Dobrodruh - Snílek - Romantik - Milovník přírody, historie, záhad a McDonald's

Záhady | Ztracený nacistický vlak - legenda skutečností, 12. část

16.12.2015 (aktualizováno 18.12.2015); další ze série článků o ztraceném nacistickém vlaku
Pokud neznáte předchozí díly, je pro lepší zážitek vhodnější přečíst si nejprve je.

Informace v této části jsou založeny na článku "Złoty pociąg nie istnieje? AGH: Jest tunel, ale nie ma pociągu! [RELACJA]" z 15.12.2015 dostupného na portálu deníku Gazeta Wrocławska, reportáži "Raport specjalistów: Pod Wałbrzychem jest ukryty tunel, ale nie ma w nim 'złotego pociągu'" z 15.12.2015 dostupné na portálu časopisu Newsweek a reportáži "Naukowcy z AGH: tunel może jest, ale pociągu nie ma. Odkrywcy: nie zakładamy pomyłki" z 15.12.2015 dostupné na portálu televize TVN24.

Ti, kdo situaci ohledně ztraceného nacistického vlaku sledují, jistě velmi zajímá, jak dopadly v listopadu proběhlé ověřovací průzkumy v místě údajného úkrytu vlaku. Na úterý 15. prosince byla na 12.00 svolána tisková konference, kde obě skupiny, jež ověřovací průzkumy prováděly, tedy nálezci vlaku a odborníci z báňsko-hutnické akademie, výsledky svých průzkumů představily.


Průběh tiskové konference k výsledkům ověřovacích průzkumů tak, jak byl online zaznamenán na portálu deníku Gazeta Wrocławska:

12.05 - Tiskovou konferenci se nepodařilo ve stanovený čas zahájit...

12.15 - Stále čekáme na začátek konference. Sál je zaplněn kamerami. Do Wałbrzychu přijelo víc než 50 televizních stanic, kromě polských také Rusové a Němci.

12.22 - Začali se objevovat účastníci dnešní konference. Shromážděné přivítala Anna Żabska, ředitelka Starej Kopalni (pozn.: "Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia" - místo, kde konference probíhala) ve Wałbrzychu.

12.32 - Piotr Koper (nálezce) vysvětluje metodologii a okolnosti provedených průzkumů.

12.37 - Průzkumy termovizní kamerou a georadarem ukazují, že se v náspu nachází regulérní tunel o šířce víceméně 8 až 9 m a výšce 5 až 6 m, tvrdí nálezci.

12.47 - Nálezci znovu hovoří o georadarových průzkumech, které ukazují anomálie v terénu. Na jedné tabuli prezentují výsledky 4 různých průzkumů provedených s užitím různých zařízení (georadary a magnetometr). Anomálie v terénu mají být umístěny liniově, několik metrů pod povrchem země.

12.51 - Vjezd do tunelu je z jedné strany zavalený. Nejpravděpodobněji byla odstřelena část terénu a vznikl zával o velikosti několika (11 až 19) metrů. Znovu ukazují snímky, na kterých jsou podle jejich názoru vidět zdi tunelu vzdálené od sebe zhruba 8 m.

12.53 - Souprava vlaku by se dle názoru nálezců měla táhnout v délce 92 m.

12.58 - Výsledky svých průzkumů představuje emeritní doktor z Wrocławi, který se specializuje na průzkumy georadarem. O výpomoc ho požádal tým nálezců. Měl dát odpovědi na otázky, jestli je v náspu vidět struktura tunelu a jestli se tam mohou nacházet koleje nebo vlak. (pozn.: Podle neoficiálních informací došlo k dodatečnému ověřovacímu průzkumu nálezců, který proběhl nad plán 28. a 29. listopadu, kvůli senzačním výsledkům ověřovacího průzkumu prvního, když tyto ukazovaly na to, že existuje ne jeden vlak, ale dva vlaky. Onen doktor z Wrocławi se účastnil právě tohoto dodatečného průzkumu.)

