklamní předměty určené k podpoře výkopových prací (nahoře zapalovače, dole tabatěrky)

Převzato z článku BIEŻĄCY STAN WS. ZŁOTEGO POCIĄGU z 29.1.2016, dostupného na xyz-spolkacywilna.pl (webové stránky nálezců).


• Autorská práva k obrázkům nenáleží tomuto webu.
• Zdroj obrázků: xyz-spolkacywilna.pl


10.2.2016

Stroje na místě nálezu, ale pátrání po vlaku to není

Před proběhlým víkendem se na místě údajného nálezu nacistického vlaku objevil vrtací stroj. S nálezci to ale nemělo nic společného. Jednalo se o aktivitu polské železnice, která tam zahájila pokládání optického kabelu.

Trochu divné, to přinejmenším. Také se začaly objevovat konspirační teorie v tom smyslu, že se ve skutečnosti nejedná o pokládání kabelu, nýbrž o tím maskovanou snahu proniknout k vlaku apod.

To je samozřejmě nesmysl, neboť stroj, který se na místě objevil, je určen pro tzv. horizontální vrtání. Tato technologie se používá k překonávání překážek, jako jsou vodní toky, silnice apod. V tomto případě se jedná o silniční most na ulici Uczniowska, který hřeben, v němž má být vlak ukryt, překračuje, přičemž mezi mostem a temenem hřebene není prostor k použití standardního postupu, tj. vyhloubení drážky bagrem. Funguje to tak, že vrtací tyč vniká do půdy pod malým úhlem, pozvolným klesáním se dostává pod překážku, kterou je třeba překonat, a za ní opět pod malým úhlem začne stoupat až nakonec prorazí na povrch. Nejedná se tedy o na zem kolmé vrtání, jež by snad za pokus proniknout k vlaku mohlo být označováno, ale o něco zcela jiného. Navíc nejhlubší místo takto vzniklého vrtu se nachází pod mostem, tedy tam, kde už vlak být nemá. To začátek vrtu je od mostu trochu vzdálen, takže počáteční fáze vrtu by nad místem, kam nálezci ukrytý vlak situují, mohla být, hloubky vlaku ale rozhodně nedosahuje.

horizontalni_vrtani.gif Obr. 3 - Horizontální vrtání kvůli položení optického kabelu pod mostem na ulici Uczniowska

Nabízela se otázka, proč se železnice pustila do těchto prací, když je ve hře možnost, že ten terén bude při pátrání po vlaku překopán. Nebylo jasné, kam kabel má vést, a tak odpovědí mohlo být, že od vyústění vrtu už kabel dál směrem k tzv. kapse - tj. místu, které se přímo týká plánovaných kontrolních výkopů nálezců - nepovede. Jenže pak se na scéně objevil minibagr a tato alternativa vzala za své.

Z dostupných obrázků zachycujících průběh prací na pokládání optického kabelu je zřejmé, že drážka pro kabel vede temenem hřebene i v prostoru kapsy a bude takto pokračovat až k vyústění vrtu. Optický kabel je zkrátka pokládán v celé délce prostoru, kde se má nacistický vlak a s ním spojená infrastruktura ukrývat.

hloubeni_drazky.gif Obr. 4 - Hloubení drážky pro optický kabel (v kaluži v pravém dolním kvadrantu vyústění horizontálního vrtu, drážka patrná vpravo uprostřed už byla na místě dříve)

Co to má k čertu znamenat, napadne asi každého, kdo události okolo ztraceného vlaku sleduje. Je to nepochopitelné zahrávání si s lidmi, kdy se polská železnice tváří, že kontrolním výkopům dají zelenou, a přitom nic takového udělat nechtějí? Má být položený kabel do budoucna příčinou odmítnutí všech žádostí o povolení zemních prací v té oblasti? Objevila se i teorie, že se jedná o společnou akci železnice a nálezců, navzdory tomu, že nálezci se od probíhajících prací jasně distancovali.

Ano, konspirační teorie bují, na druhou stranu jaké jsou argumenty proti nim? Prý se jedná o na zakázku železnice prováděné, dlouho dopředu naplánované operace, které probíhají i na mnoha jiných úsecích trati. Dobrá, proč se ale vzhledem k nastalým okolnostem plán alespoň v tomto úseku nezměnil? Je to snad důsledek nekompetence managementu, kdy "divize 1" klade kabel na místě, které se "divize 2" chystá rozkopat?

Pokládání optického kabelu v prostoru, kde mají v rámci pátrání po ztraceném vlaku proběhnout zemní práce, a navíc těsně předtím, než má k těmto pracím dojít, je asi to poslední, co by člověk čekal, že nastane. Nicméně se to děje. Rozsah kontrolních výkopů nálezců, pokud k nim opravdu dojde, bude položeným kabelem jistě nějak limitován. Co se stane v případě, že by snad narazili na vlak? Kabel půjde k čertu, to je jasné. A jinak? Pokud nenajdou nic, věc končí, ale co když narazí na infrastrukturu, která by vyžadovala průzkum v širší oblasti? Bude umožněn, nebo ho železnice kvůli čerstvě položenému kabelu smete ze stolu? Ač se jedná o plánovanou akci, lze to jistě označit za víc než prapodivné počínání. Snad je tedy opravdu na místě ona otázka: Co to má k čertu znamenat?

