Dobrodruh - Snílek - Romantik - Milovník přírody, historie, záhad a McDonald's

Záhady | Ztracený nacistický vlak - legenda skutečností, 13. část

25.12.2015; další ze série článků o ztraceném nacistickém vlaku
Pokud neznáte předchozí díly, je pro lepší zážitek vhodnější přečíst si nejprve je.

Výsledky ověřovacích průzkumů se neshodly. Co dál?

Jak známo (viz 11. a 12. část série), v listopadu proběhly na místě údajného úkrytu ztraceného nacistického vlaku 2 nezávislé ověřovací průzkumy. Měly existenci vlaku potvrdit nebo vyvrátit. Zatímco průzkum odborníků z báňsko-hutnické akademie existenci vlaku vyloučil, průzkum nálezců ukazuje, že dokonce existují vlaky dva. Rozdíly v závěrech jsou natolik extrémní, že to budí nemalé rozpaky.

Jednoznačné odmítnutí přítomnosti vlaku ze strany odborníků nepochybně zasadilo teorii nálezců tvrdou ránu. Důvěryhodnost nálezců přitom poněkud nabourává i jejich vlastní průzkum. Tvrdili totiž, že vlak není v tunelu, nýbrž zasypaný v jakési rokli, soutěsce či úžlabině - byť připouštěli, že poblíž vlaku tunel být může - a nyní se má vlak nacházet v tunelu odhaleném georadarem. Tato nekonzistentnost názoru naznačuje, že jejich teorie může být postavena na nepříliš pevných základech. K průzkumem zjištěnému tunelu (viz obr. 1) se patří dodat, že je nutné brát jej s rezervou. Podobné výstupy z georadaru (viz obr. 2) byly totiž brány jako důkaz o existenci podzemního města v okolí Walimi, přičemž v dané lokalitě proběhly ověřovací průzkumy včetně vrtů, jejichž závěr je, že žádné podzemní město neexistuje.

tunel-overovaci_pruzkum_nalezcu.gif Obr. 1 - 2D pohled na 3D vizualizaci tunelu zjištěného ověřovacím průzkumem nálezců

tunely-pruzkum_v_okoli_walimi.jpg
Obr. 2 - 2D pohled na 3D vizualizaci tunelů zjištěných v okolí Walimi

Zmíněná nekonzistence názorů nálezců může mít i jiné reálné vysvětlení, než je ona uvedená vratkost základů, z nichž vycházejí. Tím vysvětlením může být to, že nálezci prostě nevěnují přesnosti svých prohlášení dostatečnou pozornost. Z jejich průzkumů vyplývá, že kapsa ve svahu - tj. místo, kudy měl vlak z hlavní trati vjet do svého úkrytu - je výsledek zasypání většího prostoru, po jehož obou stranách se podél trati nacházely tunely. Máme tu tedy jak se ztraceným vlakem související prostor, jenž byl zasypán, tak tunel. Možná odsud ona nesourodost vyjádření nálezců ohledně způsobu ukrytí vlaku (zasypán / v tunelu) pramení.

Jenže tu stále je závěr odborníků, který existenci vlaku vylučuje. Při takové mase kovu, jakou vlaková souprava - natož pak dvě, jež se tam podle nálezců nacházejí - představuje, by se musel magnetometr "zbláznit", což ten použitý odborníky neučinil. Ti, co stojí nohama na zemi, tak musejí chtě nechtě předpokládat, že tam žádný ukrytý vlak není. Vždyť co by to jinak bylo za vědecké metody a za odborníky, kteří je aplikují, když by nezaregistrovali na 100 m dlouhou řadu vagónů?

Možnost existence tunelu ovšem připouštějí i odborníci, a tak i kdyby se tam vlak nenacházel, ale tunel ano, stále by se mohlo jednat o zajímavé místo. Základním argumentem podporujícím tuto tezi je odstřelení vjezdu do tunelu. Jaký pro to mohl mít někdo důvod? Podpůrnými argumenty pak jsou další ohlášené nálezy: kov ve svahu kapsy (mimochodem, pátrání Tadeusze Słowikowského z roku 2003, které musel nedobrovolně ukončit, probíhalo právě v prostoru této kapsy) a držáky maskovací sítě. Maskovací síť by přitom svědčila pro to, že se nejedná o provizorní úkryt vlaku, ale o objekt, který měl v nacistických plánech své pevné místo.