13.05 - Vědec přiznává, že výsledky průzkumů nejsou uspokojující. Na půdních průřezech není vidět žádný vlak ani tunel, ale připouští, že je to výsledek chyby, kterou během průzkumů udělal. Vysvětluje, že průzkumy v terénu prováděl ve vzdálenosti každé 4 m, což je příliš malá hustota výsledků, aby obrys objektů ukrytých eventuálně podzemí mohl program ukázat.

13.10 - V prezentaci vědce se nejčastěji opakovalo jedno prohlášení: "Něco tam je vidět. Co? Nevím."

13.12 - Na prezentaci svých výsledků se připravují vědci z báňsko-hutnické akademie v Krakowě.

13.20 - Vědci z báňsko-hutnické akademie představují metodologii průzkumů, které se provedly 3 různými způsoby.

13.25 - Badatelé z Krakowa stále hovoří o přípravách na průzkumy a specifických podmínkách práce se zařízením v okolí vedení vysokého napětí a bezprostřední blízkosti velkého města s celou infrastrukturou, která může měřící práce rušit.

13.38 - Badatelé z akademie: Přijali jsme délku vlaku jako 150 m. Obrněný vlak s lokomotivou musí tak dlouhý být. Jestli jsme na něco takového narazili? Prosím podívejte se - nic takového není vidět. Vědec z akademie, profesor Janusz Madej: VLAK NEEXISTUJE - ALE JÁ JSEM TO NEŘEKL.

13.44 - Profesor Janusz Madej z akademie: Tunel možná existuje, ale vlak v něm určitě není.

13.45 - Nastal čas pro otázky tisku. Novináři prosí o jasnou odpověď na otázku, zda vlak existuje. Piotr Koper stále tvrdí, že podle jeho názoru ano.

13.50 - Novináři se ještě jednou ptají profesora Madeje, kde se vzal závěr, že vlak neexistuje, a odkud tedy pocházejí anomálie, o kterých se všichni badatelé zmiňují. Profesor Janusz Madej vysvětluje, že anomálie existují - ovšemže ano -, ale mělce pod zemí. Podle jeho názoru, kdyby se tam vlak nacházel, byl by výsledek průzkumů úplně jiný - anomálie by byly podstatně větší.

13.52 - Dotaz na nálezce: Připouštíte omyl? Piotr Koper: Nepřipouštíme omyl, nejsme vědci.

13.54 - Piotr Koper: Země velmi dobře skrývá svá tajemství. Hodně záleží na metodologii průzkumů. Jestliže zde přítomný pan doktor (emeritní vědec z Wrocławi) vidí zeď širokou 1 až 1,2 m, tak proč to mám odmítat. Ještě jednou zopakuji: nejsme vědci a s výsledky průzkumů skupiny pana profesora z báňsko-hutnické akademie se nechci přít.

13.56 - Profesor Madej: Samozřejmě, že metodologie hraje roli! V čem může být zakopaný pes? V technických záležitostech, čili v rychlosti měření. Ale přijali jsme takové předpoklady, které nám připadaly správné.

14.01 - Profesor Madej: Námi získané výsledky průzkumů je možné považovat za věrohodné. Jiný člen skupiny badatelů z Krakowa potvrzuje profesorova slova: Při námi přijaté magnetické metodě nemůže být o omylu řeč.

14.05 - Vědci z akademie: Všichni řádně provedli své průzkumy a každý z týmů dospěl k odlišným závěrům.

14.10 - Tisková konference týkající se Zlatého vlaku skončila.


Na dotaz televize TVN24 co se stane, pokud budou výsledky obou týmů provádějících ověřovací průzkum různé, v listopadu mluvčí wałbrzyžské radnice Arkadiusz Grudzień odpověděl, že "by to byl zajímavý moment. Kdyby k takové situaci došlo, pak učiníme rozhodnutí o dalších krocích a průzkumech". Poznamenal také, že výsledky průzkumů obou týmů není možné srovnávat: "Byly uskutečněny za užití odlišných zařízení, odlišnými metodami a klasickou konfrontaci nebude možné provést."