Zdroje informací:
www.facebook.com/XYZSpolkaCywilna | www.prw.pl


• Autorská práva k obrázkům nenáleží tomuto webu.
• Zdroj obr. 3: www.facebook.com/XYZSpolkaCywilna
• Zdroj obr. 4: www.prw.pl


15.2.2016

Ach ti památkáři

V souvislosti s chystaným prodejem reklamních předmětů, jehož celý výtěžek má být použit na financování výkopových prací, někteří lidé nálezcům předhazují, že jim jde o zisk. Nálezci se proto rozhodli předložit následující fakta. Na začátku odhadovali náklady na výkopové práce na 50 až 60 tisíc PLN, ale ukázalo se, že "čím hlouběji do lesa, tím víc stromů," jak říkají, a cena vzrostla na 120 až 140 tisíc PLN. Plánovaný výnos prodeje reklamních předmětů přitom činí 13 až 15 tisíc PLN...

Nálezci se stále snaží získat povolení k provedení kontrolních výkopů. Již dříve bylo uvedeno, že tato povolení je třeba obdržet od 3 subjektů a to polské železnice, energetické společnosti a správce památek. S železnicí a energetickou společností se jedná a vypadá to, že povolení udělí. Svůj souhlas, který není právně nutný, ale pro zúčastněné hraje důležitou roli, avizovalo i město.

O postoji správce památek nebylo dosud nic známo. Nyní už nálezci jeho názor znají, když na svoji žádost obdrželi písemnou odpověď datovanou 29. ledna 2016. Ačkoli se památkáři nemusejí starat o provoz sousedící železniční trati ani o bezpečnost související s dráty elektrického vedení ani o nic podobného, tak jejich reakce není nijak povzbudivá. Odpověděli výzvou o doplnění žádosti o další informace. Na splnění podmínek dostali nálezci 14 dní od doručení výzvy, takže termín právě v těchto dnech končí, přičemž je v té výzvě uvedeno, že pokud se jim nepodaří termín dodržet, nebude jejich žádost projednána.

Správce památek požaduje doplnění žádosti nálezců předložením:

  1. údajů o místu, kde mají průzkumy probíhat, včetně geodetických souřadnic výkopů,
  2. korekce termínů zahájení a zakončení prací tak, aby tyto zohledňovaly nutný administrativní postup, jenž je k vydání povolení nezbytný,
  3. dokumentace z neinvazivních průzkumů provedených nálezci v prosinci 2015 včetně interpretace těchto průzkumů,
  4. výpisu z rejstříku subjektu "XYZ Spółka Cywilna" (pozn.: firma nálezců, oficiální žadatel o vydání povolení) s cílem prověření osob oprávněných k jeho zastupování nebo příslušných plných mocí pro p. Piotra Kopera,
  5. písemného souhlasu majitele pozemku s provedením průzkumů v rozsahu definovaném v plánu a grafické příloze,
  6. osvědčení k výkopovým pracím pro oblasti inženýrsko-pyrotechnickou a chemickou nebo seznamu civilních odborníků v těch oblastech spolu s jejich platnými oprávněními a prohlášeními o záměru,
  7. plánu průzkumu zohledňujícího další etapy průzkumu (plán musí být čitelně podepsán a každá strana parafována), popisu parametrů výkopu (délka, šířka, hloubka) formou grafické přílohy, způsobu provádění zemních prací, personálií osob zodpovědných za jednotlivé etapy a prováděné činnosti spolu s jejich prohlášeními o ujmutí se činnosti a příslušnými kvalifikacemi,
  8. souhlasu majitele nebo uživatele energetické sítě probíhající přes pozemek, na kterém jsou plánovány práce, nebo jejich prohlášení, že naplánované zemní práce nepředstavují ohrožení stability energetických sloupů.

Nejednoho asi napadne, proč se PAMÁTKÁŘI starají o STABILITU SLOUPŮ ELEKTRICKÉHO VEDENÍ a podobně... Podle vyjádření správce památek je celá záležitost odtrhává od skutečných pamětihodností. Tomu lze rozumět, o to méně je však pochopitelné, proč je zrovna z jejich strany s udělením povolení takový problém.

Nehledě na komplikace nálezci ujišťují, že z ničeho nevycouvávají, že zkoušejí "prorazit ten úřednický beton, který blokuje všechnu iniciativu mezi lidmi".

Každopádně je zřejmé, že nálezci mají o zábavu postaráno. A to ještě podali dalších 5 oznámení o místech, kde by se měly nacházet pozůstatky po operacích 2. světové války. Tato oznámení se ovšem ztraceného vlaku netýkají, a protože tento web nemá ambice monitorovat veškerou činnost nálezců, tak zde nebudou podrobněji rozebírána. Uvedu ale, že shodou okolností všechna souvisejí s článkem, který je momentálně připravován, přičemž se jedná o článek avizovaný ve fotoreportáži Za relikty Třetí říše II.

Čerpáno z článku BIEŻĄCE INFORMACJE (12.02.2016R.) z 12.2.2016, dostupného na xyz-spolkacywilna.pl (webové stránky nálezců).


21.2.2016

Tento týden nakonec přinesl nějaké dobré zprávy. Odehrálo se pracovní setkání s právním poradcem majitele pozemku po bývalé porcelánce (pozn.: vedla do ní ona železniční vlečka popsaná v 10. části série článků o ztraceném nacistickém vlaku), jenž sousedí s územím spadajícím pod polskou železnici a na kterém budou taktéž probíhat výkopové práce a bude tam umístěno pracovní zázemí, průjezd a sklad odtěžené zeminy.

Zatím nálezci obdrželi ústní, ale přece, ujištění, že mohou ten pozemek za účelem uskutečnění dalších průzkumů používat. Samozřejmě jen pod četnými podmínkami, ale ty jsou splnitelné a po jejich provedení nálezci povolení na vykonání prací na tom pozemku dostanou.

Souhlas té společnosti otvírá nálezcům cestu k dokončení projektu, za což jí předem velmi děkují. Potřebují ještě oficiální souhlas polské železnice, a když ho získají, mohou odevzdat kompletní dokumentaci vojvodskému správci památek (pozn.: Nálezci se nezmiňují o povolení majitele či provozovatele energetické sítě, které rovněž potřebují. Buď se z jejich strany jedná o nedůslednost, nebo ho už mají.).

