Dobrodruh - Snílek - Romantik - Milovník přírody, historie, záhad a McDonald's

Záhady | Ztracený nacistický vlak - legenda skutečností, 11. část

7.11.2015 (aktualizováno 16.12.2015); další ze série článků o ztraceném nacistickém vlaku
Pokud neznáte předchozí díly, je pro lepší zážitek vhodnější přečíst si nejprve je.

Postupně přidávané informace, nejnovější dole.


7.11.2015

Ve středu se na wałbrzyžské radnici odehrála schůzka, jejímž cílem bylo vyslechnutí a prezentování nabídek spojených s neinvazivními průzkumy, které mají potvrdit nebo vyloučit existenci obrněného vlaku, jenž má být ukrytý v okolí 65. kilometru železniční trati Wrocław-Wałbrzych. Primátor města již ustanovil skupinu pro procedury spojené s nálezem "Obrněný vlak z časů 2. světové války". Její součástí jsou zástupci městského úřadu, městské policie, policie a wałbrzyžské delegatury Vojvodského úřadu ochrany památek (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Delegatura w Wałbrzychu).

Skupina vyslechla 2 nabídky, které představily rozsah, možnosti a druh průzkumů provedených neinvazivní metodou, a doporučila primátorovi, aby oba týmy provedly své průzkumy nezávisle, v různých termínech a různými metodami. Jako první průzkum zahájí tým vedený nálezci Piotrem Koperem a Andreasem Richterem. Práce spustí v příštím týdnu. Za zhruba 2 týdny do akce vstoupí odborníci z báňsko-hutnické akademie (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), spolupracující s kanálem Discovery. Ověřovací průzkumy budou prováděny neinvazijním způsobem shodujícím se s povoleními, která Wałbrzych získal od železnice a vojvodského správce památek.

Průzkumy obou týmů proběhnou na místě nálezu, nezávisle na sobě a v různou dobu.

Převzato z reportáže Badania "złotego pociągu" już w przyszłym tygodniu z 5.11.2015, autor Michał Wyszowski, dostupné na www.prw.pl (portál Radia Wrocław).


9.11.2015

Na dnešní společné konferenci nálezců vlaku a úřadů města bylo řečeno, že ověřovací průzkum nálezců potrvá 3 dny. Podle Piotra Kopera, budou k průzkumu použity detektory kovů schopné dosáhnout do hloubky 7 m, magnetometr a georadary. Akce začne, jakmile to umožní počasí, čeká se, až přestane pršet.

"To, že tam vlak je, to my víme, to si nemusíme potvrzovat, ale můžeme - na tak připraveném terénu, jako je nyní - provést průzkum vysoké kvality," vysvětlil, proč se pouštějí do ověřovacího průzkumu, Piotr Koper. Uvedl, že tehdy pátrali ve velmi těžkých podmínkách, neboť tam "všude rostl hustý mladý les" (pozn.: udělat si představu o stavu terénu tehdy a teď je možné z obrázků 4 a 5 v 10. části série článků o ztraceném nacistickém vlaku).

Čerpáno z reportáže Rozpoczynają szukanie złotego pociągu (POSŁUCHAJ) z 9.11.2015, autor Michał Wyszowski, dostupné na www.prw.pl (portál Radia Wrocław).


10.11.2015

Včera musel být ověřovací průzkum kvůli silnému dešti brzy ukončen. Dnes už od 8.00 do 16.00 probíhal intenzivní, ničím nenarušený průzkum georadarem. Na místě jsou stále přítomni zástupci Wałbrzychu, hlídky policie, městské policie a stráže ochrany železnic. Průzkum potrvá do 13. listopadu.

overovaci_pruzkum_nalezcu.gif Ověřovací průzkum nálezců (kapsa u vyměřovací tyče je místem, kudy měl vlak vjet do svého úkrytu)

Převzato z článku BADANIA ROZPOCZĘTE z 10.11.2015, dostupného na xyz-spolkacywilna.pl (webové stránky nálezců).