Situace s různými výsledky nyní, pro někoho překvapivě, skutečně nastala.

I když průzkum odborníků existenci v podzemí ukrytého vlaku nepotvrdil, záležitost tím nekončí. Primátor Wałbrzychu ustavil tým, který se má s výsledky průzkumů detailně seznámit. Následně, jak uvedl mluvčí radnice, bude rozhodnuto o dalším postupu.

Objevili se informace, že odborníci z báňsko-hutnické akademie zvažovali i průzkum terénu pod mostem na ulici Uczniowska a dál směrem k železniční stanici Wałbrzych-Szczawienko. Nyní to vypadá, že pravděpodobně na jaře budou provedeny vrty nebo výkopy, aby se celá záležitost jednou provždy vysvětlila a uzavřela.


Závěry nálezců z jejich ověřovacího průzkumu tak, jak je dodali na wałbrzyžskou radnici:

KONEČNÉ ZÁVĚRY

Firma XYZ během prací prozkoumala 9000 m2 půdy, ušli jsme 4950 m po vyznačených liniích definujících 30 průzkumných sektorů. K analýze jsme vybrali 10 průzkumných sektorů popsaných ve výše uvedeném zpracování (pozn.: jedná se o odkaz na pasáž dokumentu, jež není součástí konečných závěrů).

V rámci sumarizace závěrů provedených průzkumů se konstatuje:

NAŠE DODATEČNÉ PRŮZKUMY USKUTEČNĚNÉ DÍKY LASKAVOSTI PRIMÁTORA MĚSTA WAŁBRZYCH JEDNOZNAČNĚ POTVRZUJÍ PŘÍTOMNOST VLAKU NEBO SOUPRAVY VAGÓNŮ UKRYTÝCH V OBLASTI PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ V MÍSTECH PŮDNÍCH ANOMÁLIÍ POPSANÝCH VE VÝŠE UVEDENÉM ZPRACOVÁNÍ (pozn.: jedná se o odkaz na pasáž dokumentu, jež není součástí konečných závěrů).


Obrázky nálezců k jejich ověřovacímu průzkumu:

detekovane_koleje.gif Obr. 1 - Detekované koleje v prostoru tzv. depa
V pravém dolním rohu koleje železniční trati Wrocław-Wałbrzych.


poloha_vlaku.gif Obr. 2 - Poloha vlaku
Vlak označen šipkou.
Černá obloukovitá linie vlevo od vlaku představuje hranici tzv. depa.
Pod vlakem a depem je 2kolejná železniční trať Wrocław-Wałbrzych.
Podél pravé strany se táhne most na ulici Uczniowska.


tunel-3d.gif Obr. 3 - 3D vizualizace zjištěného tunelu (výsledek průzkumu georadarem)
Výška 5 až 6 m, šířka 9 m, vzdálenost stropu od povrchu 9 m.


tunel-poloha.jpg Obr. 4 - Poloha zjištěného tunelu (bílý obdélník)
Pod tunelem 2kolejná železniční trať Wrocław-Wałbrzych.
Linie na hranici horní a prostřední třetiny představuje pozůstatek železniční vlečky.
Zhruba pod tunelem začíná a směrem doleva se rozšiřuje kapsa ve svahu hřebene, tzv. depo.


< předchozí > | < pokračování >

Zdroje informací:
Zpráva nálezců Raport z badań przeprowadzonych na "65" km
www.facebook.com/XYZSpolkaCywilna | www.gazetawroclawska.pl | www.swiat.newsweek.pl | www.tvn24.pl


• Autorská práva k obrázkům na této stránce nenáleží tomuto webu.
• Zdroj obrázků: www.facebook.com/XYZSpolkaCywilna

prestonchild.com