Díky laskavosti Rafała Pijańského nálezci rovněž dokončují počítačovou vizualizaci v podobě filmu, který ukazuje průběh železniční infrastruktury na 65. km a práce, které tam plánují vykonat.

Prodej cihliček (pozn.: jedná se o zapalovače a tabatěrky v podobě zlatých cihel, viz informace z 6.2.2016 na této stránce) bude zahájen co nevidět. Nálezci vybízejí všechny, kdo jsou věci nakloněni, aby se do té akce zapojili.

Převzato z článku BIEŻĄCE INFORMACJE (19.02.2016R.) z 19.2.2016, dostupného na xyz-spolkacywilna.pl (webové stránky nálezců).


25.2.2016

V cestě za ztraceným vlakem mohou stát ptáci
Doplňující detaily k některým zde již podaným informacím

Piotr Koper, jeden z nálezců, upřesnil okolnosti, za jakých došlo k určení přesného místa úkrytu vlaku. Stalo se tak během opravy domu jednoho jeho zákazníka. Místo ukázal právě tento člověk. Nacházelo se 100 m od místa, na které poukazoval dlouholetý hledač ztraceného vlaku Tadeusz Słowikowski.

K druhu ukrytého vlaku Piotr Koper řekl, že "dnes - když už o tom vědí více - se jim zdá, že je to buď vlak s protiletadlovou výzbrojí, nebo štábní vlak". Ve skutečnosti jsou ale vlaky dva, a není tak jasné, proč se stále mluví o jednom. Nálezci si jsou jisti, že mají co do činění se 2 tunely a se 2 vlaky.

Původně nálezci předpokládali, že vlak odhalí v únoru. Dnes se již ví, že se tak stane nejdříve v březnu. Řeč není o vykopání vlaku, nýbrž o kontrolních výkopech, jež mají potvrdit existenci tunelu. "Pak polský stát nebude mít úniku a bude muset konstatovat, že je majitelem, a pustit se do jeho vykopání," prohlásil Piotr Koper.

K zahájení výkopů jsou třeba povolení. Největší problémy je získat budou patrně se správcem památek. Jenže nálezce tlačí čas. Než se budou moci do výkopů pustit, musejí pokácet 150 stromů. Ty již jsou vytipovány a označeny oranžovými tečkami. Ke kácení ovšem nesmí dojít v období hnízdění ptáků. A to začíná 1. března. Zbývá tedy už jen několik málo dní.

Během prací bude nutné přemístit 2500 m3 půdy. Snad k tomu dojde, palce nálezcům drží i Tadeusz Słowikowski.

Čerpáno z článku "Złoty pociąg". Od odkrycia mijają dwa lata, a saga trwa z 22.2.2016, autor Agnieszka Dobkiewicz, dostupného na wroclaw.wyborcza.pl (subportál deníku Gazeta Wyborcza).


4.3.2016

3D vizualizace plánovaných prací
(včetně předpokládaných podzemních objektů v oblasti tzv. kapsy)

Minul další týden bez zvláštních událostí, které by nálezce přiblížily rozuzlení záhady 65. km. Došlo však k dohodě s firmou spravující optické kabely, která stanovuje podmínky prací při těchto vodičích, takže všechny 3 společnosti, jež tam mají své instalace, už vyjádřily souhlas a vymezili podmínky prací v blízkosti těchto instalací. Stále se čeká na souhlas polské železnice s provedením výkopových prací. Belgická společnost, majitel pozemku po bývalé porcelánce, ještě nezaujala oficiální stanovisko, a ústní dohodu s nálezci nepotvrdila písemně.

Pro lidi, kteří se o ztracený nacistický vlak zajímají, připravili nálezci díky pomoci Rafała Pijańského (KINETIK) vizualizaci prací, které po obdržení všech povolení hodlají vykonat. Nálezci dostávají mnoho dotazů proč zvolili takový a ne jiný způsob proniknutí ke komplexu tunelů na 65. km. Jsou přesvědčeni, že vizualizace dá odpověď na všechny otázky i pochybnosti, např. "proč ne vrty?", "proč ne šachty?" apod. Nálezci také dlouho přemýšleli nad způsobem provedení prací a vybrali takový, který vyjasní ukryté tajemství jednoznačně a bez zanechání nezodpovězených otázek.

Video s 3D vizualizací plánovaných prací:

Převzato z článku BIEŻĄCE INFORMACJE (04.03.2016R.) z 4.3.2016, dostupného na xyz-spolkacywilna.pl (webové stránky nálezců).


• Autorská práva k videu nenáleží tomuto webu.
• Zdroj videa: www.youtube.com


20.3.2016

Uplynulý týden přinesl ovoce v podobě událostí, které nálezce přibližují k zahájení prací na tzv. 65. km. Ve středu 16. března byli v Łódźi na setkání se zmocněncem belgické společnosti BELGIAN POLISH INVESTMENT SP Z O.O. Během setkáni nálezci podepsali dohodu a obdrželi souhlas s disponováním pozemku za účelem pátrání po památkách (pozn.: patrně se jedná o formulaci vynucenou správcem památek; společnost je majitelem pozemku, na němž nálezci chtějí provést výkopové práce a který mají v plánu využít pro umístění pracovního zázemí, skladování odtěžené zeminy a dopravu). Tento souhlas jim dovoluje realizovat dalších dohody s ochranou životního prostředí (kácení stromů) a umožní jim podání žádosti o provedení výkopových prací u správce památek.

Nálezci rovněž obdrželi předběžný text smlouvy od polské železnice. Na příští týden je naplánováno pracovní setkání za účelem projednání smlouvy.