• Autorská práva k obrázku nenáleží tomuto webu.
• Zdroj obrázku: xyz-spolkacywilna.pl


14.11.2015

Údajné místo úkrytu tzv. Zlatého vlaku prověří už brzy špičkoví odborníci. Ve stejný den, kdy měl skončit ověřovací průzkum nálezců, v pátek 13. listopadu, proběhla ve Wałbrzychu k této záležitosti tisková konference se zástupci báňsko-hutnické akademie a kanálu Discovery, tedy subjektů, které se mají účastnit ověřovacího průzkumu, jenž bude po průzkumu nálezců následovat.

 • Na tiskové konferenci zaznělo:
 • průzkum potrvá několik dní, použity budou metody magnetická a gravimetrická
 • vědci nepochybují, že jsou schopni zjistit, zda vlak existuje
 • jedinou překážkou může být geologická konfigurace terénu
 • určitě, taková je zásada vědeckého průzkumu, použijí 2 metody
 • není vyloučeno, že použijí i georadar, protože takovým vybavením rovněž disponují
 • problémem je nad pozemkem procházející vedení vysokého napětí
 • pozemek bude mimo jiné skenován laserem
 • průzkumu se zúčastní 9 osob, budou to profesoři, doktorandi a studenti
 • výsledky průzkumu mají být známy nejméně 3 týdny po jejich skončení a jako první budou předloženy městu
 • odborníci z báňsko-hutnické akademie nechtějí vzhlížet k průzkumným metodám nálezců

Hlavní průzkumnou metodou má být magnetická metoda. Navíc se počítá s metodou gravimetrickou, která by měla být schopna vysledovat změny těch hodnot, které ovlivňuje přítomnost prázdného prostoru. "Jestli tunel existuje, pak to dokážeme zjistit," řekl profesor Janusz Madej.

Během průzkumů bude stanicí Discovery natáčen dokumentární film. Šéf stanice k tomu uvedl: "Naším záměrem je ukázání fantastického, fascinujícího příběhu celému světu. Hodláme z akce natočit film, jenž bude představen nejprve Polákům a poté ve více než 200 zemích světa. A jak už dnes dobře víte, zraky lidí celého světa se právě kvůli tomu příběhu upírají na Polsko, a zvláště na Wałbrzych."

Náklady na provedení průzkumů město nenese. Cíl průzkumů je jeden: hypotézu o tzv. Zlatém vlaku potvrdit nebo vyvrátit.

Pozn.: Je trochu zarážející, že zástupce báňsko-hutnické akademie operuje při popisu metod, které chtějí použít k průzkumu, s hledáním tunelu, když sami nálezci jasně prohlásili, že vlak není v tunelu, nýbrž zasypán (viz 5. část série článků o ztraceném nacistickém vlaku). Jistě, tunel je médii stále dokola omílaný aspekt tohoto případu, ale dalo by se očekávat, že členové expedice, která má v podstatě za úkol rozhodnout, zda se existence ztraceného vlaku zakládá na pravdě nebo ne, bude mít o situaci poněkud přesnější představu než čtenáři bulvárních plátků. Snad se ale jedná o pouhé nedorozumění.

Čerpáno z reportáže Złoty pociąg: Wspólne badania AGH Kraków oraz Discovery Channel (RELACJA Z KONFERENCJI) z 13.11.2015, autor Michał Wyszowski, dostupné na www.prw.pl (portál Radia Wrocław).


20.11.2015

Ověřovací průzkum odborníků představený na tiskové konferenci 13. listopadu již proběhl. Báňsko-hutnická akademie předloží jeho výsledky zhruba za 3 týdny.

Není ale vyloučeno, že průzkumy budou pokračovat. Město stále dostává nabídky prací spojených s ukrytým vlakem. Jak řekl mluvčí radnice Arkadiusz Grudzień, byly zvažovány ještě 2 nabídky týkající se průzkumů.

V jednom případě se rozhodli, že ji nevyužijí, protože průzkum by byl proveden v podstatě stejnými přístroji, jaké se už v dané oblasti nasadily; tuto nabídku předložilo sdružení Dolnośląskie Towarzystwo Historyczne.