Odbočka z hlavní železniční trati do místa úkrytu není zachycena na žádných známých plánech ani mapách. A proč by se vlastně měla nacházet - pokud existovala - zrovna tam, kam je zasazována? Je zajímavé, že prakticky v tom samém místě se z hlavní trati odbočující vlečka kdysi skutečně nacházela. O její existenci není žádných pochyb. Vedla na druhou stranu železniční trati. Začínala nějakých 150 m od místa, kudy měl vlak vjet do svého úkrytu, (směrem od železniční stanice Wałbrzych-Szczawienko) obloukem se odkláněla od trati, aby po cca 500 m délky skončila v místě, kde vězni z nedalekého pracovního tábora Fürstenstein překládali materiál na úzkokolejku, která vedla na zámek Książ. Souvisí spolu nějak tato skutečná odbočka a odbočka eventuální, vedoucí do objektu po druhé straně kolejí? Účelem asi ne, ale vzhledem k jejich malé vzdálenosti by existence jedné mohla nepřímo svědčit pro existenci druhé, když není těžké si představit, že ona blízká vzdálenost není dílem náhody, nýbrž záměrem, neboť mohla být pro realizaci eventuální druhé odbočky z nějakého důvodu výhodná.

V každém případě se úředníkům podařilo po bezmála půlročním manévrování dostat loď s názvem "Ztracený vlak" do pozice, která se od té výchozí příliš neliší. Nálezci stále prohlašují, že vlak existuje, a co se tam opravdu nachází, stále nikdo neví. Lodivodi k pohledání. Pravda, je tu sice negativní názor odborníků, ale tím to celé nekončí. Nemůže skončit, vždyť je a bylo jasné, že jak zastánci existence vlaku, tak milovníci záhad se s "pouhým" výsledkem neinvazivního průzkumu prostě nespokojí. Záležitost je přitom natolik veřejností sledována, že kdo chce, ten ví, kde se místo údajného úkrytu nachází. Z toho samozřejmě plyne, že argument "vědci řekli ne, tak na celou věc zapomeňte", nebude fungovat. Je zřejmé, že by se našli tací, kteří by se pokusili o proniknutí do místa nálezu na vlastní pěst. A nebylo by jich nejspíš málo. Aby bylo takovým akcím zabráněno, musela by místo hlídat policie a snad i stráž ochrany železnic. Nonstop a napořád. Nejenže by to představovalo nemalé náklady, ale zároveň by se jednalo o každodenní do očí bijící zhmotnění úřednické neschopnosti. Je tedy zřejmé, že k tomu nedojde.

Záležitost ovšem ke svému závěru nějak dospět musí. Uvažuje se tak o provedení vrtů, eventuálně o výkopech. I když je jasné, že vrty s negativními závěry, podobně jako proběhlé neinvazivní průzkumy, nic nevyřeší, není vzhledem k tomu, kdo třímá v rukou kormidlo, vyloučeno, že k nim dojde. Pádnou, nezpochybnitelnou a záležitost skutečně uzavírající odpověď však mohou dát jedině výkopy. Evidentně k nim musí dojít a je pouze otázkou času, kdy se tak stane.

< předchozí > | < pokračování >

Zdroje informací:
Reportáž Walim: Badania potwierdzają. Istnieje podziemne miasto!, autor Michał Wyszowski
Reportáž Walim: Podziemne miasto, którego nie można znaleźć, autor Michał Wyszowski
dolny-slask.org.pl | odkrywca.pl | www.tw_kolejofil.republika.pl | www.walbrzych24.com


• Autorská práva k obrázkům na této stránce nenáleží tomuto webu.
• Zdroj obr. 1: www.facebook.com/XYZSpolkaCywilna
• Zdroj obr. 2: www.prw.pl

prestonchild.com