Převzato z článku BIEŻĄCE INFORMACJE (18.03.2016R.) z 18.3.2016, dostupného na xyz-spolkacywilna.pl (webové stránky nálezců).


27.3.2016

V tomto týdnu se odehrálo v sídle polské železnice pracovní setkání s cílem vypracování podmínek smlouvy. Podle nálezců bylo setkání věcné a probíhalo v atmosféře řešení problémů, a ne tvoření problémů. Po odsouhlasení seznamu nesrovnalostí bylo domluveno další setkání hned po svátcích, což dává nálezcům naději na podepsání smlouvy v prvních týdnech dubna.

V úterý 29. března proběhne v oblasti 65. km prohlídka místa wałbrzyžskými úředníky ochrany životního prostředí kvůli vytipování a schválení kácení stromů v oblastech kontrolních výkopů.

Převzato z článku BIEŻĄCE INFORMACJE (25.03.2016R.) z 25.3.2016, dostupného na xyz-spolkacywilna.pl (webové stránky nálezců).


3.4.2016

V pátek 1. dubna nálezci obdrželi souhlas od ochrany životního prostředí ve Wałbrzychu s vykácením stromů. Předpokládají, že práce na pozemku bývalé porcelánky zahájí v 1. polovině dubna. Nálezci děkují úředníkům za věcný přístup k problému. Výměnou za vykácení vytipovaných stromů jsou povinni provést výsadbu 45 kusů v jiné části města.

Chýlí se do konce jednání o smlouvě s polskou železnicí, prakticky všechny sporné otázky byly objasněny a vyloženy právníky. Nálezci doufají, že smlouvu podepíší ještě v 1. polovině dubna.

Ve své skupině nálezci přivítali Mgr. Jarosława Radoszewského, který se ujal úkolu chemického a radiologického zabezpečení prací na 65. km.

Kromě toho nálezci pomalu dokončují kompletaci dokumentace pro wałbrzyžského správce památek, což jim umožní zahájení výkopových prací.

Převzato z článku BIEŻĄCE INFORMACJE (01.04.2016R.) z 1.4.2016, dostupného na xyz-spolkacywilna.pl (webové stránky nálezců).


9.4.2016

Nadále trvá jednání s polskou železnicí, jež si klade za cíl zpřesnění všech nejasností. Ke zpřesnění zůstaly 2 body smlouvy. Nálezci mají silné důvody tvrdit, že v příštím týdnu vše zakončí a smlouvu podepíší.

Práce spojené s kácením stromů začnou mezi 15. a 25. dubnem. Dokumentace pro správce památek je téměř dokončena a bude předána hned po obdržení smlouvy s polskou železnicí.

Zabořit první lopatu do země nálezci hodlají někdy v polovině května s tím, že to jsou již reálné plány a termíny.

Převzato z článku BIEŻĄCE INFORMACJE (08.04.2016R.) z 8.4.2016, dostupného na xyz-spolkacywilna.pl (webové stránky nálezců).


17.4.2016

Když už to vypadalo, že se přípravné práce, na jejichž základě má být uděleno povolení k výkopovým pracím, chýlí ke zdárnému konci, situace se zničehonic obrátila. V minulém týdnu se nečekaně zkomplikovala záležitost kácení stromů, které zamýšleným pracím překážejí. Souhlas ke kácení už sice byl udělen, ale úředníci přišli s novým požadavkem. Naplnit ho přitom musí nikoli nálezci, nýbrž majitel pozemku, na kterém stromy rostou. Kácení, jež mělo začít zhruba v tuto dobu, muselo být odvoláno.

Souhlas úředníků byl podmíněn dohodou, že majitel pozemku za pokácené stromy vysadí stromy nové s tím, že pokud tak neučiní, bude muset zaplatit pokutu 150 tisíc PLN. Když dopis z magistrátu s těmito informacemi obdržela belgická společnost, jež onen pozemek vlastní, vyžádala si od nálezců na tuto částku kauci jako záruku, že ji nebudou muset platit ze svého.

Pro nálezce je tato částka příliš vysoká, vždyť se jedná v podstatě o sumu, kterou musí investovat do samotných výkopových prací. Stromů, které je třeba pokácet, je 160. Jedná se přitom o nálety, nikoli cíleně vysazené dřeviny. Částku, na jakou si město tyto stromy cení, považuje Piotr Koper - jeden z nálezců - za nepřiměřeně vysokou. Podle Wiesława Sójky, vedoucího wałbrzyžského úřadu ochrany životního prostředí, není možné z této částky ustoupit, protože vychází ze zákona a předpisů. Stejně tak nelze eventuální pokutu přepsat na nálezce. Smlouva s městem bude vždy uzavřena s belgickou společností, a tak bude také ona tím, kdo bude za případné nároky nést odpovědnost. Magistrát nicméně nálezcům nabídl setkání a pomoc. Podle Piotra Kopera této možnosti využijí: "Jestliže je ze strany úřadu vůle, zahájíme rozhovory."

Piotr Koper a Andreas Richter nejsou stoupenci konspiračních teorií, prostě se staví k problému čelem a nerezignují. Hodně věcí - jako například změna postoje dlouholetého hledače ztraceného vlaku, Tadeusze Słowikowského, který nyní považuje výkopy za příliš nebezpečné - ale nutí nálezce k zamyšlení.

Čerpáno z článku BIEŻĄCE INFORMACJE (15.04.2016R.) z 15.4.2016, dostupného na xyz-spolkacywilna.pl (webové stránky nálezců).


24.4.2016

V tomto týdnu se ještě nepodařilo překonat mrtvý bod spojený s nezbytným kácením stromů v místech kontrolních výkopů. Ve čtvrtek 21. dubna se nálezci účastnili schůzky na wałbrzyžském úřadu ochrany životního prostředí. Cílem setkání byla změna pořadí jednotlivých etap jejich prací. Nálezci navrhli, že na městem určeném pozemku vysadí stromy dřív, než v místech výkopů zahájí kácení.