Druhou nabídkou jsou seismické průzkumy. Budou uskutečněny, pokud se najde sponzor, jenž by poskytl prostředky na jejich financování. Nabídku týkající se seismických průzkumů předložila wałbrzyžské radnici firma Geopartner. Seismologická metoda by umožnila jednoznačně potvrdit, že obrněný vlak z časů 2. světové války skutečně existuje.

Pozn.: Ačkoli výsledky ověřovacího průzkumu nejsou známy, tak to vypadá, že panují obavy, že nebudou jednoznačné. Za takových okolností by normální člověk řekl, že když se poloha údajného úkrytu ví a subjekty ochotné to vykopat jsou, tak se je tam holt nechá udělat 8 m hluboká díra a všichni budu znát pravdu. Úředník ale ne. Úředník po 2 ověřovacích průzkumech, z nichž jeden patrně nehodlá brát v úvahu, protože ho prováděli nálezci, a u druhého se obává nejednoznačných výsledků, uvažuje o průzkumu třetím, na který ale nemá peníze... Třeba vše nakonec dopadne jinak, ale to, že úřady uvažují o dalším průzkumu ještě před tím, než mají k dispozici výsledky dvou předchozích - které měly dát definitivní odpověď - je na každý pád minimálně zvláštní. Bohužel to budí dojem, že se celá záležitost může ještě nějakou dobu táhnout. Zdá se tak, že ti, kteří chtějí znát pravdu o obrněném vlaku, se budou muset obrnit trpělivostí.

Čerpáno z reportáže Złoty pociąg: Czas na metody... sejsmiczne? (POSŁUCHAJ) z 20.11.2015, autor Michał Wyszowski, dostupné na www.prw.pl (portál Radia Wrocław).


26.11.2015 (aktualizováno 16.12.2015)

Podle neoficiálních informací vědci z báňsko-hutnické akademie potvrdili, že v místě, kde měli Němci ukrýt tzv. Zlatý vlak, se pod zemí nachází zhruba 150 m dlouhý objekt (pozn.: později na to reagoval představitel akademie, přičemž tyto zvěsti nepotvrdil)..

Krakowští badatelé nechtějí o výsledcích prací provedených v polovině listopadu hovořit. "Neříkám ani ano, ani ne. Všechno bude popsáno ve zprávě. Smlouva nás zavazuje k zachování mlčenlivosti," tak na dotazy ve věci zakopaného objektu reagovala v úterý Monika Łój z katedry geofyziky báňsko-hutnické akademie.

Zpráva připravená na báňsko-hutnické akademii by měla na wałbrzyžskou radnici dorazit nejpozději v polovině prosince. Představitelka krakowské školy dodala, že vědci jsou nyní ve fázi ověřování průzkumů magnetickou metodou, neboť magnetometr byl použitý v sousedství elektrického vedení, a to vyžaduje zanést patřičné korekce.

Převzato z reportáže Krakowianie na tropie "złotego pociągu" [WIDEO] z 25.11.2015, autor Piotr Subik, dostupné na www.dziennikpolski24.pl (portál novin Dziennik Polski).


1.12.2015

Oproti původnímu plánu, který počítal se 2 ověřovacími průzkumy, nálezců a odborníků z báňsko-hutnické akademie, proběhl v místě úkrytu ztraceného nacistického vlaku ještě dodatečný ověřovací průzkum nálezců.

Dodatečný ověřovací průzkum proběhl ve dnech 28. a 29. listopadu. Na rozdíl od průzkumu, který tam nálezci uskutečnili 9. až 13. listopadu, bylo tentokrát vypnuto vedení středního napětí procházející přímo nad úkrytem. Použity byly georadary KS-700 a švédské firmy MALÅ Geoscience s možností konfigurace podle potřeby. Kromě toho proběhl i průzkum detektorem kovů s větší účinností, než tomu bylo v předchozím případě.

Výsledky všech průzkumů budou představeny na konferenci, jejíž termín bude dohodnut s městem Wałbrzych.

Převzato z článku BADANIA WERYFIKACYJNE ZAKOŃCZONE z 1.12.2015, dostupného na xyz-spolkacywilna.pl (webové stránky nálezců).


< předchozí > | < pokračování >