Jejich plán odstranění stromů je silně předimenzovaný s ohledem na to, že nevědí přesně, co se pod zemí ukrývá a v jakém stavu se nachází železniční infrastruktura, jež je v tom místě zakopaná 70 let po válce. Proto bude plán výkopů v průběhu prací posuzován a přizpůsoben tomu, co se během výkopů zjistí. Může se ukázat, že je třeba výkop přesunout o 5 m vlevo nebo vpravo, a tak stromy, které v té oblasti rostou, mohou kolidovat s jeho šířkou a polohou.

Nálezci nejsou příznivci kácení stromů tam, kde to není nutné. Odhadují, že odstraní max. 20 % stromů, které povolení ke kácení zahrnuje. Zbytek zůstane nepoškozený. Nálezci doufají, že tyto argumenty belgickou společnost přesvědčí a vysazení před kácením poskytne důležitý argument pro další rozhovory a dohody v této záležitosti.

Také ještě není uzavřena smlouva s polskou železnicí. Podle toho, co mají nálezci slíbené, k tomu má dojít každým dnem.

Po celou dobu hledají nálezci řešení, které je přiblíží začátku prací; i když věci občas vypadají špatně, jsou nadále optimisty. Co určitě nechtějí připustit, je situace, kdy zahajují celou akci, shromažďují bagry, týmy, archeology, geology, pyrotechniky, chemické zabezpečení, ohrazují oblast, přistavují kontejnery, zvou odborníky, dozor stavební, energetický, železniční, telekomunikační, televizní týmy a najednou se ukáže, že nesplnili nějakou povinnost, chybí jim nějaké razítko nebo v místě, kde se odehrávají jejich práce, roste stromek, který není zahrnut do povolení na kácení, a celý plán se hroutí.

Převzato z článku BIEŻĄCE INFORMACJE (22.04.2016R.) z 22.4.2016, dostupného na xyz-spolkacywilna.pl (webové stránky nálezců).


1.5.2016

Tento týden přinesl pro nálezce ztraceného vlaku a pro ty, kteří se o tuto záležitost zajímají, dobrou zprávu. Ve čtvrtek 28. dubna obdrželi nálezci od polské železnice k podpisu smlouvu, jež jim na uzavřeném železničním pozemku povoluje průzkumné práce.

Tato dohoda jim otvírá dveře k dalším krokům. Je to poslední povolení, na které čekali. Nyní je před nimi úřad správce památek, kde hned po prodlouženém víkendu (pozn.: v Polsku je úterý 3. května volným dnem) předají komplet dokumentů tvořících žádost o pátrání po památkách (pozn.: patrně se jedná o terminologii používanou správcem památek) na tzv. 65. km.

Záležitost kácení stromů je celou dobu v jednání. Nálezci určitě provedou vysazení před plánovaným kácením v místě a čase určeném wałbrzyžským úřadem ochrany životního prostředí. Všem úředníkům z ochrany životního prostředí velmi děkují za porozumění tématu a vstřícný přístup k této otázce.

Šampaňské se stále neotvírá, ale už se chladí. Nálezci se ještě musí obrnit trochou trpělivosti. Celý tým je již připravený pustit se do akce. Nálezci doufají, že se podaří obhájit květnový termín, ale vše nyní záleží na wałbrzyžské delegatuře správce památek.

Převzato z článku BIEŻĄCE INFORMACJE (29.04.2016R.) z 29.4.2016, dostupného na xyz-spolkacywilna.pl (webové stránky nálezců).


8.5.2016

Nálezci podepsali smlouvu s polskou železnicí, k avizovanému předání dokumentů správci památek však zatím nedošlo. Důvodem je, že dosud není stanoven pracovní řád a harmonogram prací. Právě s tímto cílem proběhne v pondělí 9. května setkání v sídle polské železnice. Měla by to být poslední věc (nálezci se v podobném duchu vyjádřili už o podepsané smlouvě), ve které je třeba dojít ke shodě. Jakmile to nastane, bude možné předat kompletní dokumentaci památkářům.

Stále probíhá jednání s belgickou společností v záležitosti kácení stromů, kauce a dalších plánů prací na pozemku, který tato společnost vlastní. Nálezci doufají, že jimi předložené argumenty a návrhy jim otevřou dveře k úspěšné spolupráci.

Co se termínu odkrývky týče, tak při realistickém pohledu na tempo prací a vzetí v úvahu mnoho neznámých, které na nálezce na jejich cestě čeká, předpokládají nálezci, že k výkopům dojde za 5 až 6 týdnů.

Nálezci také poodkryli, co je k jejich činnosti motivuje, když uvedli: "Kráčejíce ve stopách 'Zlatého vlaku', ale také každého jiného objevu v oblasti Dolního Slezska, vždy půjdeme v něčích stopách. Pokaždé byl někdo někde dříve než my, pokaždé někdo dříve vyprávěl legendy o domnělých pokladech. Pověsti, odkazy, legendy předávané mezi různými skupinami bez jakékoli odpovědnosti za slova. Nyní nastal čas prověření těch legend."

Nálezci tedy nemají v úmyslu omezit se pouze na záležitost ztraceného vlaku. Pro fanoušky záhad to znamená, že se mají na co těšit, i když otázkou je, jak se na nadšení a realizaci dalších plánů nálezců projeví případný částečný (najdou něco, ale vlak ne) nebo totální (nenajdou nic) neúspěch na 65. km. Každopádně ve věci vlaku říkají, že jejich "tým a ke spolupráci přizvaní vědci shodně prohlásili, že všechny jejich průzkumy do sebe zapadají". Snad to už nebude trvat dlouho a bagr tuto otázku jednou provždy rozsoudí.

Čerpáno z článku BIEŻĄCE INFORMACJE (06.05.2016R.) z 6.5.2016, dostupného na xyz-spolkacywilna.pl (webové stránky nálezců).


15.5.2016

Podařilo se dojednat pravidla provádění výkopových prací na 65. km s polskou železnicí. Je to poslední dohoda s polskou železnicí, která nálezcům ke zkompletování veškeré dokumentace chyběla.

Rovněž tak se podařilo uzavřít dohodu s belgickou společností - jež je majitelem pozemku po bývalé porcelánce sousedícím s pozemkem železnice -, díky kterému tato společnost souhlasí s provedením výsadby stromů v místě doporučeném městem a v počtu adekvátním k vykáceným stromům. Nálezci dostali povolení k činnosti a mohou postupovat dál shodně se zákonem o ochraně životního prostředí, čili kácí potřebné stromy, město dělá po-procesní inventarizaci pokácených stromů a nálezci provádějí výsadbu na novém místě. Z dřívějšího požadavku zaplatit za odstranění náletů kauci ve výši 159 tisíc PLN belgická společnost ustoupila.

Nálezci děkují belgické společnosti za plodná jednání, která pro ně skončila příznivě a otvírají jim dveře k dalším úkonům. Před nimi je již pouze wałbrzyžský úřad správce památek a začínají kopat!

Převzato z článku BIEŻĄCE INFORMACJE (13.05.2016R.) z 13.5.2016, dostupného na xyz-spolkacywilna.pl (webové stránky nálezců).


22.5.2016

Dokumentace pro správce památek je hotova a 24. května bude odevzdána na wałbrzyžském úřadu této instituce. Správce památek bude poté mít 30 dnů na odpověď. Nálezci doufají, že se s rozhodnutím ve věci jejich žádosti nebude čekat až do posledního předpisy daného dne. Nyní je před nimi a jejich týmem cca 35 lidí školení bezpečnosti práce (pozn.: Na takovýchto příkladech si člověk krásně uvědomí, jak jeho život svazují nejrůznější nařízení. Když se chce jeden do něčeho pustit, tak ať se podívá kam se podívá, všude číhá nějaký úředník s všelijakými povoleními, která se musejí získat, hromadou lejster, jež je nutno vyplnit nebo stvořit, všemožnými povinnostmi, kterým je třeba dostát, a leckdy absurdnímu požadavky, jimž je třeba vyhovět. Připomínám, že nálezci jen chtějí udělat díru v zemi na pozemku, jehož majitel proti tomu nic nemá...).

dokumentace_pro_spravce_pamatek.gif Obr. 5 - Svazek kompletní dokumentace pro správce památek

Všem, které události okolo ztraceného vlaku zajímají a jimž jejich zájem, nehledě na průtahy, vydržel až do dnešních dnů, nálezci skládají hold, přičemž k tomu sdělují: "Termínů, které jsme uváděli, bylo několik a žádný se do této chvíle neosvědčil; berouce v úvahu, že náš první předpoklad byl začít práce v únoru a nyní se to přesouvá na červen, pak je to velká odchylka. Netušili jsme, že to zabere tak hodně času a bude vyžadovat tak moc našeho času a nasazení tolika sil a prostředků. Během celé té doby jsme byli několikrát 'zahnáni do kouta'! Měli jsme období radosti z malých 'krůčků' přibližujících nás k cíli i situace zdálo by se beznadějné, které jsme museli překonat. Sumarizujíce všechno, v té byrokratické mašinérii je před námi poslední výzva."

V průběhu času se objevilo několik případů snahy využít ztracený "zlatý vlak" k různé formě propagace (pivo "Zlatý vlak", víno se stejným názvem, akce polské železnice nazvaná "Zlatý vlak" i řada lokálních firem, které vyrábějí všelijaké reklamní předměty) a ruku v ruce s tím došlo k nejrůznějším komentářům stran nálezců a jejich počínání. Nálezci se od veškerých těchto aktivit distancují - nejsou s nimi spojené, neúčastní se jich a žádným způsobem z nich neprofitují.

Čerpáno z článku BIEŻĄCE INFORMACJE (20.05.2016R.) z 22.5.2016, dostupného na xyz-spolkacywilna.pl (webové stránky nálezců).


• Autorská práva k obrázku nenáleží tomuto webu.
• Zdroj obrázku: xyz-spolkacywilna.pl


29.5.2016

Ve shodě s informací z minulého týdne byla kompletní dokumentace složena na wałbrzyžské delegatuře správce památek. Další kroky nálezců jsou závislé na získání jeho souhlasu. Teprve až ho obdrží, mohou plánovat datum zahájení výkopových prací.

Nálezci také předali dopis do rukou primátora Wałbrzychu; informují v něm o stavu jejich příprav na ověřovací práce na tzv. 65. km.

I když nálezci zatím stále namísto kopání bojují s úředníky, celá záležitost stojaté vody byrokratického rybníčku přece jen minimálně zčeřila. Důkazem toho je, že dne 7. června proběhne ve Wałbrzychu "Celopolská vědecká konference" pod názvem "Kolem 'zlatého vlaku'. Právní a administrativní aspekty ukrytých a ztracených památek".

Od příštího týdne začnou nálezci seznamovat veřejnost se svou zprávou z průzkumů na 65. km. Týden po týdnu budou postupně své závěry prezentovat a komentovat.

Čerpáno z článku BIEŻĄCE INFORMACJE (27.05.2016R.) z 27.5.2016, dostupného na xyz-spolkacywilna.pl (webové stránky nálezců).


5.6.2016

V pátek 3. června proběhla ve wałbrzyžské delegatuře správce památek schůzka, na kterou byli pozváni nálezci. Bylo to 1. pracovní setkání poté, co nálezci složili kompletní dokumentaci k ověřovacím prácím na tzv. 65. km. Na setkání byla odstraněna většina chyb. Nálezci děkují za věcné a příznivě nakloněné setkání. Podle nich jsou k obdržení souhlasu s provedením výkopových prací již velmi blízko. Pak musí rozhodnutí nabýt právní moci a mohou se pustit do plánování ověřovacích prácí.

Nálezci rovněž zahájili úklidové práce na pozemku belgické společnosti, které mají za cíl zarovnáni povrchu pro sociální kontejnery, sklad odtěžené zeminy a manévrovací prostor. Zabezpečují také studny a kanály, ze kterých byla rozkradena kovová víka.

priprava_terenu_pro_zazemi_a_sklad.gif Obr. 6 - Příprava terénu pro pracovní zázemí a sklad odtěžené zeminy

Jak nálezci slíbili, spustili zveřejňování výsledků průzkumů z tzv. 65. km provedených jimi a skupinou spolupracujících firem. Začali průzkumem cesiovým magnetometrem, který provedl Mgr. Ing. Ralf Ehmann. Je to odborník na hledání výbušnin, na pozvání nálezců speciálně přijel z německého Durynska. Ehmann spolupracuje s nejrůznějšími státními orgány v Německu. Nabízí své služby v oboru vyhledávání výbušnin. Jím provedené průzkumy sahají do hloubky 5 m.

vysledek_pruzkumu_magnetometrem.gif Obr. 7 - Výsledek průzkumu cesiovým magnetometrem

Průzkum vykazuje nepřítomnost charakteristických rysů výbušných náloží. Barvy červená a tmavě modrá naznačují velké množství kovu na hranici hloubky průzkumu. Barvy žlutá a světle modrá ukazují na kov níže, než jsou možnosti zařízení, jako odraz z větší hloubky. Při pohledu na ten průzkum máme značně promíchanou strukturu svahu na levé straně (v okolí sloupu elektrického vedení) a v konci pravé strany. Tímto průzkumem není lokalizace vlaku zjištěna jednoznačně, protože se nachází hlouběji než v 5 m, ale nepravidelná žlutá linie po pravé straně a vedle ní světle modrá naznačují dlouhý kovový objekt ve větší hloubce.

Převzato z článku BIEŻĄCE INFORMACJE (03.06.2016R.) z 3.6.2016, dostupného na xyz-spolkacywilna.pl (webové stránky nálezců).


• Autorská práva k obrázkům nenáleží tomuto webu.
• Zdroj obrázků: xyz-spolkacywilna.pl


5.6.2016

Bohužel, souhlas správce památek stále není. Po konferenci (pozn.: jedná se o avizovanou "Celopolskou vědeckou konferenci", viz informace z 29.5.2016 na této stránce) a po vystoupení vojvodské správkyně památek si nálezci nedělají žádné iluze. K rychlému souhlasu nedojde a možná, že budou dodatečné požadavky a podmínky. Všichni deklarují chuť pomoci, ale ve skutečnosti je to tak, že nálezci jsou na bitevním poli s úředníky sami. Vyřešení té záhady opravdu zajímá jen wałbrzyšany a čtenáře zpráv od nálezců. Nálezci vědí, že mají podporu a sympatie v té věci, ale možná to k dosažení úspěchu - čili zahájení ověřovacích prací na 65. km - nebude stačit. Nálezci děkují za projevenou podporu a čekají na další sled událostí.

Pokračují také ve zveřejňování výsledků průzkumu. Tentokrát se jedná o průzkum georadarem MALÅ provedený 28. listopadu 2015 doktorem Adamem Szynkiewiczem. Nálezci připomínají, že tím samým vybavením disponovala při svých pracích v té oblasti báňsko-hutnická akademie.

oblasti_pruzkumu_georadarem_mala.gif Obr. 8 - Oblasti průzkumu georadarem MALÅ (obdélníky označené "teren I", "teren II" a "teren III")

Pozn.: Oblasti označené jako "teren I" a "teren II" jsou umístěny v hřebeni a nálezci tam očekávají existenci pozůstatků tunelů. Oblast "teren III" je situována v tzv. kapse, kde nálezci očekávají přítomnost pozůstatků starého kolejiště propojujícího tunely s hlavní tratí.

vysledek_pruzkumu_georadarem_mala_1.gif Obr. 9 - Výsledek průzkumu georadarem MALÅ, celkový pohled na zkoumané oblasti shora

vysledek_pruzkumu_georadarem_mala_2.gif Obr. 10 - Výsledek průzkumu georadarem MALÅ, průřez oblastí "teren III" v místě A

vysledek_pruzkumu_georadarem_mala_3.gif Obr. 11 - Výsledek průzkumu georadarem MALÅ, průřez oblastí "teren III" v místě B

vysledek_pruzkumu_georadarem_mala_4.gif Obr. 12 - Výsledek průzkumu georadarem MALÅ, průřez oblastí "teren III" v místě C

vysledek_pruzkumu_georadarem_mala_5.gif Obr. 13 - Výsledek průzkumu georadarem MALÅ, průřez oblastí "teren III" v místě D

U oblastí nazvaných "teren I" a "teren II" byly hnědými body označeny zóny anomálií ukazující na nepravidelné linie vytyčené přes objekty pravidelné (pozn.: viz obr. 9). V počáteční fázi (mezi 0 a 14 m) běží tyto body značně nepravidelně a jsou vůči sobě rozházené o 1 až 1,5 m. V další části už běží pravidelně, což je interpretováno jako zachované stěny tunelu (pozn.: zatímco nepravidelně rozmístěné body by měly představovat zhroucenou část tunelu). Tyto anomálie se nacházejí v zhruba 7m hloubce.

U oblasti nazvané "teren III" odpovídají vyznačené zelené linie A, B, C a D (pozn.: nepříliš zřetelné svislé čáry nad těmito písmeny na obr. 9) přiloženým průřezům (pozn.: viz obr. 10, 11, 12 a 13) zkoumaného terénu v tom místě a ukazují zjevně na linie a uspořádání starých železničních náspů, jež jsou v tom místě zasypané.

Analýza průzkumů báňsko-hutnické akademie existenci železničních náspů v místě kapsy a pozůstatků tunelů v oblastech "teren I" a "teren II" vyloučila, báňsko-hutnická akademie během svých průzkumů stejného místa prováděných stejným vybavením žádné anomálie nezjistila.

Čerpáno z článku BIEŻĄCE INFORMACJE (10.06.2016R.) z 10.6.2016, dostupného na xyz-spolkacywilna.pl (webové stránky nálezců).


• Autorská práva k obrázkům nenáleží tomuto webu.
• Zdroj obrázků: xyz-spolkacywilna.pl


19.6.2016

Nálezci stále nemají odpověď od správce památek. V pátek 24. června nicméně uběhne 30denní zákonná lhůta, ve které odpovědět musí, takže zhruba za týden už nálezci budou vědět na čem jsou.

Čekání na stanovisko správce památek využili nálezci k tomu, aby představili svůj tým, který se v případě, že správce památek vydá souhlas s průzkumem, bude na akci podílet. Vyjádřili se o něm jako o skupině místních patriotů, kteří chtějí pomoci regionu a odkrýt záhadu tzv. 65. km. Tým tvoří dohromady 14 lidí a firem. Za svou činnost nepobírají plat ani žádné finanční odměny.

Čerpáno z článku BIEŻĄCE INFORMACJE (17.06.2016R.) ze 17.6.2016, dostupného na xyz-spolkacywilna.pl (webové stránky nálezců).


25.6.2016

Souhlas s výkopovými pracemi udělen

Neoficiální informace, které jsem zmínil ve fóru, se potvrdily. V pátek 24. června nálezci oficiálně obdrželi správcem památek udělené povolení "k provedení invazivních pátrání po památkách, tj. obrněném vlaku z časů 2. světové války a podzemních stavbách z období před rokem 1945 a s nimi funkčně spojeném železničním systému na pozemku... s cílem ověření výsledků neinvazivních průzkumů, v souladu s programem pátracích prací..., autor programu Mgr. Ing. Jacek Kramnik, datum vypracování: květen 2016".

V příštím týdnu nálezci sdělí detaily spojené s jejich pracemi a s termíny.

Zdroje informací:
Rozhodnutí č. 712/2016 Dolnoslezského vojvodského správce památek ve Wrocławi
xyz-spolkacywilna.pl


30.6.2016

Kachna ve vzduchu

Ve středu došlo v souvislosti se ztraceným nacistickým vlakem k výmluvné události. Nálezci zveřejnili informaci, že ten den byl poblíž úkrytu na 65. km, nad Lubiechowem, spatřen německý bezpilotní špionážní letoun. Tuto informaci nálezcům poskytl dle nich důvěryhodný obyvatel Lubiechowa, a to včetně fotografie letounu, kterou měl pořídit. Nálezci vyjádřili podivení na tím, co tam takový letoun, navíc bez identifikačních čísel, dělá a ujistili, že si nedělají žádné iluze.

Pak se ale ukázalo, že fotografie je podvrh. Jednalo se o úpravu na internetu dostupné fotografie, když ta původní byla rozostřena, ozrcadlena a byla z ní odstraněna čísla na bocích trupu.

Chtěli snad nálezci uvést veřejnost v omyl? To rozhodně ne. Nikdo soudný v jejich situaci by si s důvěrou lidí nezahrával. Je jasné, že jsou nikoli strůjci, nýbrž oběti podvodu. Po zjištění skutečného stavu věci se nálezci za celou situaci omluvili.

Jak to, že kouzlu té historky tak snadno podlehli? Dovedou vůbec kriticky vyhodnotit informace, které jsou jim předkládány, nebo jsou přespříliš důvěřiví? To jsou některé z otázek, jež tato událost vyvolává, přičemž ta nejzásadnější otázka je nasnadě: nenaletěli takto i ve věci samotného ztraceného vlaku?

bezpilotni_letoun-srovnani.gif Obr. 14 - Srovnání fotografií bezpilotního letounu (vlevo z internetu, vpravo údajně včera pořízená)

Zdroje informací:
xyz-spolkacywilna.pl | www.prw.pl


• Autorská práva k obrázku nenáleží tomuto webu.
• Zdroj obrázku: www.prw.pl


3.7.2016

Termín zahájení výkopových prací stanoven!

Výkopové práce na tzv. 65. km začnou 16. srpna. Tento termín vyhovuje všem členům týmu a byl jimi potvrzen. Vyhovuje rovněž nálezcům, neboť o den dříve, 15. srpna, končí období hnízdění ptáků, a oni tak budou moci dokončit odstraňování keřů a stromů (pozn.: Na období hnízdění přišla řeč už dříve, viz informace z 25.2.2016 na této stránce. Tehdy nálezci doufali, že by mohli být s odstraňováním dřevin hotovi ještě před začátkem tohoto období. Místo toho však následovala smutná realita boje s papíry, když dřív, než se jim podařilo získat všechna povolení potřebná pro vykonání díry v zemi, ptáci zahnízdili a stihli vyvést mladé...).

Převzato z článku BIEŻĄCE INFORMACJE (01.07.2016R.) z 1.7.2016, dostupného na xyz-spolkacywilna.pl (webové stránky nálezců).


< předchozí > | < pokračování >
prestonchild.com